Woonvormen masterclass -> Ineke

Masterclass over nieuwe woonconcepten op 24 september

6 juli 2020

1 minuut

SKG Nieuws Op 24 september vindt online de sLIM Masterclass plaats over wonen en gebiedsontwikkeling. De nadruk van deze informatiebijeenkomst ligt op nieuwe concepten en financierings- en eigendomsvormen voor wonen. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

De deelname aan de masterclass is gratis. Aanmelding is mogelijk door een bericht te sturen naar Jolien Kramer (Jolien.Kramer@tudelft.nl).

Met nieuwe woonvormen, zoals wooncoöperaties, kunnen burgers zelf sociale waarden realiseren, zoals betaalbare en collectieve huisvesting. Er onstonden de laatste jaren verschillende burgerinitiatieven om deze nieuwe woonvormen te ontwikkelen en zo een alternatief tussen sociale woningbouw en commerciële huur of koop te creëren.

Tijdens de masterclass op 24 september staan de financiële en organisatorische aspecten van nieuwe woonvormen in Nederland centraal. Mariette Haffner (TU Delft) vertelt over hoe regulering een sterk bepalende factor is voor welke woonvormen er voor burgers mogelijk en haalbaar zijn, zoals een wooncoöperatie. Waarom zijn bepaalde vormen in Nederland wel mogelijk en andere niet? En hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen?

Petran van Heel (ABN Amro bank) behandelt deze vragen vanuit financieel perspectief, Yasin Torunoglu (wethouder Wonen in Eindhoven) vertelt welke rol de gemeente volgens hem kan vervullen voor het mogelijk maken van nieuwe woonvormen. Tijdens virtuele breakoutsessies debatteren deelnemers over middenhuur, wooncoöperaties of zorgvastgoed.


Cover: Ineke Lammers 

De masterclass is onderdeel van de sLIM-leergang 2020, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam (Centre for Urban Studies) en TU Delft (leerstoel Gebiedsontwikkeling). Dit jaar staat de leergang in het teken van nieuwe woonvormen.

SLim masterclass woonvormen

‘SLim masterclass woonvormen’Cover: ‘Woonvormen masterclass -> Ineke’Meest recent

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024

Weekoverzicht - Dit was een week om door te zetten door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om door te zetten

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over doorzetten. Doorzetten om een transformatieproject in Bussum af te ronden, om kwaliteit van leven te verbeteren ondanks krimp of om de stad boven water te houden.

Weekoverzicht

11 april 2024