Thumb_Retail winkels_1_180

Multichannel kern van strategie retailer in 2014

27 januari 2014

2 minuten

Nieuws Uit CBRE’s onderzoek The Physical Store in a Digital World blijkt dat de meerderheid van de retailers in 2014 meer winkels zal openen en tegelijkertijd streeft naar grotere winkels die meer inspelen op beleving. Het doel is het bezoekersaantal te verhogen als direct resultaat van hun multichannel strategie.

In het onderzoek is de opinie van 50 vooraanstaande internationale retailers weergegeven ten aanzien van hun multichannel retail strategie en hoe zij deze in de toekomst zien. In het onderzoek worden de volgende thema’s belicht:

• De mate van betrokkenheid van de retailer met digitale technologie (social media, smart phone apps); • Het effect van de digitale strategie van retailers op bezoekersaantallen, omzet en de omvang/inrichting van de winkel; • De toekomstige vraag van retailers naar fysieke winkels; • Waar retailers de grootste waarde van hun digitale strategieën aan ontlenen.

Uit The Physical Store in a Digital World komt naar voren dat bijna alle retailers (87%) het gevoel hebben dat zij een toenemende omzet zullen zien als gevolg van hun digitale strategie. 80% verwacht een toename in bezoekersaantal in de winkels. Een significant aantal (40%) voorziet een behoefte aan meer winkels in de toekomst en verwacht meer winkels te gaan openen.

Digitale technologie is een integraal onderdeel van het arsenaal van een winkelier. Bijna alle ondervraagde retailers (85%) beschikken momenteel over speciale middelen om hun digitale strategie uit te voeren en 87% gebruikt hiervoor een website. Digitale technologie wordt eveneens door retailers gebruikt om de consument via social media, smart phone apps en geo-lokalisatie naar hun winkel te trekken. De meeste retailers zijn de mogelijkheden in kaart aan het brengen om grotere winkels te creëren. In grotere winkels is meer ruimte voor beleving en voor digitale tools zoals iPads en digitale schermen om de volledige breedte van het productaanbod te kunnen laten zien.

Krijn Taconis, Executive Director Retail CBRE: “In dit digitale tijdperk is het belangrijker dan ooit dat retailers hun merk uitdragen en dat zij als geen ander weten op welke manier de consument het merk beleeft. De vooruitgang in de technologie zorgt ervoor dat zij hiervoor gebruik kunnen maken van een toenemend aantal tools, waarbij internet gezien moet worden als extra etalage. Winkeliers die de digitale technologie omarmen hebben de meeste kans op succes. Dit geldt voor het gehele retail spectrum, van food tot fashion en van het luxe tot goedkopere segment.”


Cover: ‘Thumb_Retail winkels_1_180’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024