2013.09.13_Minister Schultz pleit in New York_180

Minister Schultz pleit in New York voor structurele aandacht voor wereldwaterproblemen

13 september 2013

2 minuten

Nieuws Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag in New York gepleit voor een nieuw internationaal initiatief voor wereldwijde waterproblemen. “De zeespiegel stijgt, het weer wordt extremer. Wereldwijd wonen steeds meer mensen in laaggelegen steden. We moeten borgen dat dit onderwerp structurele internationale aandacht krijgt. Het is onze morele plicht onze kennis in te zetten om andere landen te helpen”, sprak Schultz bij de Nederlands-Amerikaanse H2O9-conferentie in New York.

Nieuwe antwoorden

Vandaag en morgen vindt in New York de tweede editie plaats van H2O9 Forum, waar Nederlandse en Amerikaanse deskundigen samen de wateruitdagingen van de 21e eeuw bespreken. Minister Schultz en de Amerikaanse minister Shaun Donovan (Housing and Urban Development) zijn erevoorzitter. Schultz: “Veranderende omstandigheden vragen nieuwe antwoorden. Bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties is aandacht voor waterproblemen, maar het is versnipperd en onvoldoende concreet. Ik ben voorstander van een internationaal initiatief waar de wereldwaterproblemen in de volle breedte worden besproken en waar concrete innovatieve oplossingen uit voortkomen. Dat kan een speciale commissie zijn bij de Verenigde Naties, of in een ander gremium waar we geld en menskracht internationaal kunnen bundelen. De waterproblemen – te veel water, maar ook te weinig – worden zo groot, we kunnen dat niet negeren.”

Kennis

Nederland riep op 21 maart van dit jaar tijdens de viering van de VN-Wereldwaterdag in Den Haag al op internationaal afspraken te maken over een wereldwijd waterdoel. Op die manier zou het onderdeel kunnen worden van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De Nederlandse kennis op het gebied van waterveiligheid staat internationaal in hoog aanzien. Nederlandse waterexperts werken aan projecten in meer dan 80 landen. “Dat levert kennis die niet alleen handig is voor een laag land als Nederland, maar waarmee de hele wereld zijn voordeel kan doen. Andersom willen wij leren van anderen”, aldus Schultz.

Samenwerken

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Amerikaanse ministerie van Housing and Urban Development werken om die reden nauw samen. “Water verbindt ons. Aan beide zijden van de oceaan staan we voor dezelfde uitdaging om onze kustgebieden te wapenen tegen een onzekere toekomst. Door zoveel mogelijk knappe koppen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en vanuit overheden te laten samenwerken, komen we tot innovatieve oplossingen waarvan uiteindelijk landen wereldwijd kunnen profiteren.”

Zie ook:


Cover: ‘2013.09.13_Minister Schultz pleit in New York_180’Meest recent

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024