Thumb_geld_0_1000px

Markt bepleit Nederlands Investerings Instituut

9 september 2013

3 minuten

Nieuws MAASTRICHT - Om de vastgoedmarkt in Nederland weer op gang te brengen ligt de grootste urgentie bij het op gang brengen van investeringen. Ook een Nationaal Hypotheek Instituut kan verbetering bieden.

Dit zijn enkele uitkomsten van de tweedaagse werkconferentie MARE, die met ruggespraak van de brancheorganisaties Aedes, IVBN en NEPROM door PropertyNL was georganiseerd. De adviezen worden door Stichting Vastgoed Overleg en de voorzitter van de IVBN, drs Henk Jagersma (Syntrus Achmea), aan minister Blok aangeboden.

Een Nederlands Investerings Instituut moet investeringen in Nederland bevorderen, onder meer in vastgoed. Een belangrijke opgave is schaalbaarheid van investeringen, zodat deze interessant zijn voor de Nederlandse én de buitenlandse institutionele beleggers. Het instituut moet kennis, kunde en marktdiscipline kunnen afdwingen. Een spoedige aanstelling van een kwartiermaker is wenselijk. Doelstelling: € 40 mrd aan investeringen.

Daarnaast is de balanspositie van banken is een groot knelpunt voor het herstel van Nederland. De positie kan worden verbeterd door het opzetten van het Nationaal Hypotheek Instituut. Dit instituut maakt het voor banken mogelijk om hun balans te verkorten, waardoor de problematiek van funding wordt aangepakt. Het Nationaal Hypotheek Instituut wordt mede gevoed door institutioneel kapitaal. Bij MARE gaven institutionele beleggers voor het eerst aan om wat voor bedragen het gaat. Voor langetermijnbeleggers moet deelname een goede rendement/risico-verhouding opleveren, banken verbeteren de solvabiliteitsratio en gezondere verhoudingen op de hypotheekmarkt leveren voordelen op voor de consument (geringere renteopslag). De doelstelling is € 150 mrd, waarbij € 50 mrd door institutionele beleggers kan worden gefourneerd. De doelstelling voor het eerste jaar zou € 10 mrd moeten zijn.

Voor de gebouwde omgeving in Nederland is meer nodig. Gedacht wordt aan de introductie van het concept van een onderhandse leningmarkt voor commerciële financieringen zoals in Zwitserland. Hierbij worden hypotheken verstrekt door banken, maar doorgeplaatst naar institutionele beleggers.

MARE vroeg ook om meer marktwerking, maar wel met regie in de zorg. De sector ondersteunt de stappen naar meer marktwerking in het vastgoed bij zorg, maatschappelijk vastgoed en woningen. De overheid heeft in de rol van marktmeester de belangrijke taak om deze overgang te faciliteren. Essentieel hierbij is stabiel en strategisch beleid voor de lange termijn, vooral om het vertrouwen in de markt te herstellen en te verbeteren.

Nederland en de Nederlandse steden zakken op de internationale ranglijsten. De kloof tussen winnaars en verliezers in stedelijke gebieden in de wereld neemt toe. Er is een bijzondere inspanning nodig om Nederland weer bij de winnaars te laten horen. Zo is Amsterdam ingehaald door Stockholm als de belangrijkste Noord-Europese stad. Dit bleek uit een inventarisatie van Greg Clark (ULI/OECD). Door de verstedelijking die met name binnen de Randstad gaat plaatsvinden, wordt het verbinden van steden van belang. Er moet naar buiten toe één gezamenlijke strategie en leiding zijn, zo luidde het advies

Het complete verslag van MARE vindt u in PropertyNL Magazine 12, dat uitkomt op 20 september.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024