Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Lezing van de (stads)socioloog Manuel Castells

7 december 2011

2 minuten

Verslag
Inzicht in het werk van Castells is voor gebiedsontwikkelaars van groot belang. Het biedt inzicht in de manoeuvreerruimte van gebiedsontwikkeling en de crisis waarin vastgoed verkeert. De Engelstalige samenvatting die U hieronder aantreft van Marta Bastos (afstudeerster gebiedsontwikkeling Faculteit Bouwkunde TUD) en Klaas Kresse (architect) is evenwel abstract, niettemin willen wij verslag doen van deze lezing. Dit wordt voorafgegaan door een korte introductie.

Manuel Castells hield 2 februari jl. een lezing in Amsterdam over de effecten van globalisering en de huidige financiële crisis. De Catalaan Manuel Castells is van origine een stadssocioloog. Zijn revolutionaire werk La Question Urbaine werd in 1981 aan de Faculteit Bouwkunde van de TUD vertaald en vormde startsein voor stedelijk onderzoek geplaatst binnen de maatschappelijke context. Zijn werk heeft steeds centraal in de discussie over de stad gestaan. Later verschoof zijn aandacht naar de dynamiek van de huidige netwerksamenleving. Een omvattende analyse verscheen in 1996: The Rise of the Network Society. Castells was tijdens dit schrijven hoogleraar in stads- en regionale planning aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Momenteel hoogleraar aan de Open Universiteit van Catalonië. Voor verdere informatie: www.manuelcastells.info.

In de recente publicatie Management of Urban Development Processes in the Netherlands. Governance, Design, Feasibilty onder redactie van Agnes Franzen, Fred Hobma, Hans de Jonge en Gerard Wigmans (Amsterdam, Techne Press 2011) wordt de betekenis van zijn werk voor gebiedsontwikkeling uiteengezet en vormde verder ook leidraad voor de structurering van dit handboek over gebiedsontwikkeling. Duidelijk wordt welke impact het huidige globaliseringsproces heeft op lokaal niveau en hoe dit het sturingsvermogen van de gebiedsontwikkeling bepaald en met welke dilemma's dat voor de gebiedsontwikkelaar betekent. In vastgoed- en gebiedsontwikkelingsland worden fundamentele veranderingen verwacht. Zulke veranderingen gaan altijd gepaard met een ander perspectief. Dat vereist ook vertaalslagen van de huidige context met zijn onberekenbare uitwerkingen naar ons vakgebied gebiedsontwikkeling. Verre van eenvoudig, maar simpelweg onafwendbaar.

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Gerard Wigmans

Door Gerard Wigmans

Universitair docent (TU Delft)


Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022