Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Lezing van de (stads)socioloog Manuel Castells

7 december 2011

2 minuten

Verslag Inzicht in het werk van Castells is voor gebiedsontwikkelaars van groot belang. Het biedt inzicht in de manoeuvreerruimte van gebiedsontwikkeling en de crisis waarin vastgoed verkeert. De Engelstalige samenvatting die U hieronder aantreft van Marta Bastos (afstudeerster gebiedsontwikkeling Faculteit Bouwkunde TUD) en Klaas Kresse (architect) is evenwel abstract, niettemin willen wij verslag doen van deze lezing. Dit wordt voorafgegaan door een korte introductie.

Manuel Castells hield 2 februari jl. een lezing in Amsterdam over de effecten van globalisering en de huidige financiële crisis. De Catalaan Manuel Castells is van origine een stadssocioloog. Zijn revolutionaire werk La Question Urbaine werd in 1981 aan de Faculteit Bouwkunde van de TUD vertaald en vormde startsein voor stedelijk onderzoek geplaatst binnen de maatschappelijke context. Zijn werk heeft steeds centraal in de discussie over de stad gestaan. Later verschoof zijn aandacht naar de dynamiek van de huidige netwerksamenleving. Een omvattende analyse verscheen in 1996: The Rise of the Network Society. Castells was tijdens dit schrijven hoogleraar in stads- en regionale planning aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Momenteel hoogleraar aan de Open Universiteit van Catalonië. Voor verdere informatie: www.manuelcastells.info.

In de recente publicatie Management of Urban Development Processes in the Netherlands. Governance, Design, Feasibilty onder redactie van Agnes Franzen, Fred Hobma, Hans de Jonge en Gerard Wigmans (Amsterdam, Techne Press 2011) wordt de betekenis van zijn werk voor gebiedsontwikkeling uiteengezet en vormde verder ook leidraad voor de structurering van dit handboek over gebiedsontwikkeling. Duidelijk wordt welke impact het huidige globaliseringsproces heeft op lokaal niveau en hoe dit het sturingsvermogen van de gebiedsontwikkeling bepaald en met welke dilemma's dat voor de gebiedsontwikkelaar betekent. In vastgoed- en gebiedsontwikkelingsland worden fundamentele veranderingen verwacht. Zulke veranderingen gaan altijd gepaard met een ander perspectief. Dat vereist ook vertaalslagen van de huidige context met zijn onberekenbare uitwerkingen naar ons vakgebied gebiedsontwikkeling. Verre van eenvoudig, maar simpelweg onafwendbaar.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Gerard Wigmans

Door Gerard Wigmans

Universitair docent (TU Delft)


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023