Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Metropoolregio voert Platform Europese Creative Industries aan

27 oktober 2011

2 minuten

Nieuws
De Metropoolregio Amsterdam is vanaf vandaag de officiële trekker van het Policy Learning Platform van de European Creative Industries Alliance (ECIA). Dit platform is een samenwerkingsverband van zes Europese steden, waaronder Amsterdam, Barcelona en Berlijn. Het platform zal zich de komende drie jaar buigen over het versterken van de creatieve industrie binnen Europa. Zo zal er aandacht worden besteed aan financiering, intellectueel eigendomsrecht en clustervorming.

In het platform zijn ruim 35 Europese regio’s vertegenwoordigd. Al in 2010 gaf de Europese Commissie aan dat zij in Amsterdam de ideale voortrekker zag binnen de Europese context, mede door haar lange historie als creatieve stad. Onlangs bleek nog uit onderzoek van TNO dat Amsterdam ook binnen Nederland als absolute koploper geldt binnen de Creatieve Industrie.

De Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Joke van Antwerpen, directeur van de AIM, gaf aan zeer verheugd te zijn met de goedkeuring van de Europese Commissie. "Met dit project kunnen we creativiteit, lef en ondernemerschap stimuleren om slimme, duurzame economische groei voor iedereen in Europa te vergroten."

Victor van der Chijs, zakelijk directeur van architectenburo OMA en boegbeeld van de landelijke Topsector Creatieve Industrie, zal worden benaderd als gezicht van het platform. Hiermee geeft Amsterdam uitdrukkelijk gehoor aan het verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om aansluiting te zoeken bij het nationale Topsectorenbeleid.Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022