StrS-20100304-BvV-084 (CC BY-SA 2.0) by Spoorzone040 door Spoorzone040 (bron: Flickr)

Nieuw dossier online: alles over stedelijke transformatie

7 januari 2020

1 minuut

SKG Nieuws Een stedelijke transformatie kent vele organisatorische, financiële en juridische barrières. Wat kunnen we hiervoor leren van grote transformatieprocessen uit het verleden? Dat leest u in ons nieuwe dossier 'Stedelijke Transformatie', met daarin 7 onderzoeksverhalen en 4 casebesprekingen.

Bij stedelijke transformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan onze huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens een gebiedstransformatie is het bovendien noodzakelijk om te anticiperen op de economische cyclus, het politieke getij en de veranderende vraag van mens en bedrijf. 

Onderzoekers van de TU Delft onderzochten daarom vier grote binnenstedelijke gebiedstransformaties: Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch, Strijp-S in Eindhoven, Spoorzone in Delft en Binckhorst in Den Haag. De onderzoeksverhalen en casussen geven tezamen perspectieven over hoe we veerkrachtig kunnen omgaan met de uitdagingen van stedelijke transformatie.


Cover: StrS-20100304-BvV-084 (CC BY-SA 2.0) by Spoorzone040


Cover: ‘StrS-20100304-BvV-084 (CC BY-SA 2.0) by Spoorzone040’ door Spoorzone040 (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024