2011.07.22_Lessen uit de praktijk_380px

Lessen uit de praktijk

22 juli 2011

2 minuten

Nieuws Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling is een gesprek gestart met verschillende professionals uit het veld over lopend onderzoek naar financiering van gebiedsontwikkeling. Graag delen we de uitkomsten uit de eerste bijeenkomst, die op 23 juni plaats vond. Het belangrijkste werkwoord is 'samenwerking'. Waarbij financiering gaat over bekostiging met als sleutelfactoren: de verhouding tussen risico en rendement, kostenreductie en mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen.

"Voor een goed project is altijd financiering, veelal is het sprokkelen op gebiedsniveau": Damo Holt, Ecorys

We onderscheiden drie niveaus van opgaven:

  1. 70% betreft sprokkelen op projectniveau; hiermee kun je direct aan de slag. In onderstaande publicaties zijn verschillende voorbeelden opgenomen. Denk naast algemene kostenbesparingen aan reductie van faalkosten door ketenintegratie, het slim inzetten van MKBA instrumentarium of aan koop/huur constructies

  2. projectoverstijgende financiering in de vorm van fondsen. Dit kan een stedelijk- of gebiedsfonds zijn, maar ook financiering via bestaande vastgoed- en beleggersfondsen

  3. Het verkennen van innovatiemogelijkheden door crosssectoraal te denken. Veel bekostigingssystematieken zitten in beton gegoten. Er is sprake van barrieres tussen partijen en exploitaties zijn veelal gescheiden. Zo kan het eerder betrekken van beheerkosten bij de start van een project kostenbesparingen in de hele ontwikkelketen opleveren.

Discussieer mee op Linkedin:

Wat is jouw gouden tip in het sprokkelen op gebiedsniveau?

Lees meer:
- verzilver de toekomstwaarde nu inventarisatie
- financieringsconstructies (voor een pdf van deze publicatie zie bijlagen)

Deelnemers aan deze bijeenkomst:
- Damo Holt, Ecorys
- Gert-Joost Peek, Fakton
- Emil Evenhuis, Rebelgroep
- Paul Rutten, Deloitte Real Estate Advisory
- Martijn Kraaij, ministerie BZK
- Martine de Vaan, RVOB
- Janbart van Ginkel, Ecorys
- Yvonne van Remmen, ministerie IenM
- Jolanda van Elst, Deloitte Real Estate Advisory
- Agnes Franzen, TU Delft


Cover: ‘2011.07.22_Lessen uit de praktijk_380px’Meest recent

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

De schaamte voorbij!

Op durven schrijven dat je trots bent op dit land. Geen sinecure, vindt columnist Wouter Veldhuis. Maar aan de andere kant kan gepast nationalisme ook kracht geven om de problemen van Nederland aan te pakken.

Opinie

19 februari 2024