2015.07.29_Nationale Wetenschapsagenda verbindt_C

Nationale Wetenschapsagenda verbindt wetenschap en praktijk in een aantal veelbelovende thema’s

29 juli 2015

2 minuten

De Wetenschapsagenda wordt opgezet om de belangrijkste maatschappelijke, economische en wetenschappelijke vraagstukken te onderzoeken. De ambitie is om samenwerking en creativiteit te stimuleren en om aansluiting te vinden op het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020. Het biedt universiteiten en hogescholen de kans om zich te profileren. Dit alles moet leiden tot meer welvaart en welzijn, want de wetenschap geeft antwoord op vragen die ons allemaal aangaan.

Burgers stellen vragen

In november 2014 werd de Wetenschapsvisie 2025; keuzes voor de toekomst gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Volgens de visie moet de wetenschap zich nog meer gaan richten op maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hoort de samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Door gezamenlijk een Nationale Wetenschapsagenda op te zetten worden de belangrijkste thema’s benoemd en kan kennis beter circuleren.

De Nationale Wetenschapsagenda wordt ontwikkeld door een kenniscoalitie bestaande uit VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, TO2, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken functioneren als de opdrachtgevers. Vanuit de kenniscoalitie is een stuurgroep opgericht die de ontwikkeling van de agenda overziet. Een klankbordgroep van externen geeft de stuurgroep advies en legt relaties met andere partijen zoals kennisinstellingen en onderzoeksbureau’s. Via twee partnerorganisaties wordt de agenda verder publiek gemaakt.

Begin dit jaar konden Nederlandse burgers hun brandende vragen insturen. Omdat dit online gebeurt, zijn de vraagstellers anoniem. In totaal zijn 11.700 vragen opgenomen en ondergebracht in 252 overkoepelende vragen. De vragen beslaan een breed scala aan thema’s. Populaire onderwerpen zijn gezondheid, duurzaamheid en de economische crisis. Ook de bouwwereld is vertegenwoordigd met vragen over onder andere smart cities en duurzame bouw. De vragen worden aangescherpt en uitgewerkt tot het Weekend van de Wetenschap op 3 en 4 oktober. De stuurgroep maakt daarna een definitieve selectie van vragen en thema’s. Eind november 2015 wordt de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd.

3TU – samenwerking in de Triple Helix

Zie ook:


Cover: ‘2015.07.29_Nationale Wetenschapsagenda verbindt_C’Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024