2015.07.29_Nationale Wetenschapsagenda verbindt_C

Nationale Wetenschapsagenda verbindt wetenschap en praktijk in een aantal veelbelovende thema’s

29 juli 2015

2 minuten

De Wetenschapsagenda wordt opgezet om de belangrijkste maatschappelijke, economische en wetenschappelijke vraagstukken te onderzoeken. De ambitie is om samenwerking en creativiteit te stimuleren en om aansluiting te vinden op het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020. Het biedt universiteiten en hogescholen de kans om zich te profileren. Dit alles moet leiden tot meer welvaart en welzijn, want de wetenschap geeft antwoord op vragen die ons allemaal aangaan.

Burgers stellen vragen

In november 2014 werd de Wetenschapsvisie 2025; keuzes voor de toekomst gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Volgens de visie moet de wetenschap zich nog meer gaan richten op maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hoort de samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Door gezamenlijk een Nationale Wetenschapsagenda op te zetten worden de belangrijkste thema’s benoemd en kan kennis beter circuleren.

De Nationale Wetenschapsagenda wordt ontwikkeld door een kenniscoalitie bestaande uit VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, TO2, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken functioneren als de opdrachtgevers. Vanuit de kenniscoalitie is een stuurgroep opgericht die de ontwikkeling van de agenda overziet. Een klankbordgroep van externen geeft de stuurgroep advies en legt relaties met andere partijen zoals kennisinstellingen en onderzoeksbureau’s. Via twee partnerorganisaties wordt de agenda verder publiek gemaakt.

Begin dit jaar konden Nederlandse burgers hun brandende vragen insturen. Omdat dit online gebeurt, zijn de vraagstellers anoniem. In totaal zijn 11.700 vragen opgenomen en ondergebracht in 252 overkoepelende vragen. De vragen beslaan een breed scala aan thema’s. Populaire onderwerpen zijn gezondheid, duurzaamheid en de economische crisis. Ook de bouwwereld is vertegenwoordigd met vragen over onder andere smart cities en duurzame bouw. De vragen worden aangescherpt en uitgewerkt tot het Weekend van de Wetenschap op 3 en 4 oktober. De stuurgroep maakt daarna een definitieve selectie van vragen en thema’s. Eind november 2015 wordt de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd.

3TU – samenwerking in de Triple Helix

Zie ook:


Cover: ‘2015.07.29_Nationale Wetenschapsagenda verbindt_C’Meest recent

Vogelvlucht van Loosdrecht in Noord-Holland door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Herstel van de natuur vraagt om het stellen van prioriteiten en actief grondbeleid

Het halen van natuurdoelen is geen gemakkelijke opgave. Het landelijk gebied moet op grote schaal hervormd worden. Dit vraagt om actieve grondpolitiek, het stellen van de juiste prioriteiten en goede afspraken tussen provincie en het Rijk.

Onderzoek

28 februari 2024

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024