Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Met nieuwe media het ontwikkelproces in

19 februari 2013

3 minuten

Onderzoek De verschuiving van de woningmarkt zorgt ervoor dat de woningzoekenden intensiever worden betrokken in het ontwikkelproces. Waar de woningzoekende in een aanbodmarkt voornamelijk van belang was voor de afzet van woningen, wordt deze in een vragersmarkt ook van belang voor het afstemmen van de plannen op de vraag. Mijn afstudeeronderzoek (Real Estate & Housing, TU Delft) laat zien hoe door middel van nieuwe media intensiever met de eindgebruikers gecommuniceerd kan worden. Vooraf, aan het einde of middenin het ontwikkelproces.

Op basis van een literatuuronderzoek en een analyse van bestaande online woonplatforms (een platform is een ontmoetingsplaats waar informatie gedeeld wordt) is er een eerste opzet van ontwerpprincipes geformuleerd. Deze ontwerpprincipes zijn algemene regels die ondersteunen bij het ontwerpen van een online platform tijdens de ontwikkeling van woningen. De opkomst van internet en social media zorgt ervoor dat er met grote groepen personen efficiënt gecommuniceerd kan worden. Door bijvoorbeeld social media als communicatiekanaal te gebruiken is er minder inspanning nodig om een multidimensionaal gesprek aan te gaan. De werking is duidelijk gemaakt in de volgende video.

Na drie interviewrondes zijn er negentien ontwerpprincipes samengesteld. Een voorbeeld hiervan is o. bied mogelijkheden tot zelfexpressie of h. hyperlocal content. De ontwerpprincipes beschrijven verschillende manieren om woningzoekenden te stimuleren meer te communiceren. Echter zijn de stimulansen sterk afhankelijk van twee variabelen: de doelgroep en de fase waarin het woningproject zich bevindt. Op basis van het BSR-model (SmartAgent, 2000) zijn er vier verschillende doelgroepen gedifferentieerd. Van iedere doelgroep is tijdens interviews met experts achterhaald welke stimulansen voor hen werken om de communicatie te stimuleren.

Met nieuwe media het ontwikkelproces in - Afbeelding 1

‘Met nieuwe media het ontwikkelproces in - Afbeelding 1’


Vervolgens is er gekeken naar de ontwikkelfasen. De belangrijkste invloeden hierop komen voort uit de mogelijkheden om de plannen van de woningen af te stemmen op de woonwensen én de mogelijkheid tot klantbinding. De eerste invloed is slechts mogelijk tijdens het begin van het ontwikkelproces. Daarna wordt het te kostbaar om de plannen te wijzigen en zullen de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De mogelijkheid tot klantbinding is slechts een korte periode vóór de oplevering van de woning mogelijk. De duur van de periode is sterk afhankelijk van het contact dat de potentiële klanten met de woningen hebben. De woningen worden veelal vertegenwoordigd door de projectontwikkelaar of de makelaar. Hoe intensiever zij contact met de woningzoekende hebben, des te langer diegenen zich gebonden voelen met de woning. De volledige beschrijving van alle ontwerpprincipes gekoppeld aan de prioriteringen op basis van doelgroep en ontwikkelfase zijn te vinden op www.platformsamenwonen.nl.

Meer weten? Neem gerust contact met me op via:
E: jorisburggraaff@gmail.com
B: www.innovatievemedia.blogspot.nl
T: @jburggraaff
L: JBurggraaff

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px’


Portret - Joris Burggraaff

Door Joris Burggraaff

Real Estate & Housing Graduate TU Delft


Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024