Negatieve publiciteit leidt tot minder investeringen

23 april 2012

2 minuten

Opinie Door de huidige aandacht voor de corporatiesector en de roep om persoonlijke verantwoordelijkheid van toezichthouders, worden woningcorporaties steeds terughoudender met het doen van investeringen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toch al noodlijdende vastgoed- en bouwsector. De bouwsector wordt momenteel vooral in de lucht gehouden door de corporaties. Het beeld van de sector die op grote schaal haar maatschappelijke verplichting verzaakt, moet bijgesteld worden.

Betreurenswaardige incidenten bij woningcorporaties hebben in de afgelopen jaren de sector als geheel in de beklaagdenbank terecht doen komen. De derivatenkwestie bij Vestia en de arrestatie door de fiscale recherche van de financiële topman op verdenking van omkoping, witwassen en belastingontduiking, vormen het dieptepunt. Over het functioneren van de corporaties komt nu een parlementaire enquête die de oorzaken van misstanden bloot moet leggen en ervoor moet zorgen dat vergelijkbare problemen in de toekomst worden voorkomen.

Maar net als dat een falende chirurg niet alle artsen corrupt en incompetent maakt, geldt dit ook voor corporaties. Tijd voor een reality check in corporatieland.

Sinds 2006 voeren onafhankelijke en speciaal hiervoor geaccrediteerde bureaus maatschappelijke visitaties uit bij corporaties. Deze vierjaarlijkse controle op aspecten als de eigen ambities en de opgaven in het werkgebied, het bestuur en toezicht, de financiën en tevredenheid van belanghebbenden zijn nu bij zo’n 350 corporaties gedaan. Gemiddeld scoort de sector op alle aspecten ruim voldoende. Opvallend hierbij is dat de belanghebbenden, die vooral bestaan uit huurders en samenwerkingspartners, over het algemeen het meest positief zijn en ‘hun’ corporatie gemiddeld een 7,3 geven.

Het is belangrijk dat deze sector een goed rapportcijfer haalt, want de economische en sociale belangen zijn groot. Nederland telt ruim 2,4 miljoen corporatiewoningen, waarmee de sector een derde van de totale woningvoorraad in haar bezit heeft. Corporaties bezitten en beheren ook bedrijfs- en kantoorruimten, scholen en maatschappelijke voorzieningen. Hiermee is de sector met voorsprong de belangrijkste speler op de Nederlandse vastgoedmarkt.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen


Door Wouter Vos

Ecorys


Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023