Woonvormen masterclass -> Ineke

Masterclass over nieuwe woonconcepten op 24 september

6 juli 2020

1 minuut

SKG Nieuws
Op 24 september vindt online de sLIM Masterclass plaats over wonen en gebiedsontwikkeling. De nadruk van deze informatiebijeenkomst ligt op nieuwe concepten en financierings- en eigendomsvormen voor wonen. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

De deelname aan de masterclass is gratis. Aanmelding is mogelijk door een bericht te sturen naar Jolien Kramer (Jolien.Kramer@tudelft.nl).

Met nieuwe woonvormen, zoals wooncoöperaties, kunnen burgers zelf sociale waarden realiseren, zoals betaalbare en collectieve huisvesting. Er onstonden de laatste jaren verschillende burgerinitiatieven om deze nieuwe woonvormen te ontwikkelen en zo een alternatief tussen sociale woningbouw en commerciële huur of koop te creëren.

Tijdens de masterclass op 24 september staan de financiële en organisatorische aspecten van nieuwe woonvormen in Nederland centraal. Mariette Haffner (TU Delft) vertelt over hoe regulering een sterk bepalende factor is voor welke woonvormen er voor burgers mogelijk en haalbaar zijn, zoals een wooncoöperatie. Waarom zijn bepaalde vormen in Nederland wel mogelijk en andere niet? En hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen?

Petran van Heel (ABN Amro bank) behandelt deze vragen vanuit financieel perspectief, Yasin Torunoglu (wethouder Wonen in Eindhoven) vertelt welke rol de gemeente volgens hem kan vervullen voor het mogelijk maken van nieuwe woonvormen. Tijdens virtuele breakoutsessies debatteren deelnemers over middenhuur, wooncoöperaties of zorgvastgoed.


Cover: Ineke Lammers 

De masterclass is onderdeel van de sLIM-leergang 2020, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam (Centre for Urban Studies) en TU Delft (leerstoel Gebiedsontwikkeling). Dit jaar staat de leergang in het teken van nieuwe woonvormen.

SLim masterclass woonvormen

‘SLim masterclass woonvormen’Cover: ‘Woonvormen masterclass -> Ineke’Meest recent

Impressie vogelvlucht ''The Line'' door NEOM (bron: NEOM)

The Line in de woestijn: kansrijke miljoenenstad of fata morgana

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Belooft het futuristische ontwerp van The Line een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Casus

29 september 2022

Luchtfoto Achterhoek door Lars van Mulligen (bron: shutterstock.com)

Van panacee tot paradox: de interne dynamiek van regionale samenwerking in Nederlandse krimpgebieden

Regionale samenwerking in krimpregio’s: het lijkt een voor de hand liggende aanpak. Samen kom je nu eenmaal verder. Janneke Rutgers onderzocht het traject van vallen en opstaan in de Achterhoek.

Onderzoek

28 september 2022

Gasturbine door Ha-nu-man (bron: shutterstock.com)

Rijksadviseurs: energiehoofdstructuur bepaalt de ruimtelijke inrichting van Nederland

De huidige energiecrisis is volgens het College van Rijksadviseurs hét moment om de aanleg van de nieuwe energiehoofdstructuur bepalend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. “Overbrug de kloof tussen energie en ruimte.”

Nieuws

28 september 2022