Thumb_MCD logo_180px

MCD bepaalt met u de nieuwe koers

12 november 2010

2 minuten

Gebiedsontwikkeling is omgaan met verandering. Dat gegeven openbaart zich nu op meer dan pregnante wijze. In de media wordt de financieel-economische problematiek rondom gebiedsontwikkeling breed uitgemeten. Partijen hebben elkaar hard nodig en moeilijke beslissingen zijn onafwendbaar. Alles en iedereen staat in het vakgebied ter discussie.

Inschrijving leergang 9 MCD geopend: schrijf u nu in voor dé masteropleiding voor gebiedsontwikkeling

Antwoorden

Drie factoren zijn de komende jaren van extreem belang: ondernemerschap, creativiteit, en... kennis. Alle organisaties die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling (publiek én privaat) roeren zich; zij staan voor grote maatschappelijke opgaven maar de middelen zijn schaars. Projecten die door kunnen moeten door, maar daarnaast moeten er voor de langere termijn fundamentele keuzes worden gemaakt. Welke organisatievorm is op termijn succesvol? Op welk type project of vraagstuk gaat die organisatie zich richten? Welke strategieën horen daarbij? En wat voor mensen zijn daarbij nodig? Deze vragen spelen bij iedere gebiedsontwikkelaar. Antwoorden zijn niet gemakkelijk gevonden. Kennis van het vak en goed opgeleid personeel zijn hiervoor onontbeerlijk. De Master City Developer (MCD) opleiding en haar kennisnetwerk biedt beide aan.

Master City Developer (MCD)

MCD is dé opleiding gebiedsontwikkeling van Nederland. Een wetenschappelijk geaccrediteerde mastertrack wordt daarbij gecombineerd met een seminarreeks waarin innovaties in het vak worden verkend en aangejaagd. Founding fathers van de opleiding zijn de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Rotterdam. Samen met haar partners werken zij aan de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis en praktische instrumenten voor stedelijke gebiedsontwikkeling.

Impact

De MCD werkt van academische verdieping naar praktijkgerichte oplossingen. In een groep van 25 professionals met diverse achtergronden wordt een tweejarig curriculum doorlopen. Hierbij wordt aan de hand van interactieve colleges en opdrachten met topdocenten uit wetenschap en praktijk tot de essentie van het vakgebied doorgedrongen. Daarnaast is het kennisnetwerk met zo’n 125 alumni hard op weg om ook een innovatienetwerk te worden. Samen met de seminarreeks wordt zo de impact van de MCD in de praktijk steeds beter zichtbaar. Het doel van de MCD is om deze impact samen met u verder uit te breiden.

Nú investeren

De noodzaak om kennis te blijven ontwikkelen wordt door de huidige partners van de MCD zonder meer onderkend. Het is echter van belang dit draagvlak te verbreden. Op dit moment is de inschrijving voor de MCD leergang 9 (start: september 2011) geopend: investeer nú in uzelf en uw organisatie en zet samen met de MCD een koers uit voor de toekomst van gebiedsontwikkeling. Lees meer op www.mastercitydeveloper.nl.

Voor een pdf van de publicatie zie bijlagen.


Cover: ‘Thumb_MCD logo_180px’Meest recent

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023