Masterclass: de kracht van functiecombinatie

11 juni 2012

3 minuten

Verslag
AgentschapNL presenteerde in het voorjaar van 2012 deel 2 van de publicatiereeks Toekomstwaarde Nu! over duurzame gebiedsontwikkeling. Jurgen van der Heijden (AT Osborne) werkte mee aan deze publicatie en presenteerde op de eerste dag van de Provada een aantal aansprekende voorbeelden van ketenintegratie en functiecombinatie.

In een poging om effectiever en efficiënter te zijn proberen bedrijven op allerlei vernieuwende en verfrissende manieren samen te werken. Daarbij zijn verschillende trends zichtbaar. Eén is om op zoek te gaan buiten de productieketen, naar bedrijven in andere sectoren. Een ander is juist om binnen de keten samenwerkingsverbanden te zoeken, om de productieketen te verkorten.

Kansrijke mogelijkheden liggen vooral in de zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’; diensten of producten die dezelfde gebruikersgroep hebben en/of ruimtelijk dicht bij elkaar liggen. Door die niet meer afzonderlijk (huurrekening, aansluitkosten, energierekening) maar als één ‘ecosysteem’ (woonlasten) te benaderen, ontstaat er ruimte voor nieuwe oplossingen in nieuwe samenwerkingsverbanden.

De publicatie Toekomstwaarde Nu! De kracht van functiecombinatie ïllustreert met ruim 50 projecten hoe binnen een ‘ecosysteem’ slimme combinaties gemaakt kunnen worden. Centraal staat daarbij het combineren van functies, dat veel verder gaat dan meervoudig ruimtegebruik. Door de integrale organisatie hebben de functies wezenlijk baat bij elkaars aanwezigheid. Dit is een kans om te integreren met partijen buiten de vastgoedketen, voor externe integratie.

In de masterclass worden ook drie voorbeelden besproken, waarbij bedrijven juist kiezen voor interne ketenintegratie, voor bedrijven binnen de productieketen.

  1. Strategische samenwerking Syntrus en Heijmans, Proper Stok De samenwerking met Heijmans en Proper Stok is voor Syntrus een hele logische stap. Als belegger nemen ze geen genoegen met wat de markt aanbiedt. Dat zijn woningen die door ontwikkelaars uitgedacht zijn maar niet altijd aansluiten bij de belangen van de belegger. Door de samenwerking kan Syntrus in een vroeg stadium meedenken, vanuit de exploitatie op de lange termijn. Omgekeerd is voor Heijmans en Proper Stok de afname van een aantal woningen gegarandeerd.

  2. Samenwerkingsovereenkomst Colliers en Cofely Cofely is als technisch dienstverlener voortdurend bezig met de ontwikkeling van technische installaties en energiebeheer. Door samen te gaan werken met bedrijfsmakelaar Colliers wordt productontwikkeling gekoppeld aan de marktvraag. Met behulp van de tool E-­‐ Navigator wordt er snel en inschatting gemaakt van het energiegebruik en de mogelijke besparingen. Aan de hand daarvan kan een een prestatiecontract opgesteld worden, waar de installateur aan gebonden is.

  3. BAM en UTS Nederland Samen met logistieke diensverlener UTS heeft BAM het concept Smart Building Logistics ontwikkeld. BAM heeft te maken met veel verschillende leveranciers. Door deze niet langer op de bouwplaats te laten leveren, maar aan een logistiek magazijn, wordt er bespaard op transporttijd, verpakkingsmateriaal en personeel. Vanuit dit magazijn vertrekt er één vrachtwagen richting bouwplaats.

Deze voorbeelden zijn niet spannend en onverwacht, maar hebben wel een duidelijke businesscase en zijn makkelijk te organiseren. Hier ligt nog een behoorlijke uitdaging voor het samenwerken met partijen buiten de vastgoedsector. Waar er de afgelopen jaren gedroomd en gedacht is over innovatieve combinaties, moeten die nu in de praktijk hun bestaansrecht gaan bewijzen.

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - David Struik

Door David Struik

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022