woonwijk

Les buitenland: kosten gebiedsontwikkeling niet geheel opleggen aan ontwikkeling zelf

28 september 2017

2 minuten

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling richt in het praktijkcongres van 7 november de blik op het buitenland. Om erachter te komen wat wij in Nederland kunnen leren van hoe overheden en marktpartijen elders gebiedsontwikkeling aanpakken. In aanloop naar 7 november legt gebiedsontwikkeling.nu aan sprekers op het congres een vijftal vragen voor over dit thema. Dit keer Han Joosten, hoofd research BPD Ontwikkeling, die op het congres het onderwerp ‘stedelijke uitbreidingswijken in Europees perspectief’ behandelt: ”Investeren in stad en regio, het buitenland laat zien hoe het ook kan.”

Wat is de impact van het internationale speelveld voor u dagelijks privé/praktijk?

De impact is zeer groot. Ik verblijf al jaren zakelijk en privé gemiddeld 18 dagen per maand buiten Nederland, en dan leer je veel onderwerpen in Nederland relativeren. De Nederlandse manier van polderen blijft uniek, anderzijds zijn grote vernieuwingen en verrassingen nauwelijks aanwezig. Het adagio ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’ gaat nog steeds op in Nederland. Verder denken we in Nederland niet meer ver vooruit, maar hoogstens 3-4 jaren. En dat is niet goed voor gebiedsontwikkeling.

Vanuit welke internationale gebiedsontwikkelingen haalt u uw inspiratie en waarom?

Wenen (Seestadt Aspern): sterke rol overheid (zowel conceptioneel als financieel),  mobiliteit als belangrijke drager, zeer fraaie openbare ruimtes.

Kopenhagen: meerdere wijken (Orestadt. Nordhavn, Sudhavn): ook sterke rol van de overheid op alle terreinen, mobiliteit en kwaliteit als dragers van gebiedsontwikkeling, interessante gebouwconcepten.

Hamburg (Hafencity):  sterke rol van de overheid, fantastische functies voor placemaking (Elb Philarmony), strenge projectleiding.

Welke rol speelt het voor u in de ontwikkelingspraktijk?

Vooral inspiratie voor onderzoek, discussies en presentaties.

Wat is volgens u de grootste uitdaging als het gaat om succesvolle toepassing van internationale voorbeeldprojecten in de Nederlandse praktijk?

De grote verschillen tussen de rol die gemeentelijke overheden in het buitenland spelen in vergelijking met Nederland. In het buitenland worden uitgaven voor gebiedsontwikkelingen vaak als investering voor de stad beschouwd, in Nederland helaas als kosten, die door de ontwikkeling zelf gedragen moeten worden.

Wat is volgens u de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingspraktijk in deze internationale context?

Ook in Nederland zijn grote investeringen nodig, om gebiedsontwikkelingen van relevante omvang te realiseren. Juist het mobiliteitsthema vraagt om een andere benadering: investeren in de stad en de regio, niet alleen als kosten, die geheel door de gebiedsontwikkeling zelf betaald moeten worden. Metro, tramlijnen, E-Bike-wegen, enzovoort, vragen om een andere aanpak. Het buitenland laat zien, hoe het ook kan.

gocongres2017

De praktijk en kennis van gebiedsontwikkeling is grensoverschrijdend. Daarom stellen we ons tijdens het praktijkcongres 2017 de vraag: Gebiedsontwikkeling, doen ze dat in het buitenland? Hoe gaan overheden en markt elders met de grote opgaven van deze tijd om en wat kunnen we daarvan leren? Best practices, reflecties, praktijkkennis en inspiratie. Dat alles op één dag!

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden om u in te schrijven.


Cover: ‘woonwijk’


Paul Hazebroek

Door Paul Hazebroek

Hoofdredactie Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022