cover

Master City Developer; een integrale blik hoort bij ‘stad maken’

19 juli 2016

3 minuten

Nieuws Op 1 september start de dertiende leergang van de Master City Developer met de module Urban Economics. De focus in deze eerste module ligt op de stedelijke en regionale economie van vandaag en morgen; stedelijke dynamiek, innovatie en het belang van regionale samenwerking komen aan de orde. Programmadirecteur MCD Helma Born: “Als je je bij de ontwikkeling van steden en stedelijke gebieden alleen denkt aan stedenbouw of ruimtelijke planning heb je een te eenzijdige blik op hoe een stad werkt. De economie van een stad en de daaruit volgende sociale aspecten, spelen een minstens zo grote rol. Met een integrale blik op de stad zie je veel meer.”

In de MCD-opleiding wordt de stad vanuit verschillende invalshoeken benaderd; ruimtelijk, sociaal en economisch. Born: ”Zowel de ontwerpkant als de economische en sociale dynamiek van de stad en de regio komen aan bod; hoe zit zo’n economisch netwerk bijvoorbeeld in elkaar? Dit biedt de studenten een totaalbeeld van hoe de stad werkt”.

Ontwikkelen gebeurt tegenwoordig allang niet meer alleen door woningcorporaties en projectontwikkelaars

Door de crisis in de aflopen jaren is het vak(gebied) van de ontwikkeling van gebouwen, steden en gebieden flink in beweging gezet en opgeschud. In steden en stedelijke regio’s wordt het beheer- en ontwikkelen en het samenwerken daarbinnen deels ook opnieuw uitgevonden. Partijen verhouden zich anders tot elkaar en er zijn veel spelers bijgekomen. Ontwikkelen gebeurt tegenwoordig allang niet meer alleen door woningcorporaties en projectontwikkelaars: veel particulieren zijn (mede)opdrachtgever.  Dat alleen al brengt nieuwe vragen met zich mee en dat dwingt onder andere de overheden tot het maken van andere ontwikkelvisies en samenwerkingen.

De MCD opleiding start in module 1 met uitzoomen. Dat biedt de kans om van enige afstand te kunnen analyseren hoe het systeem van steden en regio’s werkt.  Gaandeweg wordt door de modules heen  in de opleiding verder ingezoomd op meer specifieke projecten en vraagstukken over stedelijke economie, de veerkracht van de stad, de wijze waarop gebieden bestuurd worden, de financiële verantwoordelijkheden worden verdeeld en hoe daarop vervolgens succesvol plannen en visies kunnen worden ontwikkeld voor groei of krimp.  in de laatste module wordt onderzocht wat er in de Nederlandse praktijk kan worden geleerd van het buitenland. 

We zijn nu op een punt gekomen dat er meer ruimte moet worden gemaakt, met elkaar

Born: ”Alle partijen in het veld  hebben in de afgelopen jaren een pas op de plaats gemaakt en zich afgevraagd wat zijn of haar toegevoegde waarde was in de steden en regio’s.  Wat is mijn bestaansrecht, wat is mijn rol? Dat uitvinden van nieuwe rollen, anders spelers, nieuwe verantwoordelijkheden, het maken van inspirerende plannen, zoeken naar financieringsvormen en het werken aan de weerbaarheid van steden zie je terug in het werkveld, maar ook in de wetenschap.

We zijn nu op een punt gekomen dat iedereen zijn eigen positie wel weer scherp heeft: hoog tijd om nu weer samen aan stad en regio te werken. De vraag is hoe je dat samen oppakt zonder je eigen rol te verliezen en tegelijkertijd de sterkste kanten van iedereen kunt bundelen. Kortom; hoe zorg je ervoor dat iedereen kan doen waar hij of zij goed in is zodat onze steden succesvol en veerkrachtig zijn? De MCD-opleiding staat met twee benen  in het veld en biedt tegelijkertijd een wetenschappelijk platform voor iedereen die werkt aan de (ruimtelijke en economische) ontwikkeling van de stad”. 

De postacademische masteropleiding Master City Developer biedt verdieping en versnelt de ontwikkeling van professionals die werken aan de ontwikkeling van de steden en stedelijke regio’s. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Gemeente Rotterdam. In september start de nieuwe leergang. De modules 1 tot en met 6 zijn ook los te volgen.

Meer informatie en aanmelden


Cover: ‘cover’


helen jager pp

Door Helen Jager

Communicatie bij Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023