platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Nieuw dossier online: alles over stedelijke transformatie

Nieuw dossier online: alles over stedelijke transformatie

StrS-20100304-BvV-084 (CC BY-SA 2.0) by Spoorzone040

Een stedelijke transformatie kent vele organisatorische, financiële en juridische barrières. Wat kunnen we hiervoor leren van grote transformatieprocessen uit het verleden? Dat leest u in ons nieuwe dossier 'Stedelijke Transformatie', met daarin 7 onderzoeksverhalen en 4 casebesprekingen.

Bij stedelijke transformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan onze huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens een gebiedstransformatie is het bovendien noodzakelijk om te anticiperen op de economische cyclus, het politieke getij en de veranderende vraag van mens en bedrijf. 

Onderzoekers van de TU Delft onderzochten daarom vier grote binnenstedelijke gebiedstransformaties: Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch, Strijp-S in Eindhoven, Spoorzone in Delft en Binckhorst in Den Haag. De onderzoeksverhalen en casussen geven tezamen perspectieven over hoe we veerkrachtig kunnen omgaan met de uitdagingen van stedelijke transformatie.


Cover: StrS-20100304-BvV-084 (CC BY-SA 2.0) by Spoorzone040