Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Lincubator zoekt pioniers met visie en een innovatiegeest

7 december 2012

3 minuten

De markt van nu vraagt om radicale vernieuwing. De ‘business’ moet als het ware opnieuw uitgevonden worden. Bestaande structuren en verdienmodellen hebben hun tijd gehad. De klant van morgen vraagt om een nieuwe manier van het ontwikkelen van betaalbare woningen. Met de huidige keten en leanprocessen is een goede weg ingeslagen. De koplopers in ketensamenwerking, bestaande uit vier bouwondernemingen en vijf woningcorporaties, zien de noodzaak om voor ketensamenwerking in de bouw een versnelling in te zetten. Met Lincubator gaan zij op zoek naar nieuwe concepten en producten voor de woningbouw die passen bij de behoefte en de mogelijkheden van de consument van morgen. Ben jij betrokken bij dit onderwerp, heb je visie en een innovatieve geest, sluit je dan aan bij Lincubator.

Sanne Uiterwaal is een van de pioniers. Voor haar is het een creatieve reis met de volgende uitdaging: 'Wonen dat antwoord biedt aan de integrale woonbehoefte van de klant – nu en in de toekomst. Wonen dat aansluit bij alle levensfasen van de nieuwe, komende generatie tot de vergrijzingopgave. Het wonen dat een antwoord geeft op de maatschappelijke en functionele gebruikswensen, de kwaliteitswensen en daarbij betaalbaar is en blijft voor de hoge en lage inkomens. Ergens in de afgelopen decennia zijn we in de bouwwereld deze doelstelling kwijt geraakt. Binnen Lincubator krijgen we de kans deze doelstellingen weer op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen die aansluiten bij de toekomst'

Lincubator ziet de noodzaak om op korte termijn tot nieuwe concepten en producten voor woningbouw te komen die passen bij de behoefte en de mogelijkheden van de consument van morgen.

De bestaande bestuursmodellen, waarbij de gevestigde entiteiten een interactieve samenwerking aangaan binnen de grenzen van tevoren vastgestelde (juridische) kaders, zijn niet voldoende. De gewenste versnelling vergt een radicalere wijziging van structuur, waarbij een gezamenlijke nieuwe entiteit wordt opgezet én gefinancierd. Dit laatste zou een radicale verandering betekenen van de wijze waarop nu wordt samengewerkt.

De klant

In deze nieuwe entiteit staat de eindgebruiker, in welke vorm dan ook, centraal. Samen met de klant ideeën vormen en woonconcepten en –producten bedenken, welke ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ketenpartners werken samen met elkaar én met de klant. Een nieuwe manier van energie, kennis en middelen delen die moet resulteren in een nieuw business- en verdienmodel.

Nieuwe businessmodellen

In dit nieuwe business model staan zowel vernieuwing als duurzaamheid centraal. Alle inspanningen moeten leiden tot een substantiële verlaging van de kosten van wonen voor de consument en een verhoging van de kwaliteit van product en proces. Daarbij moeten alle investeringen rendabel gemaakt worden. Er moeten verdienmodellen ontstaan die passen bij een dergelijke samenwerkingsvorm en die acceptabel zijn voor alle partners.

Waarom Lincubator?

De keuze voor een dergelijke radicale wijziging in de samenwerkingsvorm kent ongetwijfeld vele hobbels. Waarom willen we dit pad dan bewandelen? We doen dit, omdat de betrokken partijen de visie delen dat de klant onze wereld bepaalt en overtuigd zijn van de kracht van ketensamenwerking. De betrokken partijen geloven dat een versnelling mogelijk is als we de krachten bundelen, waardoor er meer energie in kortere tijd vrijkomt. De opbrengst die dat genereert levert een evenredig rendement op voor alle betrokkenen, met de eindgebruiker voorop.

Pioniers gevraagd

Juist voor deze verandering heeft Lincubator personen nodig met visie en een innovatiegeest; personen die oude gewoonten los kunnen laten en samen kunnen kijken naar de toekomst. Hoe zie jij het voor je, als corporaties en bouwers gezamenlijk mankracht en middelen ter beschikking stellen en als één entiteit concepten en producten ontwikkelen en in de markt te zetten? Wat is er volgens jou voor nodig om zo’n innovatief team samen te stellen wat gezamenlijk gefinancierd wordt én waar we gezamenlijk eigenaar van zijn?

Denk jij ‘out of the box’ en wil je actief meedenken, dan ben je van harte welkom deel te nemen aan de Lincubator denktank. Meld je aan via sanne@lincubator.nl.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024