Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.  - Afbeelding 1

Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.

24 november 2011

3 minuten

Verslag Tijdens de opening van de Dutch Green Building week is de eerste versie van het ‘BREEAM-NL keurmerk Gebiedsontwikkeling’ gelanceerd. Hiermee is het mogelijk om de milieuprestatie van een gehele gebiedsontwikkeling te bepalen, niet meer enkel voor het gebouw. Met meer dan 200 partijen uit de markt heeft de DGBC gezamenlijk gedefinieerd wat een duurzame gebiedsontwikkeling inhoud, hierdoor is een gemeenschappelijke taal ontstaan.

Duurzame discussies

Gebiedsontwikkeling kent heel veel aspecten en actoren. Het begint al met de fase bepaling, de afbakening van het gebied en het handhaven van de duurzaamheidambities. De viertal workshops hierover in september en oktober werden erg drukbezocht, geïnteresseerden waren onder andere gemeenten, provincies, ontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen en adviseurs, Waterschap, ProRail, Nationaal Groenfonds en Milieudienst. Aan de hand van een interessante casus gingen de aanwezigen aan de slag met het keurmerk BREEAM-NL gebiedsontwikkeling. Reacties van de deelnemers waren erg positief: 'informatief, mooie eerste kennismaking, goede discussies over duurzame gebiedsontwikkeling'. Deelnemers gaven aan dat het mooi integraal instrument is, het geeft handvatten voor duurzaamheid, maar biedt geen oplossingen. Het is een middel, de keuze voor duurzaamheid is aan de opdrachtgever, er wordt je niets opgelegd, wanneer vroeg begonnen wordt met het keurmerk kan het relatief eenvoudig tijdens het ontwerpproces worden meegenomen.

Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.  - Afbeelding 1

Workshop 20 september 2011 Utrecht

‘Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel. - Afbeelding 1’


Duurzaamheid vanzelfsprekend

De doelstellingen van het Keurmerk -zoals een gezamenlijke taal, concreet en meetbaar- werden tijdens de workshop herkend. Het keurmerk gaat uit van een absolute waardering in sterren en maakt daarmee duurzaamheid verhandelbaar en waarneembaar. Het instrument inspireert en beloont de gebiedsontwikkeling. Lonneke van den Elshout (Movares) merkt in de praktijk dat gemeenten en ontwikkelaars hun duurzaamheidambities lastig verwezenlijkt zien worden. Het keurmerk biedt naar haar mening een handvat om deze ambities vast te houden en geeft een afweging tussen ambitie en inzet weer. De aanpak is integraal en structureert het bestaande proces op het gebied van inventarisaties, participatie en procesafspraken. Duurzaamheid is daarmee de vanzelfsprekende uitkomst, al dus de BREEAM-NL expert.

Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel.  - Afbeelding 2

Opbouw credits van het keurmerk BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

‘Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel. - Afbeelding 2’


Certificering

Het keurmerk bestaat uit credits, er zijn vier inhoudelijke credits, dit zijn Ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsklimaat, Welzijn &Welvaart en bronnen. Deze vier inhoudelijke onderdelen worden integraal verbonden door de credits synergie en management, hiermee onderscheid het keurmerk zich van andere keurmerken. Vanwege de lange periode van een gebiedsontwikkeling -gemiddeld 16 jaar- zijn deze laatste twee categorieën erg belangrijk om structuur en richting te geven aan het proces. Het keurmerk stimuleert om partijen vanaf het begin bij elkaar te brengen, goed na te denken en slimme keuzes te maken.

Naast de certificeringsprocedure is het ook mogelijk om quick scans uit te voeren naar de inzet van duurzaamheid en om een afweging te kunnen maken tussen diverse ontwikkelingen. Naast de vier keurmerken van het DGBC, wordt in samenwerking met CROW en Rijkswaterstaat gewerkt aan een nieuw keurmerk: BREEAM-NL Infrastructuur.


Cover: ‘Na de BREEAM-NL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik is sinds 19 september 2011 ook het keurmerk Gebiedsontwikkeling operationeel. - Afbeelding 1’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023