2015.12.16_Minister Schultz presenteert O-team

Minister Schultz presenteert O-team

16 december 2015

2 minuten

Nieuws
Op 15 december 2015, tijdens de slotdag van het Jaar van de Ruimte, is het Ontwerpteam (O-team) een feit. Daarmee lost Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de belofte in die zij op 15 januari deed tijdens de opening van het Jaar van de Ruimte. Het O-team helpt lokale overheden, burgers en maatschappelijke ondernemingen bij lokale ontwerpvragen.

Minister Schultz: “Waar het kan probeer ik mee te denken hoe we Nederland steeds wat mooier kunnen maken. Vandaag lanceer ik dan ook met trots het O-team. Iedereen die lokaal op zoek is naar een oplossing voor een ruimtelijk probleem, kan aankloppen bij dit Ontwerpteam. Ik nodig burgers, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties dan ook van harte uit om hun opgaven in te dienen via www.oteam.nl."

Het O-team helpt bij concrete en complexe ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld bij opgaven in krimpgebieden en lege binnensteden of bij lokale opgaven rond klimaat en energie.

Omgevingswet

Het O-team handelt ook in de geest van de Omgevingswet door te denken in kansen in plaats van belemmeringen. Met de komst van de Omgevingswet krijgen lokale overheden steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening. Lokale bestuurders krijgen meer armslag voor snellere en betere besluiten. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. De wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Elk project is maatwerk

Het O-Team gaat aan de slag met maximaal tien projecten. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke rol het O-team speelt in het project en welke ontwerpers daarbij worden ingezet. Soms wordt de opdrachtgever doorverwezen naar een andere partij.

Onafhankelijk adviesteam

Het O-team is een onafhankelijk adviesteam. Dat wil zeggen dat ze zich niet bemoeit met het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen of de beslissingen die genomen worden. Het O-team en de ontwerpers die zij aanstelt geven advies in de eerste fase van een project. Na de adviesfase trekt het team zich terug uit het project. De betrokken overheidsinstellingen en organisaties zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over en het vervolg van het project.

Aanvraag indienen:

Vanaf vandaag kan iedereen met een lokale ontwerpvraag een aanvraag indienen via www.oteam.nl.Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022