Minimale rol gemeente bij nieuw woningbouwproject Zonnestein - Afbeelding 1

Minimale rol gemeente bij nieuw woningbouwproject Zonnestein

10 juli 2014

3 minuten

Nieuws AMSTELVEEN - De lokale overheid gaat aan Zonnestein in Amstelveen-Noord experimenteren met een nieuw soort woningbouwontwikkeling, waarbij de gemeentelijke rol en regelgeving minimaal is. Het initiatief voor het woningproject komt niet bij de gemeente te liggen, maar bij een projectontwikkelaar, die ook moet zorgen voor draagvlak in de buurt.

In het verleden kwamen woningprojecten op de betreffende locaties (Zonnestein 64 en 66) niet van de grond, wegens gebrek aan draagvlak bij omwonenden.

Zonnestein 64

Zonnestein 64 is een braakliggend terreintje, waar ooit interesse was om vanuit het naastgelegen woonzorgcomplex een appartementengebouw voor woonzorg-units te realiseren. Dit was ook opgenomen in het bestemmingsplan Amstelveen Noord-West, maar in 2008 werd het plan naar aanleiding van beroepsschriften van omwonenden door de Raad van State vernietigd. Sindsdien heeft ontwikkeling van het perceel stilgelegen.

Zonnestein 66

Zonnestein 66 bestaat uit een grasveld met daarop een gymzaal. In het verleden was voor deze locatie een appartementencomplex met een kinderdagverblijf gepland in samenwerking met Eigen Haard, maar de woningcorporatie zag uiteindelijk af van het plan. Daarnaast ontving de gemeente ook bezwaren van omwonenden, die overigens niet door de Raad van State werden erkend.

Ontslakken

Wethouder Peter Bot (Ruimtelijke Ordening, bbA ) stelt dat Amstelveen met het project wil meebewegen 'in de landelijke trend van een terugtredende overheid bij ruimtelijke ontwikkeling' en noemt het project 'de ultieme vorm van participatie.' De gemeente meldde zich voor het experiment aan bij de zogenoemde landelijke pilot 'ontslakken gebiedsontwikkeling', een project dat onder meer de vaak vertragende rol van de gemeente en de gemeenteraad bij woningbouwprojecten de kop in moet drukken.

Minimale rol gemeente bij nieuw woningbouwproject Zonnestein - Afbeelding 1

Wethouder Peter Bot: 'Ook de gemeenteraad heeft bij het woningbouwexperiment aan Zonnestein een andere rol.' (Foto: Robin Schouten)

‘Minimale rol gemeente bij nieuw woningbouwproject Zonnestein - Afbeelding 1’


Aan zet

Volgens Bot lenen de locaties aan Zonnestein, een gewilde woonbuurt dichtbij het Stadshart, zich goed voor de pilot: 'In het verleden was bij de ontwikkeling op de locaties aan Zonnestein nogal wat te doen. Nu zijn de bewoners opnieuw aan zet, maar in een heel vroeg stadium, namelijk samen met de projectontwikkelaar. Een hele uitdaging. En voor ons als gemeente een experiment.'

Afwijken

Bot: 'Normaal starten we een project door als gemeente alle randvoorwaarden te benoemen en uitgangspunten te formuleren. We bepalen de inrichting, ruimtelijke kwaliteit en ordening, bepalen de bestemming en uiteraard de financiële kaders. Vervolgens bieden we een zogenaamde startnotitie aan de raad aan. De raad besluit hierover en moet uiteindelijk ook het benodigde bestemmingsplan vaststellen. Ook de raad heeft dus bij dit experiment een andere rol.'

Vooraf

De gemeente wil zonder vooraf ruimtelijke kaders vast te stellen een aanbestedingsprocedure voor de twee locaties aan Zonnestein starten met het doel in principe tot woningbouw te komen. De gemeente bereidt zich nu voor en wil een aanbesteding starten in het najaar.

Twee factoren

Bot: 'Hierbij selecteren wij op twee factoren: de geboden prijs, we willen natuurlijk wel een minimale grondprijs vragen, en de kwaliteit van het plan van aanpak om draagvlak in de buurt te verwerven voor het plan. Dat laatste is zwaarwegend. Wij gaan er vanuit dat een ontwikkelaar goed in staat is om samen met omwonenden tot een optimaal plan te komen. Op het moment dat dit plan met draagvlak er ligt zullen wij dit plan vertalen in een bestemmingsplan en pas dan aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen.'

Informeren

Het college van b en w heeft op 30 juni het besluit genomen om te gaan experimenteren met deze wijze van ontwikkelen aan Zonnestein. Bewoners, raad, wijkplatform Elsrijk en de huurders van de gymzaal zijn per brief geïnformeerd. En raadsleden zijn afgelopen vrijdag op locatie gaan kijken. Nadat de projectontwikkelaar is geselecteerd, is de communicatie over en de participatie aan het project de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar.

Zie ook:


Cover: ‘Minimale rol gemeente bij nieuw woningbouwproject Zonnestein - Afbeelding 1’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024