Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Lincubator zoekt pioniers met visie en een innovatiegeest

7 december 2012

3 minuten

De markt van nu vraagt om radicale vernieuwing. De ‘business’ moet als het ware opnieuw uitgevonden worden. Bestaande structuren en verdienmodellen hebben hun tijd gehad. De klant van morgen vraagt om een nieuwe manier van het ontwikkelen van betaalbare woningen. Met de huidige keten en leanprocessen is een goede weg ingeslagen. De koplopers in ketensamenwerking, bestaande uit vier bouwondernemingen en vijf woningcorporaties, zien de noodzaak om voor ketensamenwerking in de bouw een versnelling in te zetten. Met Lincubator gaan zij op zoek naar nieuwe concepten en producten voor de woningbouw die passen bij de behoefte en de mogelijkheden van de consument van morgen. Ben jij betrokken bij dit onderwerp, heb je visie en een innovatieve geest, sluit je dan aan bij Lincubator.

Sanne Uiterwaal is een van de pioniers. Voor haar is het een creatieve reis met de volgende uitdaging: 'Wonen dat antwoord biedt aan de integrale woonbehoefte van de klant – nu en in de toekomst. Wonen dat aansluit bij alle levensfasen van de nieuwe, komende generatie tot de vergrijzingopgave. Het wonen dat een antwoord geeft op de maatschappelijke en functionele gebruikswensen, de kwaliteitswensen en daarbij betaalbaar is en blijft voor de hoge en lage inkomens. Ergens in de afgelopen decennia zijn we in de bouwwereld deze doelstelling kwijt geraakt. Binnen Lincubator krijgen we de kans deze doelstellingen weer op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen die aansluiten bij de toekomst'

Lincubator ziet de noodzaak om op korte termijn tot nieuwe concepten en producten voor woningbouw te komen die passen bij de behoefte en de mogelijkheden van de consument van morgen.

De bestaande bestuursmodellen, waarbij de gevestigde entiteiten een interactieve samenwerking aangaan binnen de grenzen van tevoren vastgestelde (juridische) kaders, zijn niet voldoende. De gewenste versnelling vergt een radicalere wijziging van structuur, waarbij een gezamenlijke nieuwe entiteit wordt opgezet én gefinancierd. Dit laatste zou een radicale verandering betekenen van de wijze waarop nu wordt samengewerkt.

De klant

In deze nieuwe entiteit staat de eindgebruiker, in welke vorm dan ook, centraal. Samen met de klant ideeën vormen en woonconcepten en –producten bedenken, welke ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ketenpartners werken samen met elkaar én met de klant. Een nieuwe manier van energie, kennis en middelen delen die moet resulteren in een nieuw business- en verdienmodel.

Nieuwe businessmodellen

In dit nieuwe business model staan zowel vernieuwing als duurzaamheid centraal. Alle inspanningen moeten leiden tot een substantiële verlaging van de kosten van wonen voor de consument en een verhoging van de kwaliteit van product en proces. Daarbij moeten alle investeringen rendabel gemaakt worden. Er moeten verdienmodellen ontstaan die passen bij een dergelijke samenwerkingsvorm en die acceptabel zijn voor alle partners.

Waarom Lincubator?

De keuze voor een dergelijke radicale wijziging in de samenwerkingsvorm kent ongetwijfeld vele hobbels. Waarom willen we dit pad dan bewandelen? We doen dit, omdat de betrokken partijen de visie delen dat de klant onze wereld bepaalt en overtuigd zijn van de kracht van ketensamenwerking. De betrokken partijen geloven dat een versnelling mogelijk is als we de krachten bundelen, waardoor er meer energie in kortere tijd vrijkomt. De opbrengst die dat genereert levert een evenredig rendement op voor alle betrokkenen, met de eindgebruiker voorop.

Pioniers gevraagd

Juist voor deze verandering heeft Lincubator personen nodig met visie en een innovatiegeest; personen die oude gewoonten los kunnen laten en samen kunnen kijken naar de toekomst. Hoe zie jij het voor je, als corporaties en bouwers gezamenlijk mankracht en middelen ter beschikking stellen en als één entiteit concepten en producten ontwikkelen en in de markt te zetten? Wat is er volgens jou voor nodig om zo’n innovatief team samen te stellen wat gezamenlijk gefinancierd wordt én waar we gezamenlijk eigenaar van zijn?

Denk jij ‘out of the box’ en wil je actief meedenken, dan ben je van harte welkom deel te nemen aan de Lincubator denktank. Meld je aan via sanne@lincubator.nl.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Weespersluis, Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Woningbouw versnellen? Graag. Risico’s lopen met grondbeleid? Liever niet. Deze vijf opties kunnen helpen

Het is een lastige tijd: wel of niet actief grondbeleid gaan voeren als gemeente om de woningbouw aan te jagen? Volgens Erik Berkelmans kan het ook via de faciliterende kant en hij reikt daarvoor 5 panklare suggesties aan.

Analyse

5 juni 2023

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023