Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Minister wil toewijzingregels corporaties verruimen

1 november 2012

1 minuut

Nieuws De toewijzigingregels voor corporaties worden mogelijk op korte termijn verruimd. Sinds 1 januari 2011 moeten corporaties 90% van de sociale huurwoningen bestemmen voor de doelgroep: huishoudens met een inkomen tot € 34.000. De overige 10% mogen ze ook toewijzen aan hogere inkomens. Minister Liesbeth Spies stelt woensdag in een brief aan de Tweede Kamer voor dit op te rekken tot 20%. Wel moet dan de helft daarvan verhuurd worden aan inkomens tot € 38.000.

Aanvankelijk vond de Europese Commissie dat de Nederlandse minister pas een verruimingsverzoek kon indienen als de nieuwe regels voor staatssteun in wetgeving waren verankerd. De herziening van de Woningwet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Nu mag Nederland al eerder de criteria aanpassen, mits voldaan wordt aan de regels voor staatssteun. De nieuwe minister van Wonen en Rijksdiensten Stef Blok moet deze versoepeling van de toewijzingregels uitvoeren. In het maandag gepresenteerde regeerakkoord is echter afgesproken om het werkterrein van corporaties in te perken en scheefwonen met extra huurverhogingen te bestrijden. De vraag is dus of de nieuwe minister zal doorgaan op ingeslagen weg.


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023

Brussel, België door Imladris (bron: Shutterstock)

Wonen en werken bewust mixen, de Brusselse aanpak

Ook in België zijn watergebonden stadslocaties in trek. Hoe voorkom je dat de bedrijvigheid aldaar wordt weggedrukt? Afke Laarakker nam poolshoogte in Brussel en tekende een aanpak op waarin de overheid bewust stuurt op een mix van functies.

Casus

28 september 2023

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023