Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Minister wil toewijzingregels corporaties verruimen

1 november 2012

1 minuut

Nieuws De toewijzigingregels voor corporaties worden mogelijk op korte termijn verruimd. Sinds 1 januari 2011 moeten corporaties 90% van de sociale huurwoningen bestemmen voor de doelgroep: huishoudens met een inkomen tot € 34.000. De overige 10% mogen ze ook toewijzen aan hogere inkomens. Minister Liesbeth Spies stelt woensdag in een brief aan de Tweede Kamer voor dit op te rekken tot 20%. Wel moet dan de helft daarvan verhuurd worden aan inkomens tot € 38.000.

Aanvankelijk vond de Europese Commissie dat de Nederlandse minister pas een verruimingsverzoek kon indienen als de nieuwe regels voor staatssteun in wetgeving waren verankerd. De herziening van de Woningwet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Nu mag Nederland al eerder de criteria aanpassen, mits voldaan wordt aan de regels voor staatssteun. De nieuwe minister van Wonen en Rijksdiensten Stef Blok moet deze versoepeling van de toewijzingregels uitvoeren. In het maandag gepresenteerde regeerakkoord is echter afgesproken om het werkterrein van corporaties in te perken en scheefwonen met extra huurverhogingen te bestrijden. De vraag is dus of de nieuwe minister zal doorgaan op ingeslagen weg.


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’Meest recent

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024