2011.12.09_NEPROM-spitsbijeenkomst_660px

NEPROM-spitsbijeenkomst Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

9 december 2011

2 minuten

Verslag Op 7 december jongstleden verwelkomden wij Chris Kuijpers (DG Ruimte en Water, Ministerie I&M) en gedeputeerden Co Verdaas (Gelderland) en Yves de Boer (Noord-Brabant) tijdens een interessante thema-bijeenkomst over de praktische gevolgen van de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die begin volgend jaar van kracht wordt.

De bijeenkomst vond plaats in Houten met bijna 80 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van een aantal gemeenten en provincies. In de aanloop naar deze bijeenkomst publiceerden we een stuk over de provincies als mogelijk nieuw regelmonster in de Cobouw.

Chris Kuijpers (foto) gaf een zeer verhelderende algemene inleiding, waarin hij met name besprak welke taken het Rijk voortaan laat liggen en welke het decentraliseert. Daarna was het de beurt aan de gedeputeerden om aan te geven hoe zij zich de veranderingen voorstellen, hoe zij daar reeds op anticiperen en welke regionale verschillen we kunnen gaan verwachten. Yves de Boer legde de nadruk op het belang van samenwerking tussen marktpartijen en overheid, terwijl Co Verdaas inging op de interne cultuurverandering die nodig is bij gemeenten en provincies, en de tijd die daarvoor nodig is.

Co Verdaas gaf aan dat de provincie Gelderland inmiddels ongeveer 30 provinciale inpassingsplannen heeft opgesteld en dat dat een verademing is. De provincies laat veel meer aan gemeenten over, geeft lang niet meer overal haar mening over, laat heel veel los, maar wat ze van provinciaal belang vindt dat pakt ze op en doet ze zelf. Dat levert in eerste instantie enige onzekerheid en angst op, maar uiteindelijk levert het meer duidelijkheid en daadkracht. Ook marktpartijen kunnen de provincie benaderen met de vraag om iets te regelen. Daarnaast voert de provincie regie op programma. De kracht zit in de monitoring van de provincie, waarbij gemeenten zelf de gegevens aan moeten leveren. Dat disciplineert. Samen met de markt denkt men na waar in de krimpgebieden nog de laatste programma’s gerealiseerd kunnen worden. Daarbij worden lastige keuzes gemaakt.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.


Cover: ‘2011.12.09_NEPROM-spitsbijeenkomst_660px’Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024