Woonvormen masterclass -> Ineke

Masterclass over nieuwe woonconcepten op 24 september

6 juli 2020

1 minuut

SKG Nieuws Op 24 september vindt online de sLIM Masterclass plaats over wonen en gebiedsontwikkeling. De nadruk van deze informatiebijeenkomst ligt op nieuwe concepten en financierings- en eigendomsvormen voor wonen. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

De deelname aan de masterclass is gratis. Aanmelding is mogelijk door een bericht te sturen naar Jolien Kramer (Jolien.Kramer@tudelft.nl).

Met nieuwe woonvormen, zoals wooncoöperaties, kunnen burgers zelf sociale waarden realiseren, zoals betaalbare en collectieve huisvesting. Er onstonden de laatste jaren verschillende burgerinitiatieven om deze nieuwe woonvormen te ontwikkelen en zo een alternatief tussen sociale woningbouw en commerciële huur of koop te creëren.

Tijdens de masterclass op 24 september staan de financiële en organisatorische aspecten van nieuwe woonvormen in Nederland centraal. Mariette Haffner (TU Delft) vertelt over hoe regulering een sterk bepalende factor is voor welke woonvormen er voor burgers mogelijk en haalbaar zijn, zoals een wooncoöperatie. Waarom zijn bepaalde vormen in Nederland wel mogelijk en andere niet? En hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen?

Petran van Heel (ABN Amro bank) behandelt deze vragen vanuit financieel perspectief, Yasin Torunoglu (wethouder Wonen in Eindhoven) vertelt welke rol de gemeente volgens hem kan vervullen voor het mogelijk maken van nieuwe woonvormen. Tijdens virtuele breakoutsessies debatteren deelnemers over middenhuur, wooncoöperaties of zorgvastgoed.


Cover: Ineke Lammers 

De masterclass is onderdeel van de sLIM-leergang 2020, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam (Centre for Urban Studies) en TU Delft (leerstoel Gebiedsontwikkeling). Dit jaar staat de leergang in het teken van nieuwe woonvormen.

SLim masterclass woonvormen

‘SLim masterclass woonvormen’Cover: ‘Woonvormen masterclass -> Ineke’Meest recent

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023