Negatieve publiciteit leidt tot minder investeringen

23 april 2012

2 minuten

Opinie Door de huidige aandacht voor de corporatiesector en de roep om persoonlijke verantwoordelijkheid van toezichthouders, worden woningcorporaties steeds terughoudender met het doen van investeringen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toch al noodlijdende vastgoed- en bouwsector. De bouwsector wordt momenteel vooral in de lucht gehouden door de corporaties. Het beeld van de sector die op grote schaal haar maatschappelijke verplichting verzaakt, moet bijgesteld worden.

Betreurenswaardige incidenten bij woningcorporaties hebben in de afgelopen jaren de sector als geheel in de beklaagdenbank terecht doen komen. De derivatenkwestie bij Vestia en de arrestatie door de fiscale recherche van de financiële topman op verdenking van omkoping, witwassen en belastingontduiking, vormen het dieptepunt. Over het functioneren van de corporaties komt nu een parlementaire enquête die de oorzaken van misstanden bloot moet leggen en ervoor moet zorgen dat vergelijkbare problemen in de toekomst worden voorkomen.

Maar net als dat een falende chirurg niet alle artsen corrupt en incompetent maakt, geldt dit ook voor corporaties. Tijd voor een reality check in corporatieland.

Sinds 2006 voeren onafhankelijke en speciaal hiervoor geaccrediteerde bureaus maatschappelijke visitaties uit bij corporaties. Deze vierjaarlijkse controle op aspecten als de eigen ambities en de opgaven in het werkgebied, het bestuur en toezicht, de financiën en tevredenheid van belanghebbenden zijn nu bij zo’n 350 corporaties gedaan. Gemiddeld scoort de sector op alle aspecten ruim voldoende. Opvallend hierbij is dat de belanghebbenden, die vooral bestaan uit huurders en samenwerkingspartners, over het algemeen het meest positief zijn en ‘hun’ corporatie gemiddeld een 7,3 geven.

Het is belangrijk dat deze sector een goed rapportcijfer haalt, want de economische en sociale belangen zijn groot. Nederland telt ruim 2,4 miljoen corporatiewoningen, waarmee de sector een derde van de totale woningvoorraad in haar bezit heeft. Corporaties bezitten en beheren ook bedrijfs- en kantoorruimten, scholen en maatschappelijke voorzieningen. Hiermee is de sector met voorsprong de belangrijkste speler op de Nederlandse vastgoedmarkt.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen


Door Wouter Vos

Ecorys


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024