Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Minister wil toewijzingregels corporaties verruimen

1 november 2012

1 minuut

Nieuws De toewijzigingregels voor corporaties worden mogelijk op korte termijn verruimd. Sinds 1 januari 2011 moeten corporaties 90% van de sociale huurwoningen bestemmen voor de doelgroep: huishoudens met een inkomen tot € 34.000. De overige 10% mogen ze ook toewijzen aan hogere inkomens. Minister Liesbeth Spies stelt woensdag in een brief aan de Tweede Kamer voor dit op te rekken tot 20%. Wel moet dan de helft daarvan verhuurd worden aan inkomens tot € 38.000.

Aanvankelijk vond de Europese Commissie dat de Nederlandse minister pas een verruimingsverzoek kon indienen als de nieuwe regels voor staatssteun in wetgeving waren verankerd. De herziening van de Woningwet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Nu mag Nederland al eerder de criteria aanpassen, mits voldaan wordt aan de regels voor staatssteun. De nieuwe minister van Wonen en Rijksdiensten Stef Blok moet deze versoepeling van de toewijzingregels uitvoeren. In het maandag gepresenteerde regeerakkoord is echter afgesproken om het werkterrein van corporaties in te perken en scheefwonen met extra huurverhogingen te bestrijden. De vraag is dus of de nieuwe minister zal doorgaan op ingeslagen weg.


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023