platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Naar een nieuwe Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp

Naar een nieuwe Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp

Skyline Den Haag

25 mei 2016 - De ministeries van IenM en OCW werken aan een nieuwe Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp voor de jaren 2017-2020. Ter voorbereiding hierop vonden gesprekken met deskundigen en andere geïnteresseerden plaats in Amsterdam, Eindhoven, Amersfoort, Delft en Rotterdam.

Op de agenda stonden vier thema’s die aan de hand van een aantal essays onder de loep werden genomen: de kracht van voorbeelden, de ontwikkeling van het ontwerpvak, opdrachtgeverschap en internationalisering. Bij de slotbijeenkomst werd verder gewerkt aan de strategie voor de komende vier jaar.

Lees hier verder.