2015.07.29_Nationale Wetenschapsagenda verbindt_C

Nationale Wetenschapsagenda verbindt wetenschap en praktijk in een aantal veelbelovende thema’s

29 juli 2015

2 minuten

De Wetenschapsagenda wordt opgezet om de belangrijkste maatschappelijke, economische en wetenschappelijke vraagstukken te onderzoeken. De ambitie is om samenwerking en creativiteit te stimuleren en om aansluiting te vinden op het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020. Het biedt universiteiten en hogescholen de kans om zich te profileren. Dit alles moet leiden tot meer welvaart en welzijn, want de wetenschap geeft antwoord op vragen die ons allemaal aangaan.

Burgers stellen vragen

In november 2014 werd de Wetenschapsvisie 2025; keuzes voor de toekomst gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Volgens de visie moet de wetenschap zich nog meer gaan richten op maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hoort de samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Door gezamenlijk een Nationale Wetenschapsagenda op te zetten worden de belangrijkste thema’s benoemd en kan kennis beter circuleren.

De Nationale Wetenschapsagenda wordt ontwikkeld door een kenniscoalitie bestaande uit VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, TO2, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken functioneren als de opdrachtgevers. Vanuit de kenniscoalitie is een stuurgroep opgericht die de ontwikkeling van de agenda overziet. Een klankbordgroep van externen geeft de stuurgroep advies en legt relaties met andere partijen zoals kennisinstellingen en onderzoeksbureau’s. Via twee partnerorganisaties wordt de agenda verder publiek gemaakt.

Begin dit jaar konden Nederlandse burgers hun brandende vragen insturen. Omdat dit online gebeurt, zijn de vraagstellers anoniem. In totaal zijn 11.700 vragen opgenomen en ondergebracht in 252 overkoepelende vragen. De vragen beslaan een breed scala aan thema’s. Populaire onderwerpen zijn gezondheid, duurzaamheid en de economische crisis. Ook de bouwwereld is vertegenwoordigd met vragen over onder andere smart cities en duurzame bouw. De vragen worden aangescherpt en uitgewerkt tot het Weekend van de Wetenschap op 3 en 4 oktober. De stuurgroep maakt daarna een definitieve selectie van vragen en thema’s. Eind november 2015 wordt de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd.

3TU – samenwerking in de Triple Helix

Zie ook:


Cover: ‘2015.07.29_Nationale Wetenschapsagenda verbindt_C’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023