platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Persbericht

Minister Blok verheugd over samenwerking met NRP

Minister Blok verheugd over samenwerking met NRP

14 jan 2014 - Eind vorig jaar heeft NRP met minister Blok concrete afspraken gemaakt over het samen optrekken van partners van NRP met de overheid om de renovatie- en transformatieopgave te stimuleren. Dat betreft het houden van inspiratiebijeenkomsten over leegstaand vastgoed, versnelling brengen in uitvoering van het Energieakkoord, het bevorderen van kennis over gestandaardiseerde oplossingen en het wegnemen van onduidelijkheden over regelgeving.

Blok signaleert dat het stroeve verloop van gebiedstransformaties vaak te maken heeft met onvoldoende kennis van de nieuwe wettelijke mogelijkheden. Het is al mogelijk om sneller, flexibeler en goedkoper te werken in gebiedstransformatie. Hiermee is het actieteam Ontslakken volop bezig. Maar ook op het niveau van transformatie van gebouwen is veel mogelijk door de wijzigingen in het Bouwbesluit. Bij toetsers heerst soms koudwatervrees. Blok heeft NRP daarom verzocht om een inspirerende manifestatie te houden overheid en marktpartijen te helpen in de omgang met wet- en regelgeving.

Ook zal NRP met het ministerie inspiratiebijeenkomsten organiseren rondom leegstaand vastgoed. Dit gebeurt zowel door goede voorbeelden uit te wisselen tussen markt en overheid en door experimenten als een casus gezamenlijk oppakken.

Verder gaat NRP het ministerie helpen om een versnelling teweeg te brengen bij de realisatie van het Energieakkoord. Marktpartijen staan voor de uitdaging om de gewenste opschaling waar te maken. NRP zal daarin zeker een bijdrage leveren.

Bij transformatie van leegstaande kantoren naar woningen is kennis over de standaardisering van oplossingen interessant. Volgens het ministerie is hier veel behoefte aan. Deze kennis is bij NRP ruim voor handen door de jaarlijkse inzendingen voor de NRP Gulden Feniks en door de praktijkervaring van de partners. NRP zal met het ministerie meer bekendheid geven aan concepten en gestandaardiseerde oplossingen.

Blok was verheugd over de samenwerking die met NRP gestalte kan krijgen. Bij het NRP zijn ruim tachtig bedrijven uit de breedte van de vastgoedsector vertegenwoordigd, die als denktank willen fungeren om het duurzaam gebruik van de bestaande omgeving te stimuleren.

Blijf op de hoogte