Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Lezing van de (stads)socioloog Manuel Castells

7 december 2011

2 minuten

Verslag Inzicht in het werk van Castells is voor gebiedsontwikkelaars van groot belang. Het biedt inzicht in de manoeuvreerruimte van gebiedsontwikkeling en de crisis waarin vastgoed verkeert. De Engelstalige samenvatting die U hieronder aantreft van Marta Bastos (afstudeerster gebiedsontwikkeling Faculteit Bouwkunde TUD) en Klaas Kresse (architect) is evenwel abstract, niettemin willen wij verslag doen van deze lezing. Dit wordt voorafgegaan door een korte introductie.

Manuel Castells hield 2 februari jl. een lezing in Amsterdam over de effecten van globalisering en de huidige financiële crisis. De Catalaan Manuel Castells is van origine een stadssocioloog. Zijn revolutionaire werk La Question Urbaine werd in 1981 aan de Faculteit Bouwkunde van de TUD vertaald en vormde startsein voor stedelijk onderzoek geplaatst binnen de maatschappelijke context. Zijn werk heeft steeds centraal in de discussie over de stad gestaan. Later verschoof zijn aandacht naar de dynamiek van de huidige netwerksamenleving. Een omvattende analyse verscheen in 1996: The Rise of the Network Society. Castells was tijdens dit schrijven hoogleraar in stads- en regionale planning aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Momenteel hoogleraar aan de Open Universiteit van Catalonië. Voor verdere informatie: www.manuelcastells.info.

In de recente publicatie Management of Urban Development Processes in the Netherlands. Governance, Design, Feasibilty onder redactie van Agnes Franzen, Fred Hobma, Hans de Jonge en Gerard Wigmans (Amsterdam, Techne Press 2011) wordt de betekenis van zijn werk voor gebiedsontwikkeling uiteengezet en vormde verder ook leidraad voor de structurering van dit handboek over gebiedsontwikkeling. Duidelijk wordt welke impact het huidige globaliseringsproces heeft op lokaal niveau en hoe dit het sturingsvermogen van de gebiedsontwikkeling bepaald en met welke dilemma's dat voor de gebiedsontwikkelaar betekent. In vastgoed- en gebiedsontwikkelingsland worden fundamentele veranderingen verwacht. Zulke veranderingen gaan altijd gepaard met een ander perspectief. Dat vereist ook vertaalslagen van de huidige context met zijn onberekenbare uitwerkingen naar ons vakgebied gebiedsontwikkeling. Verre van eenvoudig, maar simpelweg onafwendbaar.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Gerard Wigmans

Door Gerard Wigmans

Universitair docent (TU Delft)


Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024