Metropool Forum 2012

29 juni 2012

2 minuten

Verslag
Vereniging Deltametropool neemt met het Metropool Forum 2012 het initiatief haar rol als platform voor de metropolitane ontwikkeling in Nederland verder gestalte te geven. Twee constateringen liggen daaraan ten grondslag: de metropool leeft in Nederland en tegelijkertijd is er weinig vakmatig en publiek debat hierover.

In de praktijk blijkt dat veel mensen zich met de ontwikkeling van “de metropool” bezighouden. Dat is ook niet vreemd. De ontwikkeling van het leven in deze drukke delta is iets wat bijna iedereen in Nederland aangaat en waar ook mensen met zeer verschillende achtergronden bij betrokken horen te zijn. Meer dan de afgelopen decennia is het daarnaast ook een zaak van een breed publiek die in haar werken en leven zelf actief vormgeeft aan de metropool. Deze tendens is te horen en te zien in de vele publicaties en activiteiten die met metropoolvorming te maken hebben.

Het metropolitane debat dat hieruit zou moeten ontstaan, krijgt in Nederland echter weinig ruimte. Er is, lijkt het, wel veel aandacht maar weinig mogelijkheid inzichten, ideeën en visies tot een resultaat te laten komen. In het politieke debat is het denken over de toekomst vernauwd tot de begroting van volgend jaar. En van onze bestuurders is er maar een enkeling die over zijn grenzen heen kijkt, in plaats van zich binnen zijn kaders en verantwoordelijkheden terug te trekken.

Daarbij bestaat er ook een merkwaardige claim op de term metropolitaan. Daar waar het zou moeten staan voor een open, divers en internationaal georiënteerde blik, lijkt in Nederland het copyright in bezit van organisaties die staan voor een onvolwassen bestuurlijke inrichting. De recente voorbeelden aanschouwend kan worden gesteld dat in deze gremia er onvoldoende intrinsieke drive is om de metropool van binnen uit gestalte te geven, noch voor het verbeteren van de dagelijkse leefomgeving, noch voor haar Europese en wereldwijde positionering. Het maakt werken aan de metropool bij voorbaat verdacht. Zijn dit de laatste stuiptrekkingen van een vergangen tijd? Laten we het hopen, de ingezonden bijdragen voor dit forum wijzen in ieder geval op nieuwe invalshoeken.

Utrecht, 29 mei 2012
Organisatie: Vereniging Deltametropool

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Paul Gerretsen

Door Paul Gerretsen

Directeur van Vereniging Deltametropool.


Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022