Thumb_MCD logo_180px

MCD bepaalt met u de nieuwe koers

12 november 2010

2 minuten

Gebiedsontwikkeling is omgaan met verandering. Dat gegeven openbaart zich nu op meer dan pregnante wijze. In de media wordt de financieel-economische problematiek rondom gebiedsontwikkeling breed uitgemeten. Partijen hebben elkaar hard nodig en moeilijke beslissingen zijn onafwendbaar. Alles en iedereen staat in het vakgebied ter discussie.

Inschrijving leergang 9 MCD geopend: schrijf u nu in voor dé masteropleiding voor gebiedsontwikkeling

Antwoorden

Drie factoren zijn de komende jaren van extreem belang: ondernemerschap, creativiteit, en... kennis. Alle organisaties die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling (publiek én privaat) roeren zich; zij staan voor grote maatschappelijke opgaven maar de middelen zijn schaars. Projecten die door kunnen moeten door, maar daarnaast moeten er voor de langere termijn fundamentele keuzes worden gemaakt. Welke organisatievorm is op termijn succesvol? Op welk type project of vraagstuk gaat die organisatie zich richten? Welke strategieën horen daarbij? En wat voor mensen zijn daarbij nodig? Deze vragen spelen bij iedere gebiedsontwikkelaar. Antwoorden zijn niet gemakkelijk gevonden. Kennis van het vak en goed opgeleid personeel zijn hiervoor onontbeerlijk. De Master City Developer (MCD) opleiding en haar kennisnetwerk biedt beide aan.

Master City Developer (MCD)

MCD is dé opleiding gebiedsontwikkeling van Nederland. Een wetenschappelijk geaccrediteerde mastertrack wordt daarbij gecombineerd met een seminarreeks waarin innovaties in het vak worden verkend en aangejaagd. Founding fathers van de opleiding zijn de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Rotterdam. Samen met haar partners werken zij aan de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis en praktische instrumenten voor stedelijke gebiedsontwikkeling.

Impact

De MCD werkt van academische verdieping naar praktijkgerichte oplossingen. In een groep van 25 professionals met diverse achtergronden wordt een tweejarig curriculum doorlopen. Hierbij wordt aan de hand van interactieve colleges en opdrachten met topdocenten uit wetenschap en praktijk tot de essentie van het vakgebied doorgedrongen. Daarnaast is het kennisnetwerk met zo’n 125 alumni hard op weg om ook een innovatienetwerk te worden. Samen met de seminarreeks wordt zo de impact van de MCD in de praktijk steeds beter zichtbaar. Het doel van de MCD is om deze impact samen met u verder uit te breiden.

Nú investeren

De noodzaak om kennis te blijven ontwikkelen wordt door de huidige partners van de MCD zonder meer onderkend. Het is echter van belang dit draagvlak te verbreden. Op dit moment is de inschrijving voor de MCD leergang 9 (start: september 2011) geopend: investeer nú in uzelf en uw organisatie en zet samen met de MCD een koers uit voor de toekomst van gebiedsontwikkeling. Lees meer op www.mastercitydeveloper.nl.

Voor een pdf van de publicatie zie bijlagen.


Cover: ‘Thumb_MCD logo_180px’



Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024