Masterclass Duurzaam Ontwikkelen

30 juni 2011

2 minuten

Als betrokkene bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling heeft u vermoedelijk steeds vaker te maken met duurzaamheid. Om die reden wil ik u graag attenderen op de Masterclass Duurzaam Ontwikkelen die dit najaar wordt georganiseerd door NEPROM. Hoofddocenten zijn Cees Anton de Vries (RNR Group) en ikzelf. Maar veel interessanter dan dat zijn de tal van masters die gastspreker / gastdocent zijn, waaronder Bas Haring (filosoof), wethouder De Boer van de gemeente Heerhugowaard, Henk Seinen (Seinen Ontwikkeling), Flip Verwaaijen (TNT), Marlon Hysmans (OVG) en Rudy Stroink (TCN).

met o.a. leren van 'vreemdgaan'

3 x 3 Dagen met 's-avonds steeds de 'Frisse Blik' van een buitenstaander over zijn activiteiten op dit gebied, waaronder Rob van Hilten van Qoin en Dennis Harper van Dance4Life en The Naga Foundation. Belangrijk onderdeel is ook wat we 'vreemdgaan' noemen. Over hoe in andere bedrijfstakken wordt omgegaan met duurzaamheid en vooral hoe daaraan concreet(!) invulling wordt gegeven. Onder andere Philips Lighting, Albert Heijn, Van Gasenwinkel ("afval bestaat niet") leveren hiervoor een bijdrage.

Geen blabla over onderwerpen, maar bruikbare inzichten die deelnemers in hun organisatie en hun projecten op de duurzame weg moeten helpen. Want steeds weer draait het om de vraag hoe deelnemers verkregen inzichten kunnen vertalen naar de praktijk van henzelf en hun eigen organisatie. Alles bij elkaar dus een opleiding op hoog niveau en met een pragmatische insteek. Deelname staat ook open voor niet NEPROM-leden.


Portret - Bas van de Griendt

Door Bas van de Griendt

Manager MVO en Duurzaam Ontwikkelen bij Bouwfonds Property Development


Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024