Neprom: Stop onrust op de woningmarkt

28 november 2012

2 minuten

Nieuws Jan Fokkema van de Neprom doet een oproep aan het kabinet om de onrust op de woningmarkt te stoppen. 'Het nieuwe kabinet lijkt ook op de woningmarkt geen gelukkige start te maken. Ze zijn koud een paar weken aan de slag en nu al staat de hele sector op de achterste benen.'

'Dit kabinet heeft ervoor gekozen om zowel de koop- als de huursector fors aan te pakken. Het is een combinatie van hervormen en bezuinigen geworden. Het pakket dat er nu ligt, met als hoofdlijnen een forse beperking van de hypotheekrenteaftrek en een forse stap richting huurliberalisatie, in combinatie met stevige bezuinigingen, is op de lange duur zo gek nog niet. De timing is echter niet gelukkig, op onderdelen moeten de scherpe kantjes er vanaf, teveel is nog onduidelijk en er dienen compenserende maatregelen getroffen te worden. Grosso modo kan het nieuwe beleid op termijn een positieve ontwikkeling voor de woningmarkt betekenen; op de korte termijn leidt het echter tot een bloedbad.'

'Het kabinet is de fout in gegaan door de maximale huurgrens van 4,5% van de WOZ-waarde uit Wonen4.0 over te nemen. Iedereen is aan het rekenen geslagen en nu blijkt dat die grens - afhankelijk van de aannamen - tot allerlei onbedoelde gevolgen leidt. De belangrijkste conclusie is wel dat in heel veel situaties deze grens niet tot méér ruimte voor huurverhogingen leidt, maar juist tot minder. Geheel tegen de hervormingsdoelstelling van het kabinet.

Conclusie: Het kabinet heeft gekozen voor een integrale hervorming van de woningmarkt. Er wordt zeer fors bezuinigd aan de koop- en aan de huurkant. De timing van de invoering van een aantal maatregelen is uiterst ongelukkig. We moeten als gevolg daarvan door een zeer diep dal, dat veel slachtoffers vergt. Het kabinet moet er alles aan doen om dat dal niet nog dieper te maken. We kunnen veel van het nieuwe kabinet zeggen, maar het zijn in ieder geval geen zachte heelmeesters.'Meest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024