Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Metropoolregio voert Platform Europese Creative Industries aan

27 oktober 2011

2 minuten

Nieuws De Metropoolregio Amsterdam is vanaf vandaag de officiële trekker van het Policy Learning Platform van de European Creative Industries Alliance (ECIA). Dit platform is een samenwerkingsverband van zes Europese steden, waaronder Amsterdam, Barcelona en Berlijn. Het platform zal zich de komende drie jaar buigen over het versterken van de creatieve industrie binnen Europa. Zo zal er aandacht worden besteed aan financiering, intellectueel eigendomsrecht en clustervorming.

In het platform zijn ruim 35 Europese regio’s vertegenwoordigd. Al in 2010 gaf de Europese Commissie aan dat zij in Amsterdam de ideale voortrekker zag binnen de Europese context, mede door haar lange historie als creatieve stad. Onlangs bleek nog uit onderzoek van TNO dat Amsterdam ook binnen Nederland als absolute koploper geldt binnen de Creatieve Industrie.

De Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Joke van Antwerpen, directeur van de AIM, gaf aan zeer verheugd te zijn met de goedkeuring van de Europese Commissie. "Met dit project kunnen we creativiteit, lef en ondernemerschap stimuleren om slimme, duurzame economische groei voor iedereen in Europa te vergroten."

Victor van der Chijs, zakelijk directeur van architectenburo OMA en boegbeeld van de landelijke Topsector Creatieve Industrie, zal worden benaderd als gezicht van het platform. Hiermee geeft Amsterdam uitdrukkelijk gehoor aan het verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om aansluiting te zoeken bij het nationale Topsectorenbeleid.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023