Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Minister wil toewijzingregels corporaties verruimen

1 november 2012

1 minuut

Nieuws
De toewijzigingregels voor corporaties worden mogelijk op korte termijn verruimd. Sinds 1 januari 2011 moeten corporaties 90% van de sociale huurwoningen bestemmen voor de doelgroep: huishoudens met een inkomen tot € 34.000. De overige 10% mogen ze ook toewijzen aan hogere inkomens. Minister Liesbeth Spies stelt woensdag in een brief aan de Tweede Kamer voor dit op te rekken tot 20%. Wel moet dan de helft daarvan verhuurd worden aan inkomens tot € 38.000.

Aanvankelijk vond de Europese Commissie dat de Nederlandse minister pas een verruimingsverzoek kon indienen als de nieuwe regels voor staatssteun in wetgeving waren verankerd. De herziening van de Woningwet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Nu mag Nederland al eerder de criteria aanpassen, mits voldaan wordt aan de regels voor staatssteun. De nieuwe minister van Wonen en Rijksdiensten Stef Blok moet deze versoepeling van de toewijzingregels uitvoeren. In het maandag gepresenteerde regeerakkoord is echter afgesproken om het werkterrein van corporaties in te perken en scheefwonen met extra huurverhogingen te bestrijden. De vraag is dus of de nieuwe minister zal doorgaan op ingeslagen weg.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022