Neprom: Stop onrust op de woningmarkt

28 november 2012

2 minuten

Nieuws Jan Fokkema van de Neprom doet een oproep aan het kabinet om de onrust op de woningmarkt te stoppen. 'Het nieuwe kabinet lijkt ook op de woningmarkt geen gelukkige start te maken. Ze zijn koud een paar weken aan de slag en nu al staat de hele sector op de achterste benen.'

'Dit kabinet heeft ervoor gekozen om zowel de koop- als de huursector fors aan te pakken. Het is een combinatie van hervormen en bezuinigen geworden. Het pakket dat er nu ligt, met als hoofdlijnen een forse beperking van de hypotheekrenteaftrek en een forse stap richting huurliberalisatie, in combinatie met stevige bezuinigingen, is op de lange duur zo gek nog niet. De timing is echter niet gelukkig, op onderdelen moeten de scherpe kantjes er vanaf, teveel is nog onduidelijk en er dienen compenserende maatregelen getroffen te worden. Grosso modo kan het nieuwe beleid op termijn een positieve ontwikkeling voor de woningmarkt betekenen; op de korte termijn leidt het echter tot een bloedbad.'

'Het kabinet is de fout in gegaan door de maximale huurgrens van 4,5% van de WOZ-waarde uit Wonen4.0 over te nemen. Iedereen is aan het rekenen geslagen en nu blijkt dat die grens - afhankelijk van de aannamen - tot allerlei onbedoelde gevolgen leidt. De belangrijkste conclusie is wel dat in heel veel situaties deze grens niet tot méér ruimte voor huurverhogingen leidt, maar juist tot minder. Geheel tegen de hervormingsdoelstelling van het kabinet.

Conclusie: Het kabinet heeft gekozen voor een integrale hervorming van de woningmarkt. Er wordt zeer fors bezuinigd aan de koop- en aan de huurkant. De timing van de invoering van een aantal maatregelen is uiterst ongelukkig. We moeten als gevolg daarvan door een zeer diep dal, dat veel slachtoffers vergt. Het kabinet moet er alles aan doen om dat dal niet nog dieper te maken. We kunnen veel van het nieuwe kabinet zeggen, maar het zijn in ieder geval geen zachte heelmeesters.'Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023