Metropool Forum 2012

29 juni 2012

2 minuten

Verslag Vereniging Deltametropool neemt met het Metropool Forum 2012 het initiatief haar rol als platform voor de metropolitane ontwikkeling in Nederland verder gestalte te geven. Twee constateringen liggen daaraan ten grondslag: de metropool leeft in Nederland en tegelijkertijd is er weinig vakmatig en publiek debat hierover.

In de praktijk blijkt dat veel mensen zich met de ontwikkeling van “de metropool” bezighouden. Dat is ook niet vreemd. De ontwikkeling van het leven in deze drukke delta is iets wat bijna iedereen in Nederland aangaat en waar ook mensen met zeer verschillende achtergronden bij betrokken horen te zijn. Meer dan de afgelopen decennia is het daarnaast ook een zaak van een breed publiek die in haar werken en leven zelf actief vormgeeft aan de metropool. Deze tendens is te horen en te zien in de vele publicaties en activiteiten die met metropoolvorming te maken hebben.

Het metropolitane debat dat hieruit zou moeten ontstaan, krijgt in Nederland echter weinig ruimte. Er is, lijkt het, wel veel aandacht maar weinig mogelijkheid inzichten, ideeën en visies tot een resultaat te laten komen. In het politieke debat is het denken over de toekomst vernauwd tot de begroting van volgend jaar. En van onze bestuurders is er maar een enkeling die over zijn grenzen heen kijkt, in plaats van zich binnen zijn kaders en verantwoordelijkheden terug te trekken.

Daarbij bestaat er ook een merkwaardige claim op de term metropolitaan. Daar waar het zou moeten staan voor een open, divers en internationaal georiënteerde blik, lijkt in Nederland het copyright in bezit van organisaties die staan voor een onvolwassen bestuurlijke inrichting. De recente voorbeelden aanschouwend kan worden gesteld dat in deze gremia er onvoldoende intrinsieke drive is om de metropool van binnen uit gestalte te geven, noch voor het verbeteren van de dagelijkse leefomgeving, noch voor haar Europese en wereldwijde positionering. Het maakt werken aan de metropool bij voorbaat verdacht. Zijn dit de laatste stuiptrekkingen van een vergangen tijd? Laten we het hopen, de ingezonden bijdragen voor dit forum wijzen in ieder geval op nieuwe invalshoeken.

Utrecht, 29 mei 2012
Organisatie: Vereniging Deltametropool

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Paul Gerretsen

Door Paul Gerretsen

Directeur van Vereniging Deltametropool.


Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024