Thumb_NRP logo

Minister Blok verheugd over samenwerking met NRP

14 januari 2014

2 minuten

Nieuws Eind vorig jaar heeft NRP met minister Blok concrete afspraken gemaakt over het samen optrekken van partners van NRP met de overheid om de renovatie- en transformatieopgave te stimuleren. Dat betreft het houden van inspiratiebijeenkomsten over leegstaand vastgoed, versnelling brengen in uitvoering van het Energieakkoord, het bevorderen van kennis over gestandaardiseerde oplossingen en het wegnemen van onduidelijkheden over regelgeving.

Blok signaleert dat het stroeve verloop van gebiedstransformaties vaak te maken heeft met onvoldoende kennis van de nieuwe wettelijke mogelijkheden. Het is al mogelijk om sneller, flexibeler en goedkoper te werken in gebiedstransformatie. Hiermee is het actieteam Ontslakken volop bezig. Maar ook op het niveau van transformatie van gebouwen is veel mogelijk door de wijzigingen in het Bouwbesluit. Bij toetsers heerst soms koudwatervrees. Blok heeft NRP daarom verzocht om een inspirerende manifestatie te houden overheid en marktpartijen te helpen in de omgang met wet- en regelgeving.

Ook zal NRP met het ministerie inspiratiebijeenkomsten organiseren rondom leegstaand vastgoed. Dit gebeurt zowel door goede voorbeelden uit te wisselen tussen markt en overheid en door experimenten als een casus gezamenlijk oppakken.

Verder gaat NRP het ministerie helpen om een versnelling teweeg te brengen bij de realisatie van het Energieakkoord. Marktpartijen staan voor de uitdaging om de gewenste opschaling waar te maken. NRP zal daarin zeker een bijdrage leveren.

Bij transformatie van leegstaande kantoren naar woningen is kennis over de standaardisering van oplossingen interessant. Volgens het ministerie is hier veel behoefte aan. Deze kennis is bij NRP ruim voor handen door de jaarlijkse inzendingen voor de NRP Gulden Feniks en door de praktijkervaring van de partners. NRP zal met het ministerie meer bekendheid geven aan concepten en gestandaardiseerde oplossingen.

Blok was verheugd over de samenwerking die met NRP gestalte kan krijgen. Bij het NRP zijn ruim tachtig bedrijven uit de breedte van de vastgoedsector vertegenwoordigd, die als denktank willen fungeren om het duurzaam gebruik van de bestaande omgeving te stimuleren.


Cover: ‘Thumb_NRP logo’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023