Metropool Forum 2012

29 juni 2012

2 minuten

Verslag Vereniging Deltametropool neemt met het Metropool Forum 2012 het initiatief haar rol als platform voor de metropolitane ontwikkeling in Nederland verder gestalte te geven. Twee constateringen liggen daaraan ten grondslag: de metropool leeft in Nederland en tegelijkertijd is er weinig vakmatig en publiek debat hierover.

In de praktijk blijkt dat veel mensen zich met de ontwikkeling van “de metropool” bezighouden. Dat is ook niet vreemd. De ontwikkeling van het leven in deze drukke delta is iets wat bijna iedereen in Nederland aangaat en waar ook mensen met zeer verschillende achtergronden bij betrokken horen te zijn. Meer dan de afgelopen decennia is het daarnaast ook een zaak van een breed publiek die in haar werken en leven zelf actief vormgeeft aan de metropool. Deze tendens is te horen en te zien in de vele publicaties en activiteiten die met metropoolvorming te maken hebben.

Het metropolitane debat dat hieruit zou moeten ontstaan, krijgt in Nederland echter weinig ruimte. Er is, lijkt het, wel veel aandacht maar weinig mogelijkheid inzichten, ideeën en visies tot een resultaat te laten komen. In het politieke debat is het denken over de toekomst vernauwd tot de begroting van volgend jaar. En van onze bestuurders is er maar een enkeling die over zijn grenzen heen kijkt, in plaats van zich binnen zijn kaders en verantwoordelijkheden terug te trekken.

Daarbij bestaat er ook een merkwaardige claim op de term metropolitaan. Daar waar het zou moeten staan voor een open, divers en internationaal georiënteerde blik, lijkt in Nederland het copyright in bezit van organisaties die staan voor een onvolwassen bestuurlijke inrichting. De recente voorbeelden aanschouwend kan worden gesteld dat in deze gremia er onvoldoende intrinsieke drive is om de metropool van binnen uit gestalte te geven, noch voor het verbeteren van de dagelijkse leefomgeving, noch voor haar Europese en wereldwijde positionering. Het maakt werken aan de metropool bij voorbaat verdacht. Zijn dit de laatste stuiptrekkingen van een vergangen tijd? Laten we het hopen, de ingezonden bijdragen voor dit forum wijzen in ieder geval op nieuwe invalshoeken.

Utrecht, 29 mei 2012
Organisatie: Vereniging Deltametropool

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Paul Gerretsen

Door Paul Gerretsen

Directeur van Vereniging Deltametropool.


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023