Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Met nieuwe media het ontwikkelproces in

19 februari 2013

3 minuten

Onderzoek De verschuiving van de woningmarkt zorgt ervoor dat de woningzoekenden intensiever worden betrokken in het ontwikkelproces. Waar de woningzoekende in een aanbodmarkt voornamelijk van belang was voor de afzet van woningen, wordt deze in een vragersmarkt ook van belang voor het afstemmen van de plannen op de vraag. Mijn afstudeeronderzoek (Real Estate & Housing, TU Delft) laat zien hoe door middel van nieuwe media intensiever met de eindgebruikers gecommuniceerd kan worden. Vooraf, aan het einde of middenin het ontwikkelproces.

Op basis van een literatuuronderzoek en een analyse van bestaande online woonplatforms (een platform is een ontmoetingsplaats waar informatie gedeeld wordt) is er een eerste opzet van ontwerpprincipes geformuleerd. Deze ontwerpprincipes zijn algemene regels die ondersteunen bij het ontwerpen van een online platform tijdens de ontwikkeling van woningen. De opkomst van internet en social media zorgt ervoor dat er met grote groepen personen efficiënt gecommuniceerd kan worden. Door bijvoorbeeld social media als communicatiekanaal te gebruiken is er minder inspanning nodig om een multidimensionaal gesprek aan te gaan. De werking is duidelijk gemaakt in de volgende video.

Na drie interviewrondes zijn er negentien ontwerpprincipes samengesteld. Een voorbeeld hiervan is o. bied mogelijkheden tot zelfexpressie of h. hyperlocal content. De ontwerpprincipes beschrijven verschillende manieren om woningzoekenden te stimuleren meer te communiceren. Echter zijn de stimulansen sterk afhankelijk van twee variabelen: de doelgroep en de fase waarin het woningproject zich bevindt. Op basis van het BSR-model (SmartAgent, 2000) zijn er vier verschillende doelgroepen gedifferentieerd. Van iedere doelgroep is tijdens interviews met experts achterhaald welke stimulansen voor hen werken om de communicatie te stimuleren.

Met nieuwe media het ontwikkelproces in - Afbeelding 1

‘Met nieuwe media het ontwikkelproces in - Afbeelding 1’


Vervolgens is er gekeken naar de ontwikkelfasen. De belangrijkste invloeden hierop komen voort uit de mogelijkheden om de plannen van de woningen af te stemmen op de woonwensen én de mogelijkheid tot klantbinding. De eerste invloed is slechts mogelijk tijdens het begin van het ontwikkelproces. Daarna wordt het te kostbaar om de plannen te wijzigen en zullen de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De mogelijkheid tot klantbinding is slechts een korte periode vóór de oplevering van de woning mogelijk. De duur van de periode is sterk afhankelijk van het contact dat de potentiële klanten met de woningen hebben. De woningen worden veelal vertegenwoordigd door de projectontwikkelaar of de makelaar. Hoe intensiever zij contact met de woningzoekende hebben, des te langer diegenen zich gebonden voelen met de woning. De volledige beschrijving van alle ontwerpprincipes gekoppeld aan de prioriteringen op basis van doelgroep en ontwikkelfase zijn te vinden op www.platformsamenwonen.nl.

Meer weten? Neem gerust contact met me op via:
E: jorisburggraaff@gmail.com
B: www.innovatievemedia.blogspot.nl
T: @jburggraaff
L: JBurggraaff

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px’


Portret - Joris Burggraaff

Door Joris Burggraaff

Real Estate & Housing Graduate TU Delft


Meest recent

Aerial view of housing construction site in the Houthavens. Skyscraper apartment building Pontsteiger in the front with boats in the harbour. door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Woningdelen is duurzaam en gewild, maar niet iedere gemeente staat te springen om Friendswoningen

De druk op de beschikbare ruimte in Nederland vraagt om creatieve oplossingen. Woningdeling speelt in op de behoefte van specifieke doelgroepen in een krappe woningmarkt en leidt tot efficiënter en effectiever gebruik van de ruimte.

Analyse

6 december 2022

Illustratie uitvoeringskracht onzekere tijden door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Ontvang gratis thuis: wintereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant

Gebiedsontwikkeling.krant is dé krant van gebiedsontwikkelend Nederland. Wilt u de wintereditie 2023 gratis thuis ontvangen? U kunt zich hier nu voor aanmelden.

Uitgelicht
SKG Nieuws

6 december 2022

EXTREME studenten op de Malediven door Trang Phan (bron: TU Delft)

Compleet uit de comfortzone: ontwerpen in een extreme context

Studenten van de TU Delft zoeken in twee vakken de extremen op. Ontwerpen op lastige verweglocaties, maar met een directe impact voor de lokale samenleving ter plekke. Nobel werk, begeleid door docent/architect Job Schroën.

Onderzoek

6 december 2022