Negatieve publiciteit leidt tot minder investeringen

23 april 2012

2 minuten

Opinie Door de huidige aandacht voor de corporatiesector en de roep om persoonlijke verantwoordelijkheid van toezichthouders, worden woningcorporaties steeds terughoudender met het doen van investeringen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toch al noodlijdende vastgoed- en bouwsector. De bouwsector wordt momenteel vooral in de lucht gehouden door de corporaties. Het beeld van de sector die op grote schaal haar maatschappelijke verplichting verzaakt, moet bijgesteld worden.

Betreurenswaardige incidenten bij woningcorporaties hebben in de afgelopen jaren de sector als geheel in de beklaagdenbank terecht doen komen. De derivatenkwestie bij Vestia en de arrestatie door de fiscale recherche van de financiële topman op verdenking van omkoping, witwassen en belastingontduiking, vormen het dieptepunt. Over het functioneren van de corporaties komt nu een parlementaire enquête die de oorzaken van misstanden bloot moet leggen en ervoor moet zorgen dat vergelijkbare problemen in de toekomst worden voorkomen.

Maar net als dat een falende chirurg niet alle artsen corrupt en incompetent maakt, geldt dit ook voor corporaties. Tijd voor een reality check in corporatieland.

Sinds 2006 voeren onafhankelijke en speciaal hiervoor geaccrediteerde bureaus maatschappelijke visitaties uit bij corporaties. Deze vierjaarlijkse controle op aspecten als de eigen ambities en de opgaven in het werkgebied, het bestuur en toezicht, de financiën en tevredenheid van belanghebbenden zijn nu bij zo’n 350 corporaties gedaan. Gemiddeld scoort de sector op alle aspecten ruim voldoende. Opvallend hierbij is dat de belanghebbenden, die vooral bestaan uit huurders en samenwerkingspartners, over het algemeen het meest positief zijn en ‘hun’ corporatie gemiddeld een 7,3 geven.

Het is belangrijk dat deze sector een goed rapportcijfer haalt, want de economische en sociale belangen zijn groot. Nederland telt ruim 2,4 miljoen corporatiewoningen, waarmee de sector een derde van de totale woningvoorraad in haar bezit heeft. Corporaties bezitten en beheren ook bedrijfs- en kantoorruimten, scholen en maatschappelijke voorzieningen. Hiermee is de sector met voorsprong de belangrijkste speler op de Nederlandse vastgoedmarkt.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen


Door Wouter Vos

Ecorys


Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023