Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Met nieuwe media het ontwikkelproces in

19 februari 2013

3 minuten

Onderzoek De verschuiving van de woningmarkt zorgt ervoor dat de woningzoekenden intensiever worden betrokken in het ontwikkelproces. Waar de woningzoekende in een aanbodmarkt voornamelijk van belang was voor de afzet van woningen, wordt deze in een vragersmarkt ook van belang voor het afstemmen van de plannen op de vraag. Mijn afstudeeronderzoek (Real Estate & Housing, TU Delft) laat zien hoe door middel van nieuwe media intensiever met de eindgebruikers gecommuniceerd kan worden. Vooraf, aan het einde of middenin het ontwikkelproces.

Op basis van een literatuuronderzoek en een analyse van bestaande online woonplatforms (een platform is een ontmoetingsplaats waar informatie gedeeld wordt) is er een eerste opzet van ontwerpprincipes geformuleerd. Deze ontwerpprincipes zijn algemene regels die ondersteunen bij het ontwerpen van een online platform tijdens de ontwikkeling van woningen. De opkomst van internet en social media zorgt ervoor dat er met grote groepen personen efficiënt gecommuniceerd kan worden. Door bijvoorbeeld social media als communicatiekanaal te gebruiken is er minder inspanning nodig om een multidimensionaal gesprek aan te gaan. De werking is duidelijk gemaakt in de volgende video.

Na drie interviewrondes zijn er negentien ontwerpprincipes samengesteld. Een voorbeeld hiervan is o. bied mogelijkheden tot zelfexpressie of h. hyperlocal content. De ontwerpprincipes beschrijven verschillende manieren om woningzoekenden te stimuleren meer te communiceren. Echter zijn de stimulansen sterk afhankelijk van twee variabelen: de doelgroep en de fase waarin het woningproject zich bevindt. Op basis van het BSR-model (SmartAgent, 2000) zijn er vier verschillende doelgroepen gedifferentieerd. Van iedere doelgroep is tijdens interviews met experts achterhaald welke stimulansen voor hen werken om de communicatie te stimuleren.

Met nieuwe media het ontwikkelproces in - Afbeelding 1

‘Met nieuwe media het ontwikkelproces in - Afbeelding 1’


Vervolgens is er gekeken naar de ontwikkelfasen. De belangrijkste invloeden hierop komen voort uit de mogelijkheden om de plannen van de woningen af te stemmen op de woonwensen én de mogelijkheid tot klantbinding. De eerste invloed is slechts mogelijk tijdens het begin van het ontwikkelproces. Daarna wordt het te kostbaar om de plannen te wijzigen en zullen de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De mogelijkheid tot klantbinding is slechts een korte periode vóór de oplevering van de woning mogelijk. De duur van de periode is sterk afhankelijk van het contact dat de potentiële klanten met de woningen hebben. De woningen worden veelal vertegenwoordigd door de projectontwikkelaar of de makelaar. Hoe intensiever zij contact met de woningzoekende hebben, des te langer diegenen zich gebonden voelen met de woning. De volledige beschrijving van alle ontwerpprincipes gekoppeld aan de prioriteringen op basis van doelgroep en ontwikkelfase zijn te vinden op www.platformsamenwonen.nl.

Meer weten? Neem gerust contact met me op via:
E: jorisburggraaff@gmail.com
B: www.innovatievemedia.blogspot.nl
T: @jburggraaff
L: JBurggraaff

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px’


Portret - Joris Burggraaff

Door Joris Burggraaff

Real Estate & Housing Graduate TU Delft


Meest recent

New York - June 2, 2018: A view down a busy avenue street, People walk on busy streets door Helen89 (bron: shutterstock)

Meer ruimte voor de voetganger is goed voor de stad, maar vergroot ook de ongelijkheid

Amerikaanse onderzoekers concluderen: krijgt de voetganger de ruimte, dan wordt een wijk aantrekkelijker en stijgen de vastgoedprijzen. Alleen groeit daarmee ook direct de sociale ongelijkheid in de steden.

Onderzoek

8 februari 2023

Haan & Laan door Esther Dijkstra (bron: estherdijkstra.com)

Veenendaal Oost in de Gelderse Vallei: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan & Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. Dit keer brengen zij een bezoek aan Veenendaal Oost: “Een saaie naam: Veenendaal Oost, maar aangenaam om te wonen”.

Uitgelicht
Casus

8 februari 2023

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

7 februari 2023