Smart City concept door Rassco (bron: Shutterstock)

Corona helpt Nederlandse gemeenten om digital twin te omarmen

4 oktober 2021

5 minuten

Analyse Slechts een handjevol steden in Nederland werkt actief met een digital twin, een digitale kopie van de openbare ruimte waarbij het koppelen en visualiseren van data de basis vormt voor nieuwe inzichten en beleid. Door de coronacrisis lijken overheden zich wel steeds bewuster van de mogelijkheden die data biedt.

Steden die zichzelf profileren als ‘slimme stad’ werken met data als basis voor besluitvorming over bijvoorbeeld woningnood en klimaatadaptatie, maar niet iedere stad is op de hoogte van de het concept digital twin. Dit is een datagedreven digitale kopie van een stad, regio of zelfs een heel land. In deze virtuele realiteit kunnen stedenbouwers en beleidsmakers plannen testen door verschillende datalagen te koppelen.

In een digital twin kunnen zoveel digitale lagen worden toegevoegd als de gebruiker maar wil, zolang hij de data tot zijn beschikking heeft. Denk aan sensoren die data genereren over de luchtkwaliteit of geluidsoverlast, of aan camera’s die bezoekers tellen en bewegingspatronen in kaart brengen. Het concept is dan ook uitermate geschikt voor overheden die de impact van ontwikkelingsscenario’s willen testen. Een mix van dynamische en actuele data kan zo tot nieuwe inzichten en duurzaam beleid leiden.

Kinderschoenen

In de praktijk staat dergelijke slimme stadsontwikkeling in Nederland echter nog in de kinderschoenen. Toepassingen zijn lokaal en incidenteel van aard. Actief gebruik van digital twins in Nederland gebeurt tot op heden in slechts een handjevol gemeenten. De meeste gemeenten hebben weliswaar grote hoeveelheden data in bezit, maar deze interpreteren en aan elkaar koppelen wordt een stuk minder gedaan.

De potentie is wel groot. Volgens een rapport van marktadviesbureau ABI Research verwachten Amerikaanse steden tot 2030 door de inzet van digital twins 280 miljard euro te besparen door efficiëntere gebiedsontwikkeling. "Digital twins worden het ultieme hulpmiddel voor lokale overheden om hun infrastructuur en vastgoed op een efficiënte en kosteneffectieve manier te ontwerpen, plannen en beheren", stelt het rapport. Voor de Nederlandse situatie bestaan dergelijke berekeningen (nog) niet.

Je kan in de digital twin kijken waar in je stad het eerst wateroverlast ontstaat bij extreme neerslag
Jan Adriaenssens, directeur City of Things

Een startup uit Den Bosch, Argaleo, lanceerde in zijn digital twin-platform 'DigiTwin' een crowd management tool, met daarin een dashboard met ruim 250 gekoppelde datasets. Het resultaat is een driedimensionale kopie van Nederland waarin Nederlandse open data via heathmaps en gps-locaties inzichtelijk zijn.

Onder de eerste geïnteresseerden bevonden zich de gemeenten Den Bosch, Breda en Den Haag. Zij sloten zich samen met de Nationale Politie aan bij de werkgroep Crowd Safety Manager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ van het Rijk. Met de digital twin van Argaleo als instrument wordt gekeken naar de mogelijkheden om op locaties met hoge concentratie van mensen de drukte te meten.

Toepassingen van digital twins in Nederland

Extreme neerslag

"Voor de gebruikers van Argaleo, vooral gemeenten, is er al snel meerwaarde door simpelweg al databronnen met elkaar te koppelen", zegt Jeroen Steenbakkers, eigenaar van Argaleo. Hij ziet zijn digital twin als een ‘slimme kijkdoos’. Elke eindgebruiker heeft een eigen informatiebehoefte en een andere mix van databronnen tot zijn beschikking. In overleg kijkt Steenbakkers welke data een gemeente of andere gebruiker wil integreren in het dashboard.

Over de grens in België richt Imec, de Belgische equivalent van kennisinstituut TNO, zich onder meer op de toegevoegde waarde van digital twins. Jan Adriaenssens, directeur van City of Things, de tak die zich richt op de digitale tool, ziet dat deze vooral als ondersteuning voor wat-als-scenario’s. Het stelt in staat om te experimenteren zonder daarvoor onnodig de leefomgeving te verstoren. "Je kan in de digital twin een straat afzetten en berekenen hoe je verkeer kan omleiden. Of je kijkt waar in je stad het eerst wateroverlast ontstaat bij extreme neerslag." Het is geen totaaloplossing, meent Adriaenssens, maar een goed hulpmiddel om de publieke ruimte op andere wijze te benaderen.

Inspelen op coronapandemie

Steenbakkers zag al snel hoe de DigiTwin van Argaleo van nut kon zijn tijdens de pandemie, toen in maart 2020 de eerste maatregelen ingrijpende beperkingen in het gebruik van de openbare ruimte betekenden. Hij ontwikkelde specifieke tools om de nieuwe capaciteit van de openbare ruimte te berekenen en knelpunten in de binnenstad te identificeren. En daar was vraag naar: in samenwerking met de gemeente Den Bosch ontstond het Crowd Management Dashboard dat de versoepelingen in goede banen hielp leiden.

Hoe vinden mensen het om onbewust gestuurd te worden in de openbare ruimte op basis van data over hun looproutes?
Tijn Kuypers, accountmanager Digital Innovation en Smart Cities bij Gemeente Den Haag

Met het Living Lab Scheveningen maakt de gemeente Den Haag gebruik van datzelfde dashboard. Zij begon met het ophalen van informatie via geluidssensoren, fiets-telpunten en een proef met camera’s die voorbijgangers telt. Sensoren zetten hierbij prikkels om in privacy-proof data, waarbij individuele voorbijgangers als bewegende puntjes worden weergegeven.

"Alles is AVG-proof, dat is leidend", stelt Tijn Kuypers, accountmanager Digital Innovation en Smart Cities bij Gemeente Den Haag. Volgens hem worden er bij het Living Lab Scheveningen aan de voorkant geen persoonsgegevens opgehaald. Bij piekdrukte kan het dashboard kritieke locaties aanwijzen, zodat de gemeente kan ingrijpen met alternatieve looproutes of reisadviezen. "Er worden ook ethiektafels georganiseerd waarbij burgers over het project mee mogen praten."

Ethische vraagstukken

In Nederland is onder overheden nog veel potentie om de digital twin verder te omarmen. Wel hebben tijdens de coronapandemie gemeenten geleerd over de voordelen die data kan bieden. Meer digital twins in Nederland realiseren kan deels met het stimuleren van proefprojecten zoals in Den Bosch en Den Haag. Maar overheden moeten ook inzetten op standaarden, volgens Adriaeanssens van Imec. "Dan volgen marktpartijen vanzelf." Hij wijst daarnaast op het belang van samenwerken binnen gemeenten. "Alle zaken van luchtkwaliteit tot mobiliteit zijn met elkaar verbonden, maar er wordt nu nog veel binnen afgesloten domeinen gewerkt. Daarbuiten niet."

Ook Kuypers ziet in het Haagse Living Lab nog vraagstukken liggen. "Hoe vinden mensen het om onbewust gestuurd te worden in de openbare ruimte op basis van data over hun looproutes? Voor dat soort ethische vraagstukken willen we ook voldoende aandacht."


Dit artikel verscheen eerder op Stadszaken.nl


Cover: ‘Smart City concept’ door Rassco (bron: Shutterstock)


Jesse Kiel door Jesse Kiel (bron: Linkedin)

Door Jesse Kiel

Journalist bij ELBA\REC


Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024