'Maak einde aan versnippering taxatiebranche'

13 december 2012

2 minuten

Nieuws De versnippering van de taxatiebranche staat de verdere professionalisering van het vakgebied in de weg. Partijen moeten zich verenigen op één platform dat de ontwikkeling van het vakgebied kan ondersteunen en met één mond kan spreken naar de buitenwereld, naar de professionele opdrachtgever en naar toezichthouders op de branche.

Dat was een belangrijke conclusie van de reeks prominente sprekers tijdens de PropertyNL Briefing 'De nieuwe taxatierealiteit' die gisteren plaatsvond. Tijdens de bijeenkomst, met hoofdrolspelers in de taxatiebranche, bleek een grote wil aanwezig bij partijen om beter te gaan samenwerken.

Professor Aart Hordijk sprak over de stimulans die uitgaat van het platform taxateurs en accountants (pta) dat 27 aanbevelingen heeft geformuleerd om de kwaliteit van taxaties te verbeteren. Hordijk zie dat een 'remmende factor' de versnippering van de markt is. Er is te weinig samenwerking tussen marktpartijen en er moet meer samenhang komen in de initiatieven van overkoepelende organisaties als RICS, NVM en IVBN. Hij kreeg bijval van Frank van Blokland, directeur van de IVBN, de koepel van de grote institutionele opdrachtgevers (beleggers). Prof. Tom Berkhout (Nyenrode) waarschuwde dat zuiver moet worden omgaan met de waardebegrippen: we zijn van een kerstboom van waardebegrippen gegaan naar marktwaarde (IVS) als uitgangspunt; nu dreigt verwatering van dat begrip. Van Blokland stelde dat zijn institutionele leden grosso modo de aanbevelingen van het pta al toepassen in de praktijk, maar dat de problematiek van de kwaliteit van taxaties zich toespitst op een belangrijk deel van de markt: particuliere beleggers en cv's.

Arnoud Vlak, directeur van IPD Nederland, onderdeel van de wereldwijde MSCI, stelde dat taxateurs, die nu nog vaak onderdeel zijn van een makelaarsorganisatie, zich op termijn feitelijk zullen moeten afscheiden. 'Het makelaar/taxateur-model is steeds minder geloofwaardig. We zullen de opkomst zien van partijen die écht onafhankelijk kunnen taxeren.' Marcel Fleminks, voorzitter van het Taxatie Management Instituut, zei dat TMI juist inspeelt op de eis dat beter moet worden samengewerkt: 'TMI is begonnen vanuit de gedachte om branchebreed samen te werken.' Frans van Hoeken, verantwoordelijk voor de taxatie afdeling van de grootste markt partij DTZ Zadelhoff, gaf aan zich aangesproken te voelen door de oproep om meer eenheid te brengen bij de leidende marktpartijen. 'Ik vind het een uitdaging dat dit platform er moet komen. Ik wil het handen en voeten geven en pak de handschoen op.'Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024