Thumb_international_0_1000px

Metropoolregio Amsterdam doet 't beter dan landelijk

23 november 2012

3 minuten

Nieuws De basis van de groei in de Nederlandse economie en die van de Metropoolregio Amsterdam is versmald. De groothandel is dankzij het lucht- en zeehavencomplex de sector die de groei in stand houdt. Consumenten houden de hand op de knip; hetzelfde geldt voor de inkopen van de financiële sector aan allerlei toeleverende diensten. Tevens is gebleken dat de productiviteitsgroei achterblijft en Chinese investeerders liever voor Duitsland kiezen.

Zie hier enkele belangrijke conclusies uit de Economische Verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2012 – een publicatie die de economische positie van deze regio schetst. Walter Manshanden van TNO is, samen met de VU in Amsterdam en Ernst & Young, verantwoordelijk voor deze publicatie. De conclusies passen bij voorgaande Economische Verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam en de laatste Randstad Monitor (RM). De cijfers in de laatste Randstad Monitor beperken zich echter tot de jaren 2007 tot en met 2009; de nieuwste komt binnenkort uit.

Lage productiviteitsgroei

Is het rapport over de MRA somber over de regionale economie? Manshanden: "Nee, maar de economische verkenningen van de MRA geven geen aanleiding om achterover te leunen." Enkele voorbeelden uit de economische verkenningen van de MRA. De economie groeit alleen nog in internationaal georiënteerde bedrijfstakken, zoals de groothandel en de logistiek. De productiviteitsgroei in het algemeen is mager, zeker in vergelijking met andere Europese stedelijke regio’s, zoals Stockholm en Parijs. De binnenlandse markt staat stil of zakt in. Hoe kan dat? Manshanden: "We hebben te weinig hoogopgeleiden en teveel laagopgeleiden. De vraag, bijvoorbeeld vanuit de financiële sector, staat onder druk. Ook consumenten besteden minder. Ze zijn onzeker over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Het aantal ZZP’ers neemt weliswaar toe, maar ZZP’ers zorgen niet voor investeringen en nieuwe banen voor anderen, in tegenstelling tot ondernemers."

Concentratie op innovatie en de EU

Waarom investeren de Chinezen eerder in Duitsland dan in Nederland? "Duitsland heeft een veel sterker imago als kennisland en producent van degelijke producten dan wij. We zijn eerder bekend als handelaren en logistieke uitblinkers." Volgens de verkenningen moet er een aantal zaken gebeuren. De MRA moet volharden in haar focus op de Europese Unie. Amsterdam bijvoorbeeld doet het wat dit betreft helemaal niet slecht. Zo zijn er relatief veel buitenlandse ondernemingen gevestigd. Daarnaast moeten er landelijk afspraken komen over de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek, hetgeen onlangs in gang is gezet. Ook moet het aanbod op de kapitaalmarkt vanuit particuliere bronnen verbeteren. Onderwijs en innovatie moeten beter, en het technische onderwijs zou moeten uitbreiden. Manshanden: "We zouden dezelfde urgentie moeten voelen als die van de jaren ’80, om de problemen op te lossen. Ook al steeg de werkeloosheid toen veel sneller en is nu sprake van een sluipender crisis, de urgentie is wel degelijk groot."


Cover: ‘Thumb_international_0_1000px’Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024