Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Meer slagkracht voor Randstadprovincies in Europa

12 januari 2012

2 minuten

Nieuws Met de gezamenlijke strategie “De Krachten Gebundeld, Randstad strategie Europa 2012-2015”, trekken de Randstadprovincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland samen op om met meer slagkracht hun belangen in Brussel onder de aandacht te brengen.

Doel van de Randstadsamenwerking is het versterken van de concurrentiepositie en het verbeteren van de leefkwaliteit in de Randstad. De gezamenlijke Europastrategie voor de komende jaren geeft prioriteit aan Kennis en Innovatie, een Duurzame Leefomgeving, Landelijke gebieden onder Stedelijke Druk en Toekomst Regionaal Beleid.

De Randstad is een sterke economische regio; de vijfde van de Europese Unie. Vanwege de effectiviteit is er deze collegeperiode voor gekozen de krachten te bundelen tot een gezamenlijke inzet vanuit één gedeelde strategie. Er wordt in Brussel al langer samengewerkt door de Randstadprovincies. De samenwerking richt zich op het beïnvloeden van Europees beleid en regelgeving, het benutten van Europese fondsen, het profileren van de Randstad in Europa en het delen van kennis via internationale samenwerking.

Goed wonen, werken en leven

De Randstad zet in op behoud van Europees geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2014-2020. Hiermee zet de Randstad de huidige succesvolle samenwerking in het programma Kansen voor West voort. Dit programma bevordert de economie en de werkgelegenheid. De Randstadprovincies dragen met steun uit o.a. het EFRO bij aan Europese én regionale doelstellingen door te investeren in onderzoek en ontwikkeling via samenwerking in innovatieve partnerschappen. Er wordt ingezet op uitvoerbare kaders voor economische groei met oog voor duurzame benutting van hulpbronnen. Zo komt de Randstad tot een duurzame en bereikbare regio waar het goed wonen, werken en leven is. Bij de hervorming van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) moet de vitaliteit van het platteland in de stedelijke omgeving worden bevorderd.

Water en Kust

De strategie bestaat uit een gezamenlijk deel en een provinciespecifiek hoofdstuk. In dit specifieke deel komt voor Noord-Holland het prioritaire dossier Water en Kust aan bod. Hier gaat het om de Europese dimensie van de kustontwikkeling, de waterveiligheid en het waterbeheer. Het garanderen van de veiligheid van de Noord-Hollandse kust, in relatie tot de primaire keringen, is daarbij leidend.

Daar waar mogelijk werken de Randstadprovincies in Europa samen met de acht andere provincies, de grote steden, andere gemeenten, de rijksoverheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook worden coalities gevormd met andere Europese regio’s met een vergelijkbaar profiel. Provinciale Staten van de Randstadprovincies stellen de Randstad Strategie vast als kader voor het Europabeleid.


Cover: ‘Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023