Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.  - Afbeelding 1

Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.

24 november 2011

3 minuten

Verslag Tijdens de opening van de Dutch Green Building week is de eerste versie van het ‘BREEAM-NL keurmerk Gebiedsontwikkeling’ gelanceerd. Hiermee is het mogelijk om de milieuprestatie van een gehele gebiedsontwikkeling te bepalen, niet meer enkel voor het gebouw. Met meer dan 200 partijen uit de markt heeft de DGBC gezamenlijk gedefinieerd wat een duurzame gebiedsontwikkeling inhoud, hierdoor is een gemeenschappelijke taal ontstaan.

Duurzame discussies

Gebiedsontwikkeling kent heel veel aspecten en actoren. Het begint al met de fase bepaling, de afbakening van het gebied en het handhaven van de duurzaamheidambities. De viertal workshops hierover in september en oktober werden erg drukbezocht, geïnteresseerden waren onder andere gemeenten, provincies, ontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen en adviseurs, Waterschap, ProRail, Nationaal Groenfonds en Milieudienst. Aan de hand van een interessante casus gingen de aanwezigen aan de slag met het keurmerk BREEAM-NL gebiedsontwikkeling. Reacties van de deelnemers waren erg positief: 'informatief, mooie eerste kennismaking, goede discussies over duurzame gebiedsontwikkeling'. Deelnemers gaven aan dat het mooi integraal instrument is, het geeft handvatten voor duurzaamheid, maar biedt geen oplossingen. Het is een middel, de keuze voor duurzaamheid is aan de opdrachtgever, er wordt je niets opgelegd, wanneer vroeg begonnen wordt met het keurmerk kan het relatief eenvoudig tijdens het ontwerpproces worden meegenomen.

Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.  - Afbeelding 1

Workshop 20 september 2011 Utrecht

‘Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel. - Afbeelding 1’


Duurzaamheid vanzelfsprekend

De doelstellingen van het Keurmerk -zoals een gezamenlijke taal, concreet en meetbaar- werden tijdens de workshop herkend. Het keurmerk gaat uit van een absolute waardering in sterren en maakt daarmee duurzaamheid verhandelbaar en waarneembaar. Het instrument inspireert en beloont de gebiedsontwikkeling. Lonneke van den Elshout (Movares) merkt in de praktijk dat gemeenten en ontwikkelaars hun duurzaamheidambities lastig verwezenlijkt zien worden. Het keurmerk biedt naar haar mening een handvat om deze ambities vast te houden en geeft een afweging tussen ambitie en inzet weer. De aanpak is integraal en structureert het bestaande proces op het gebied van inventarisaties, participatie en procesafspraken. Duurzaamheid is daarmee de vanzelfsprekende uitkomst, al dus de BREEAM-NL expert.

Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.  - Afbeelding 2

Opbouw credits van het keurmerk BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

‘Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel. - Afbeelding 2’


Certificering

Het keurmerk bestaat uit credits, er zijn vier inhoudelijke credits, dit zijn Ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsklimaat, Welzijn &Welvaart en bronnen. Deze vier inhoudelijke onderdelen worden integraal verbonden door de credits synergie en management, hiermee onderscheid het keurmerk zich van andere keurmerken. Vanwege de lange periode van een gebiedsontwikkeling -gemiddeld 16 jaar- zijn deze laatste twee categorieën erg belangrijk om structuur en richting te geven aan het proces. Het keurmerk stimuleert om partijen vanaf het begin bij elkaar te brengen, goed na te denken en slimme keuzes te maken.

Naast de certificeringsprocedure is het ook mogelijk om quick scans uit te voeren naar de inzet van duurzaamheid en om een afweging te kunnen maken tussen diverse ontwikkelingen. Naast de vier keurmerken van het DGBC, wordt in samenwerking met CROW en Rijkswaterstaat gewerkt aan een nieuw keurmerk: BREEAM-NL Infrastructuur.


Cover: ‘Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel. - Afbeelding 1’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024