Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Metropoolregio voert Platform Europese Creative Industries aan

27 oktober 2011

2 minuten

Nieuws De Metropoolregio Amsterdam is vanaf vandaag de officiële trekker van het Policy Learning Platform van de European Creative Industries Alliance (ECIA). Dit platform is een samenwerkingsverband van zes Europese steden, waaronder Amsterdam, Barcelona en Berlijn. Het platform zal zich de komende drie jaar buigen over het versterken van de creatieve industrie binnen Europa. Zo zal er aandacht worden besteed aan financiering, intellectueel eigendomsrecht en clustervorming.

In het platform zijn ruim 35 Europese regio’s vertegenwoordigd. Al in 2010 gaf de Europese Commissie aan dat zij in Amsterdam de ideale voortrekker zag binnen de Europese context, mede door haar lange historie als creatieve stad. Onlangs bleek nog uit onderzoek van TNO dat Amsterdam ook binnen Nederland als absolute koploper geldt binnen de Creatieve Industrie.

De Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Joke van Antwerpen, directeur van de AIM, gaf aan zeer verheugd te zijn met de goedkeuring van de Europese Commissie. "Met dit project kunnen we creativiteit, lef en ondernemerschap stimuleren om slimme, duurzame economische groei voor iedereen in Europa te vergroten."

Victor van der Chijs, zakelijk directeur van architectenburo OMA en boegbeeld van de landelijke Topsector Creatieve Industrie, zal worden benaderd als gezicht van het platform. Hiermee geeft Amsterdam uitdrukkelijk gehoor aan het verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om aansluiting te zoeken bij het nationale Topsectorenbeleid.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Stadspark, Antwerpen door Matyas Rehak (bron: shutterstock)

Groen en gezond in de stad, oftewel: inzetten op sociale duurzaamheid

Volgens ROm-columnist Agnes Franzen hebben veel gemeenten nog veel te doen om hun grondgebied te vergroenen. Zeker in gebieden waar gevochten wordt om de vierkante meters grond, zoals in Zuid-Holland.

Opinie

21 februari 2024

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024