2014.10.17_NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2015 2_180px

NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2015

20 oktober 2014

3 minuten

Nieuws Projecten met een uitstekende samenwerking tussen overheden en marktpartijen kunnen ook dit jaar weer meedingen naar de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling. Het winnende project wordt op 23 april 2015 bekend gemaakt op de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch. Inzendingen zijn welkom tot 2 februari 2015.

De jury kijkt dit jaar met speciale aandacht naar vernieuwende oplossingen en aanpakken die aansluiten op de opgaven van deze tijd. Denk bij deze opgaven aan elementen als herontwikkeling, consumentenwensen, klantbenadering, co-creatie, duurzaamheid en energiezuinigheid.

Is uw project het resultaat van uitstekende samenwerking tussen overheid en marktpartij? En biedt het vernieuwende oplossingen voor de opgaven van nu? Meld uw project dan voor 2 februari 2015 aan voor de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2015!

Het Haagse project De Oriënt sleepte de prijs in 2013 in de wacht. Namens De Oriënt kijkt Job van Zomeren (ERA Contour) met veel voldoening terug op de erkenning die het project kreeg met de NEPROM-prijs: “Het winnen van de NEPROM-prijs was voor ons een fantastisch compliment. De jury wist heel mooi de ingewikkeldheid van het project te omschrijven, de noodzaak van het samenwerken met partijen die echt iets hebben met dit soort opgaven, de wijze waarop is samengewerkt en het grote belang van De Oriënt voor de wijk. Een hele mooie waardering!”

Waarom deze prijs?

De NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, wil het belang van een goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen bij hoogwaardige ontwikkeling van locaties benadrukken. Daartoe heeft zij de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling in het leven geroepen.

In 2015 wordt deze tweejaarlijkse prijs voor de zesde maal uitgereikt aan overheidsinstantie(s) en risicodragende marktpartij(en) gezamenlijk voor een locatie in Nederland. Die locatie is optimaal (her)ontwikkeld en de betrokken partijen hebben op voorbeeldige wijze samengewerkt. De onderscheiding heeft betrekking op het gehele ontwikkelproces en op het bereikte resultaat. De NEPROM nodigt u uit om locaties in te dienen die volgens u voor de NEPROM-prijs 2015 in aanmerking komen.

Welke locaties komen in aanmerking?

In aanmerking komen ontwikkelingen van locaties met een logische, stedenbouwkundige samenhang. De locatieontwikkeling moet plaatsvinden binnen bebouwd gebied en moet voor een substantieel deel bestaan uit transformatie, herontwikkeling, renovatie en/of sloop van bestaand vastgoed. Ook moet de openbare ruimte mee zijn ontwikkeld. De locatieontwikkeling dient bovendien voldoende ver gevorderd te zijn om beoordeling van het (te bereiken) eindresultaat mogelijk te maken; dat betekent dat delen van de locatieontwikkeling recentelijk (in de afgelopen drie jaar) opgeleverd zijn of binnenkort (binnen een jaar) worden opgeleverd. Ten slotte dient minimaal 25% van het (her)ontwikkelde vastgoed in het commerciële segment te zijn gesitueerd, waaronder wij verstaan koopwoningen, huurwoningen (buiten het gereguleerde segment) en gebouwen (winkels, kantoren, hotels, etc.) die niet in opdracht van (semi-)overheden zijn of worden gerealiseerd.

Wie kan een locatie aanmelden?

Een locatie kan door iedereen worden aangemeld. De aanmelding dient ondersteund te worden door de betrokken overheid en een betrokken marktpartij.

Locaties kunnen worden aangemeld door middel van dit inschrijfformulier.

Aanmelding van de locatie vindt plaats door inzending van:
 
- Het volledig ingevulde inschrijfformulier;
- De projecttoelichting in maximaal 2000 woorden. Dit is een omschrijving van het project, het proces, de locatie en het ontwikkelde vastgoed, met daarin ruime aandacht voor de samenwerking tussen de overheid en marktpartij(en);
- Maximaal vijf verschillende foto’s/plattegronden/artists impressions/situatietekeningen op A4-formaat (beslist niet groter!). Inzendingen dienen uiterlijk 2 februari 2015 bij de NEPROM binnen te zijn.

Reglement

De precieze vereisten en overige informatie over de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling vindt u in het reglement.

Jury en nominaties

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen aan de hand van de selectiecriteria. Uit de inzendingen selecteert de jury een aantal locaties die genomineerd worden voor de prijs. De samenstelling van de jury wordt binnenkort bekend gemaakt.

Winnaar bekend op de Dag van de Projectontwikkeling 2015

Tijdens de Dag van de Projectontwikkeling op 23 april 2015 in Den Bosch wordt de winnende locatie - en de daarbij betrokken partijen - bekend gemaakt. De prijs bestaat uit een kunstwerk als trofee.


Cover: ‘2014.10.17_NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2015 2_180px’Meest recent

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Vakwerk gevraagd voor gebiedsontwikkeling in onzekere tijden

Columnist Aeisso Boelman ziet de huidige moeilijke marktomstandigheden niet direct veranderen. Partijen in gebiedsontwikkeling kunnen de pijn wel verzachten door anders samen te werken. “Te starre afspraken staan langjarig commitment in de weg.”

Opinie

5 december 2022

Marco Pastors door Reinier Bergsma (bron: BPD Gebiedsontwikkeling)

Zuid op eigen benen laten staan: de inzet van Marco Pastors

Marco Pastors mag leiding geven aan de vernieuwing van Rotterdam Zuid. Een gebied waar het stapelen van stenen alleen niet voldoende is. Ook in andere domeinen moet voortgang worden geboekt. Hoe gaat de oud-wethouder van Rotterdam daarbij te werk?

Interview

5 december 2022

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022