Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.  - Afbeelding 1

Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.

24 november 2011

3 minuten

Verslag Tijdens de opening van de Dutch Green Building week is de eerste versie van het ‘BREEAM-NL keurmerk Gebiedsontwikkeling’ gelanceerd. Hiermee is het mogelijk om de milieuprestatie van een gehele gebiedsontwikkeling te bepalen, niet meer enkel voor het gebouw. Met meer dan 200 partijen uit de markt heeft de DGBC gezamenlijk gedefinieerd wat een duurzame gebiedsontwikkeling inhoud, hierdoor is een gemeenschappelijke taal ontstaan.

Duurzame discussies

Gebiedsontwikkeling kent heel veel aspecten en actoren. Het begint al met de fase bepaling, de afbakening van het gebied en het handhaven van de duurzaamheidambities. De viertal workshops hierover in september en oktober werden erg drukbezocht, geïnteresseerden waren onder andere gemeenten, provincies, ontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen en adviseurs, Waterschap, ProRail, Nationaal Groenfonds en Milieudienst. Aan de hand van een interessante casus gingen de aanwezigen aan de slag met het keurmerk BREEAM-NL gebiedsontwikkeling. Reacties van de deelnemers waren erg positief: 'informatief, mooie eerste kennismaking, goede discussies over duurzame gebiedsontwikkeling'. Deelnemers gaven aan dat het mooi integraal instrument is, het geeft handvatten voor duurzaamheid, maar biedt geen oplossingen. Het is een middel, de keuze voor duurzaamheid is aan de opdrachtgever, er wordt je niets opgelegd, wanneer vroeg begonnen wordt met het keurmerk kan het relatief eenvoudig tijdens het ontwerpproces worden meegenomen.

Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.  - Afbeelding 1

Workshop 20 september 2011 Utrecht

‘Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel. - Afbeelding 1’


Duurzaamheid vanzelfsprekend

De doelstellingen van het Keurmerk -zoals een gezamenlijke taal, concreet en meetbaar- werden tijdens de workshop herkend. Het keurmerk gaat uit van een absolute waardering in sterren en maakt daarmee duurzaamheid verhandelbaar en waarneembaar. Het instrument inspireert en beloont de gebiedsontwikkeling. Lonneke van den Elshout (Movares) merkt in de praktijk dat gemeenten en ontwikkelaars hun duurzaamheidambities lastig verwezenlijkt zien worden. Het keurmerk biedt naar haar mening een handvat om deze ambities vast te houden en geeft een afweging tussen ambitie en inzet weer. De aanpak is integraal en structureert het bestaande proces op het gebied van inventarisaties, participatie en procesafspraken. Duurzaamheid is daarmee de vanzelfsprekende uitkomst, al dus de BREEAM-NL expert.

Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.  - Afbeelding 2

Opbouw credits van het keurmerk BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

‘Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel. - Afbeelding 2’


Certificering

Het keurmerk bestaat uit credits, er zijn vier inhoudelijke credits, dit zijn Ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsklimaat, Welzijn &Welvaart en bronnen. Deze vier inhoudelijke onderdelen worden integraal verbonden door de credits synergie en management, hiermee onderscheid het keurmerk zich van andere keurmerken. Vanwege de lange periode van een gebiedsontwikkeling -gemiddeld 16 jaar- zijn deze laatste twee categorieën erg belangrijk om structuur en richting te geven aan het proces. Het keurmerk stimuleert om partijen vanaf het begin bij elkaar te brengen, goed na te denken en slimme keuzes te maken.

Naast de certificeringsprocedure is het ook mogelijk om quick scans uit te voeren naar de inzet van duurzaamheid en om een afweging te kunnen maken tussen diverse ontwikkelingen. Naast de vier keurmerken van het DGBC, wordt in samenwerking met CROW en Rijkswaterstaat gewerkt aan een nieuw keurmerk: BREEAM-NL Infrastructuur.


Cover: ‘Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel. - Afbeelding 1’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023