Thumb_NRP logo

Minister Blok verheugd over samenwerking met NRP

14 januari 2014

2 minuten

Nieuws Eind vorig jaar heeft NRP met minister Blok concrete afspraken gemaakt over het samen optrekken van partners van NRP met de overheid om de renovatie- en transformatieopgave te stimuleren. Dat betreft het houden van inspiratiebijeenkomsten over leegstaand vastgoed, versnelling brengen in uitvoering van het Energieakkoord, het bevorderen van kennis over gestandaardiseerde oplossingen en het wegnemen van onduidelijkheden over regelgeving.

Blok signaleert dat het stroeve verloop van gebiedstransformaties vaak te maken heeft met onvoldoende kennis van de nieuwe wettelijke mogelijkheden. Het is al mogelijk om sneller, flexibeler en goedkoper te werken in gebiedstransformatie. Hiermee is het actieteam Ontslakken volop bezig. Maar ook op het niveau van transformatie van gebouwen is veel mogelijk door de wijzigingen in het Bouwbesluit. Bij toetsers heerst soms koudwatervrees. Blok heeft NRP daarom verzocht om een inspirerende manifestatie te houden overheid en marktpartijen te helpen in de omgang met wet- en regelgeving.

Ook zal NRP met het ministerie inspiratiebijeenkomsten organiseren rondom leegstaand vastgoed. Dit gebeurt zowel door goede voorbeelden uit te wisselen tussen markt en overheid en door experimenten als een casus gezamenlijk oppakken.

Verder gaat NRP het ministerie helpen om een versnelling teweeg te brengen bij de realisatie van het Energieakkoord. Marktpartijen staan voor de uitdaging om de gewenste opschaling waar te maken. NRP zal daarin zeker een bijdrage leveren.

Bij transformatie van leegstaande kantoren naar woningen is kennis over de standaardisering van oplossingen interessant. Volgens het ministerie is hier veel behoefte aan. Deze kennis is bij NRP ruim voor handen door de jaarlijkse inzendingen voor de NRP Gulden Feniks en door de praktijkervaring van de partners. NRP zal met het ministerie meer bekendheid geven aan concepten en gestandaardiseerde oplossingen.

Blok was verheugd over de samenwerking die met NRP gestalte kan krijgen. Bij het NRP zijn ruim tachtig bedrijven uit de breedte van de vastgoedsector vertegenwoordigd, die als denktank willen fungeren om het duurzaam gebruik van de bestaande omgeving te stimuleren.


Cover: ‘Thumb_NRP logo’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024