Kuststrook Julianadorp aan Zee door Reiseschatzi (bron: Shutterstock)

Nieuwe Ecologische Autoriteit toetst: herstelt de natuur wel echt?

27 september 2022

2 minuten

Nieuws Het wordt steeds belangrijker om de effecten van gebiedsontwikkeling op de natuur te onderzoeken. De Ecologische Autoriteit beoordeelt als onafhankelijk adviseur of plannen van het Rijk en provincies de flora en fauna in ons land wel écht vooruithelpen.

Het is slecht gesteld met de Nederlandse natuur. Denk aan de forse hoeveelheid stikstof die daar neerslaat. Ook eisen klimaatverandering, verdroging en een slechte waterkwaliteit hun tol. Iedere provincie moet daarom in 2023 zogeheten natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s opleveren waarin al deze onderwerpen zijn opgenomen. Die laten zien wat de toestand is van de natuur in een gebied en wat er nog meer moet gebeuren om de natuur weer gezond te maken.

Onafhankelijk advies

Om deze herstelplannen te toetsen, heeft het kabinet deze maand een onafhankelijk adviesorgaan in het leven geroepen: de Ecologische Autoriteit. Dit mede met het oog op de hoge stikstofuitstoot en de belasting daarvan op de natuur. Volgens het kabinet is er grote behoefte aan een onafhankelijk en deskundig oordeel over de plannen van de provincies, zo is te lezen in het plan van aanpak voor de Ecologische Autoriteit.

Daarom denk ik dat het heel goed is dat wij als Commissie totaal onafhankelijk adviseren

De Ecologische Autoriteit houdt zich in de eerste plaats bezig met het beoordelen van de plannen van de provincies om de natuurgebieden te herstellen. Per vraagstuk buigt een groep onafhankelijke ecologen en andere deskundigen zich over de plannen en brengt hierover advies uit. Zo zijn de deskundigen niet betrokken bij het gebied of de plannen die voor een gebied gemaakt worden.

Natuur gezond

Om deze onafhankelijkheid te waarborgen, is de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit onafhankelijke orgaan geeft al 35 jaar milieuadvies aan de overheid. “In een maatschappij waarin voortdurend zaken ter discussie staan, is het belangrijk dat de feiten onomstreden zijn”, zo vertelde directeur Lourens Loeven in een interview dat eerder deze maand op deze website verscheen. “Daarom denk ik dat het heel goed is dat wij als Commissie totaal onafhankelijk adviseren.”

Ik denk dat we met elkaar voldoende kennis hebben om te zien dat stikstof absoluut een grote drukfactor is op onze natuur

De adviezen van de Ecologische Autoriteit gaan niet alleen over de natuur zelf, maar ook over de kwaliteit van de bodem, het water en de lucht die nodig zijn om de natuur gezond te houden. De Ecologische Autoriteit brengt dit advies uit aan de provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In die adviezen speelt de stikstofproblematiek naar verwachting een grote rol. Dat bevestigde Marja van der Tas, de nieuwe tijdelijke voorzitter van de autoriteit, al aan de NOS. “Ik denk dat we met elkaar voldoende kennis hebben om te zien dat stikstof absoluut een grote drukfactor is op onze natuur.”


Cover: ‘Kuststrook Julianadorp aan Zee’ door Reiseschatzi (bron: Shutterstock)


Tess van den Bossche door Tess van den Bossche (bron: LinkedIn)

Door Tess van den Bossche

webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weespersluis, Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Woningbouw versnellen? Graag. Risico’s lopen met grondbeleid? Liever niet. Deze vijf opties kunnen helpen

Het is een lastige tijd: wel of niet actief grondbeleid gaan voeren als gemeente om de woningbouw aan te jagen? Volgens Erik Berkelmans kan het ook via de faciliterende kant en hij reikt daarvoor 5 panklare suggesties aan.

Analyse

5 juni 2023

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023