Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Metropoolregio voert Platform Europese Creative Industries aan

27 oktober 2011

2 minuten

Nieuws De Metropoolregio Amsterdam is vanaf vandaag de officiële trekker van het Policy Learning Platform van de European Creative Industries Alliance (ECIA). Dit platform is een samenwerkingsverband van zes Europese steden, waaronder Amsterdam, Barcelona en Berlijn. Het platform zal zich de komende drie jaar buigen over het versterken van de creatieve industrie binnen Europa. Zo zal er aandacht worden besteed aan financiering, intellectueel eigendomsrecht en clustervorming.

In het platform zijn ruim 35 Europese regio’s vertegenwoordigd. Al in 2010 gaf de Europese Commissie aan dat zij in Amsterdam de ideale voortrekker zag binnen de Europese context, mede door haar lange historie als creatieve stad. Onlangs bleek nog uit onderzoek van TNO dat Amsterdam ook binnen Nederland als absolute koploper geldt binnen de Creatieve Industrie.

De Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Joke van Antwerpen, directeur van de AIM, gaf aan zeer verheugd te zijn met de goedkeuring van de Europese Commissie. "Met dit project kunnen we creativiteit, lef en ondernemerschap stimuleren om slimme, duurzame economische groei voor iedereen in Europa te vergroten."

Victor van der Chijs, zakelijk directeur van architectenburo OMA en boegbeeld van de landelijke Topsector Creatieve Industrie, zal worden benaderd als gezicht van het platform. Hiermee geeft Amsterdam uitdrukkelijk gehoor aan het verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om aansluiting te zoeken bij het nationale Topsectorenbeleid.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022