Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Leefomgeving zonder groei

8 januari 2013

1 minuut

Nieuws Op verzoek van de raadscommissie, die het advies ‘Leefomgeving zonder groei’ voorbereidt, hebben Leonie Janssen-Jansen (Universiteit van Amsterdam, Netherlands), Greg Lloyd en Deborah Peel (University of Ulster, UK/Northern Ireland), en Erwin van der Krabben (Radboud Universiteit Nijmegen, Netherlands / University of Ulster, UK/Northern Ireland) een essay geschreven over de toekomst van het Nederlandse systeem van ruimtelijke ordening en - ontwikkeling in een situatie waarin economische en demografische groei geen gegeven meer zijn.

Essay over de toekomst van het Nederlandse systeem van ruimtelijke ordening en - ontwikkeling

Zij reflecteren op de verwevenheid van groei en het institutionele systeem. Ze ontvouwen een nieuwe visie op het ruimtelijke ordeningssysteem en bespreken enkele concrete handelingsperspectieven.

Zie onderstaande bijlage voor het volledige essay


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023