Thumb_international_0_1000px

Metropoolregio Amsterdam doet 't beter dan landelijk

23 november 2012

3 minuten

Nieuws De basis van de groei in de Nederlandse economie en die van de Metropoolregio Amsterdam is versmald. De groothandel is dankzij het lucht- en zeehavencomplex de sector die de groei in stand houdt. Consumenten houden de hand op de knip; hetzelfde geldt voor de inkopen van de financiële sector aan allerlei toeleverende diensten. Tevens is gebleken dat de productiviteitsgroei achterblijft en Chinese investeerders liever voor Duitsland kiezen.

Zie hier enkele belangrijke conclusies uit de Economische Verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2012 – een publicatie die de economische positie van deze regio schetst. Walter Manshanden van TNO is, samen met de VU in Amsterdam en Ernst & Young, verantwoordelijk voor deze publicatie. De conclusies passen bij voorgaande Economische Verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam en de laatste Randstad Monitor (RM). De cijfers in de laatste Randstad Monitor beperken zich echter tot de jaren 2007 tot en met 2009; de nieuwste komt binnenkort uit.

Lage productiviteitsgroei

Is het rapport over de MRA somber over de regionale economie? Manshanden: "Nee, maar de economische verkenningen van de MRA geven geen aanleiding om achterover te leunen." Enkele voorbeelden uit de economische verkenningen van de MRA. De economie groeit alleen nog in internationaal georiënteerde bedrijfstakken, zoals de groothandel en de logistiek. De productiviteitsgroei in het algemeen is mager, zeker in vergelijking met andere Europese stedelijke regio’s, zoals Stockholm en Parijs. De binnenlandse markt staat stil of zakt in. Hoe kan dat? Manshanden: "We hebben te weinig hoogopgeleiden en teveel laagopgeleiden. De vraag, bijvoorbeeld vanuit de financiële sector, staat onder druk. Ook consumenten besteden minder. Ze zijn onzeker over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Het aantal ZZP’ers neemt weliswaar toe, maar ZZP’ers zorgen niet voor investeringen en nieuwe banen voor anderen, in tegenstelling tot ondernemers."

Concentratie op innovatie en de EU

Waarom investeren de Chinezen eerder in Duitsland dan in Nederland? "Duitsland heeft een veel sterker imago als kennisland en producent van degelijke producten dan wij. We zijn eerder bekend als handelaren en logistieke uitblinkers." Volgens de verkenningen moet er een aantal zaken gebeuren. De MRA moet volharden in haar focus op de Europese Unie. Amsterdam bijvoorbeeld doet het wat dit betreft helemaal niet slecht. Zo zijn er relatief veel buitenlandse ondernemingen gevestigd. Daarnaast moeten er landelijk afspraken komen over de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek, hetgeen onlangs in gang is gezet. Ook moet het aanbod op de kapitaalmarkt vanuit particuliere bronnen verbeteren. Onderwijs en innovatie moeten beter, en het technische onderwijs zou moeten uitbreiden. Manshanden: "We zouden dezelfde urgentie moeten voelen als die van de jaren ’80, om de problemen op te lossen. Ook al steeg de werkeloosheid toen veel sneller en is nu sprake van een sluipender crisis, de urgentie is wel degelijk groot."


Cover: ‘Thumb_international_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023