Kuststrook Julianadorp aan Zee door Reiseschatzi (bron: Shutterstock)

Nieuwe Ecologische Autoriteit toetst: herstelt de natuur wel echt?

27 september 2022

2 minuten

Nieuws Het wordt steeds belangrijker om de effecten van gebiedsontwikkeling op de natuur te onderzoeken. De Ecologische Autoriteit beoordeelt als onafhankelijk adviseur of plannen van het Rijk en provincies de flora en fauna in ons land wel écht vooruithelpen.

Het is slecht gesteld met de Nederlandse natuur. Denk aan de forse hoeveelheid stikstof die daar neerslaat. Ook eisen klimaatverandering, verdroging en een slechte waterkwaliteit hun tol. Iedere provincie moet daarom in 2023 zogeheten natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s opleveren waarin al deze onderwerpen zijn opgenomen. Die laten zien wat de toestand is van de natuur in een gebied en wat er nog meer moet gebeuren om de natuur weer gezond te maken.

Onafhankelijk advies

Om deze herstelplannen te toetsen, heeft het kabinet deze maand een onafhankelijk adviesorgaan in het leven geroepen: de Ecologische Autoriteit. Dit mede met het oog op de hoge stikstofuitstoot en de belasting daarvan op de natuur. Volgens het kabinet is er grote behoefte aan een onafhankelijk en deskundig oordeel over de plannen van de provincies, zo is te lezen in het plan van aanpak voor de Ecologische Autoriteit.

Daarom denk ik dat het heel goed is dat wij als Commissie totaal onafhankelijk adviseren

De Ecologische Autoriteit houdt zich in de eerste plaats bezig met het beoordelen van de plannen van de provincies om de natuurgebieden te herstellen. Per vraagstuk buigt een groep onafhankelijke ecologen en andere deskundigen zich over de plannen en brengt hierover advies uit. Zo zijn de deskundigen niet betrokken bij het gebied of de plannen die voor een gebied gemaakt worden.

Natuur gezond

Om deze onafhankelijkheid te waarborgen, is de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit onafhankelijke orgaan geeft al 35 jaar milieuadvies aan de overheid. “In een maatschappij waarin voortdurend zaken ter discussie staan, is het belangrijk dat de feiten onomstreden zijn”, zo vertelde directeur Lourens Loeven in een interview dat eerder deze maand op deze website verscheen. “Daarom denk ik dat het heel goed is dat wij als Commissie totaal onafhankelijk adviseren.”

Ik denk dat we met elkaar voldoende kennis hebben om te zien dat stikstof absoluut een grote drukfactor is op onze natuur

De adviezen van de Ecologische Autoriteit gaan niet alleen over de natuur zelf, maar ook over de kwaliteit van de bodem, het water en de lucht die nodig zijn om de natuur gezond te houden. De Ecologische Autoriteit brengt dit advies uit aan de provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In die adviezen speelt de stikstofproblematiek naar verwachting een grote rol. Dat bevestigde Marja van der Tas, de nieuwe tijdelijke voorzitter van de autoriteit, al aan de NOS. “Ik denk dat we met elkaar voldoende kennis hebben om te zien dat stikstof absoluut een grote drukfactor is op onze natuur.”


Cover: ‘Kuststrook Julianadorp aan Zee’ door Reiseschatzi (bron: Shutterstock)


Tess van den Bossche door Tess van den Bossche (bron: LinkedIn)

Door Tess van den Bossche

voormalig webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024