2011.07.22_Lessen uit de praktijk_380px

Lessen uit de praktijk

22 juli 2011

2 minuten

Nieuws Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling is een gesprek gestart met verschillende professionals uit het veld over lopend onderzoek naar financiering van gebiedsontwikkeling. Graag delen we de uitkomsten uit de eerste bijeenkomst, die op 23 juni plaats vond. Het belangrijkste werkwoord is 'samenwerking'. Waarbij financiering gaat over bekostiging met als sleutelfactoren: de verhouding tussen risico en rendement, kostenreductie en mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen.

"Voor een goed project is altijd financiering, veelal is het sprokkelen op gebiedsniveau": Damo Holt, Ecorys

We onderscheiden drie niveaus van opgaven:

  1. 70% betreft sprokkelen op projectniveau; hiermee kun je direct aan de slag. In onderstaande publicaties zijn verschillende voorbeelden opgenomen. Denk naast algemene kostenbesparingen aan reductie van faalkosten door ketenintegratie, het slim inzetten van MKBA instrumentarium of aan koop/huur constructies

  2. projectoverstijgende financiering in de vorm van fondsen. Dit kan een stedelijk- of gebiedsfonds zijn, maar ook financiering via bestaande vastgoed- en beleggersfondsen

  3. Het verkennen van innovatiemogelijkheden door crosssectoraal te denken. Veel bekostigingssystematieken zitten in beton gegoten. Er is sprake van barrieres tussen partijen en exploitaties zijn veelal gescheiden. Zo kan het eerder betrekken van beheerkosten bij de start van een project kostenbesparingen in de hele ontwikkelketen opleveren.

Discussieer mee op Linkedin:

Wat is jouw gouden tip in het sprokkelen op gebiedsniveau?

Lees meer:
- verzilver de toekomstwaarde nu inventarisatie
- financieringsconstructies (voor een pdf van deze publicatie zie bijlagen)

Deelnemers aan deze bijeenkomst:
- Damo Holt, Ecorys
- Gert-Joost Peek, Fakton
- Emil Evenhuis, Rebelgroep
- Paul Rutten, Deloitte Real Estate Advisory
- Martijn Kraaij, ministerie BZK
- Martine de Vaan, RVOB
- Janbart van Ginkel, Ecorys
- Yvonne van Remmen, ministerie IenM
- Jolanda van Elst, Deloitte Real Estate Advisory
- Agnes Franzen, TU Delft


Cover: ‘2011.07.22_Lessen uit de praktijk_380px’Meest recent

Aerial view of housing construction site in the Houthavens. Skyscraper apartment building Pontsteiger in the front with boats in the harbour. door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Woningdelen is duurzaam en gewild, maar niet iedere gemeente staat te springen om Friendswoningen

De druk op de beschikbare ruimte in Nederland vraagt om creatieve oplossingen. Woningdeling speelt in op de behoefte van specifieke doelgroepen in een krappe woningmarkt en leidt tot efficiënter en effectiever gebruik van de ruimte.

Analyse

6 december 2022

Illustratie uitvoeringskracht onzekere tijden door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Ontvang gratis thuis: wintereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant

Gebiedsontwikkeling.krant is dé krant van gebiedsontwikkelend Nederland. Wilt u de wintereditie 2023 gratis thuis ontvangen? U kunt zich hier nu voor aanmelden.

Uitgelicht
SKG Nieuws

6 december 2022

EXTREME studenten op de Malediven door Trang Phan (bron: TU Delft)

Compleet uit de comfortzone: ontwerpen in een extreme context

Studenten van de TU Delft zoeken in twee vakken de extremen op. Ontwerpen op lastige verweglocaties, maar met een directe impact voor de lokale samenleving ter plekke. Nobel werk, begeleid door docent/architect Job Schroën.

Onderzoek

6 december 2022