2011.07.22_Lessen uit de praktijk_380px

Lessen uit de praktijk

22 juli 2011

2 minuten

Nieuws Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling is een gesprek gestart met verschillende professionals uit het veld over lopend onderzoek naar financiering van gebiedsontwikkeling. Graag delen we de uitkomsten uit de eerste bijeenkomst, die op 23 juni plaats vond. Het belangrijkste werkwoord is 'samenwerking'. Waarbij financiering gaat over bekostiging met als sleutelfactoren: de verhouding tussen risico en rendement, kostenreductie en mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen.

"Voor een goed project is altijd financiering, veelal is het sprokkelen op gebiedsniveau": Damo Holt, Ecorys

We onderscheiden drie niveaus van opgaven:

  1. 70% betreft sprokkelen op projectniveau; hiermee kun je direct aan de slag. In onderstaande publicaties zijn verschillende voorbeelden opgenomen. Denk naast algemene kostenbesparingen aan reductie van faalkosten door ketenintegratie, het slim inzetten van MKBA instrumentarium of aan koop/huur constructies

  2. projectoverstijgende financiering in de vorm van fondsen. Dit kan een stedelijk- of gebiedsfonds zijn, maar ook financiering via bestaande vastgoed- en beleggersfondsen

  3. Het verkennen van innovatiemogelijkheden door crosssectoraal te denken. Veel bekostigingssystematieken zitten in beton gegoten. Er is sprake van barrieres tussen partijen en exploitaties zijn veelal gescheiden. Zo kan het eerder betrekken van beheerkosten bij de start van een project kostenbesparingen in de hele ontwikkelketen opleveren.

Discussieer mee op Linkedin:

Wat is jouw gouden tip in het sprokkelen op gebiedsniveau?

Lees meer:
- verzilver de toekomstwaarde nu inventarisatie
- financieringsconstructies (voor een pdf van deze publicatie zie bijlagen)

Deelnemers aan deze bijeenkomst:
- Damo Holt, Ecorys
- Gert-Joost Peek, Fakton
- Emil Evenhuis, Rebelgroep
- Paul Rutten, Deloitte Real Estate Advisory
- Martijn Kraaij, ministerie BZK
- Martine de Vaan, RVOB
- Janbart van Ginkel, Ecorys
- Yvonne van Remmen, ministerie IenM
- Jolanda van Elst, Deloitte Real Estate Advisory
- Agnes Franzen, TU Delft


Cover: ‘2011.07.22_Lessen uit de praktijk_380px’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024