Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Lezing van de (stads)socioloog Manuel Castells

7 december 2011

2 minuten

Verslag Inzicht in het werk van Castells is voor gebiedsontwikkelaars van groot belang. Het biedt inzicht in de manoeuvreerruimte van gebiedsontwikkeling en de crisis waarin vastgoed verkeert. De Engelstalige samenvatting die U hieronder aantreft van Marta Bastos (afstudeerster gebiedsontwikkeling Faculteit Bouwkunde TUD) en Klaas Kresse (architect) is evenwel abstract, niettemin willen wij verslag doen van deze lezing. Dit wordt voorafgegaan door een korte introductie.

Manuel Castells hield 2 februari jl. een lezing in Amsterdam over de effecten van globalisering en de huidige financiële crisis. De Catalaan Manuel Castells is van origine een stadssocioloog. Zijn revolutionaire werk La Question Urbaine werd in 1981 aan de Faculteit Bouwkunde van de TUD vertaald en vormde startsein voor stedelijk onderzoek geplaatst binnen de maatschappelijke context. Zijn werk heeft steeds centraal in de discussie over de stad gestaan. Later verschoof zijn aandacht naar de dynamiek van de huidige netwerksamenleving. Een omvattende analyse verscheen in 1996: The Rise of the Network Society. Castells was tijdens dit schrijven hoogleraar in stads- en regionale planning aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Momenteel hoogleraar aan de Open Universiteit van Catalonië. Voor verdere informatie: www.manuelcastells.info.

In de recente publicatie Management of Urban Development Processes in the Netherlands. Governance, Design, Feasibilty onder redactie van Agnes Franzen, Fred Hobma, Hans de Jonge en Gerard Wigmans (Amsterdam, Techne Press 2011) wordt de betekenis van zijn werk voor gebiedsontwikkeling uiteengezet en vormde verder ook leidraad voor de structurering van dit handboek over gebiedsontwikkeling. Duidelijk wordt welke impact het huidige globaliseringsproces heeft op lokaal niveau en hoe dit het sturingsvermogen van de gebiedsontwikkeling bepaald en met welke dilemma's dat voor de gebiedsontwikkelaar betekent. In vastgoed- en gebiedsontwikkelingsland worden fundamentele veranderingen verwacht. Zulke veranderingen gaan altijd gepaard met een ander perspectief. Dat vereist ook vertaalslagen van de huidige context met zijn onberekenbare uitwerkingen naar ons vakgebied gebiedsontwikkeling. Verre van eenvoudig, maar simpelweg onafwendbaar.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Gerard Wigmans

Door Gerard Wigmans

Universitair docent (TU Delft)


Meest recent

Onderhandeling door Andrii Anna photographers (bron: Shutterstock)

Medezeggenschap in de eigen wijk, zo pakt dat uit in Rotterdam

Het is in theorie een prachtige nieuwe trits: meewegen, meedoen, meebeslissen. Maar hoe pakt die participatie van buurtbewoners uit in de praktijk? In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken werd de proef op de som genomen.

Onderzoek

22 september 2023

Rik Dalmeijer.jpg door Erasmus MC (bron: Erasmus MC)

Rik Dalmeijer: “Ik noem mijn werk bewust geen gebiedsontwikkeling meer

Het ontwikkelen van een ziekenhuiscampus is niet voor veel gebiedsontwikkelaars gesneden koek. Juist daarom pakte Rik Dalmeijer de uitdaging als programmamanager Campusontwikkeling bij het Rotterdamse Erasmus MC met beide handen aan.

Uitgelicht
Interview

22 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023