Kuststrook Julianadorp aan Zee door Reiseschatzi (bron: Shutterstock)

Nieuwe Ecologische Autoriteit toetst: herstelt de natuur wel echt?

27 september 2022

2 minuten

Nieuws Het wordt steeds belangrijker om de effecten van gebiedsontwikkeling op de natuur te onderzoeken. De Ecologische Autoriteit beoordeelt als onafhankelijk adviseur of plannen van het Rijk en provincies de flora en fauna in ons land wel écht vooruithelpen.

Het is slecht gesteld met de Nederlandse natuur. Denk aan de forse hoeveelheid stikstof die daar neerslaat. Ook eisen klimaatverandering, verdroging en een slechte waterkwaliteit hun tol. Iedere provincie moet daarom in 2023 zogeheten natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s opleveren waarin al deze onderwerpen zijn opgenomen. Die laten zien wat de toestand is van de natuur in een gebied en wat er nog meer moet gebeuren om de natuur weer gezond te maken.

Onafhankelijk advies

Om deze herstelplannen te toetsen, heeft het kabinet deze maand een onafhankelijk adviesorgaan in het leven geroepen: de Ecologische Autoriteit. Dit mede met het oog op de hoge stikstofuitstoot en de belasting daarvan op de natuur. Volgens het kabinet is er grote behoefte aan een onafhankelijk en deskundig oordeel over de plannen van de provincies, zo is te lezen in het plan van aanpak voor de Ecologische Autoriteit.

Daarom denk ik dat het heel goed is dat wij als Commissie totaal onafhankelijk adviseren

De Ecologische Autoriteit houdt zich in de eerste plaats bezig met het beoordelen van de plannen van de provincies om de natuurgebieden te herstellen. Per vraagstuk buigt een groep onafhankelijke ecologen en andere deskundigen zich over de plannen en brengt hierover advies uit. Zo zijn de deskundigen niet betrokken bij het gebied of de plannen die voor een gebied gemaakt worden.

Natuur gezond

Om deze onafhankelijkheid te waarborgen, is de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit onafhankelijke orgaan geeft al 35 jaar milieuadvies aan de overheid. “In een maatschappij waarin voortdurend zaken ter discussie staan, is het belangrijk dat de feiten onomstreden zijn”, zo vertelde directeur Lourens Loeven in een interview dat eerder deze maand op deze website verscheen. “Daarom denk ik dat het heel goed is dat wij als Commissie totaal onafhankelijk adviseren.”

Ik denk dat we met elkaar voldoende kennis hebben om te zien dat stikstof absoluut een grote drukfactor is op onze natuur

De adviezen van de Ecologische Autoriteit gaan niet alleen over de natuur zelf, maar ook over de kwaliteit van de bodem, het water en de lucht die nodig zijn om de natuur gezond te houden. De Ecologische Autoriteit brengt dit advies uit aan de provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In die adviezen speelt de stikstofproblematiek naar verwachting een grote rol. Dat bevestigde Marja van der Tas, de nieuwe tijdelijke voorzitter van de autoriteit, al aan de NOS. “Ik denk dat we met elkaar voldoende kennis hebben om te zien dat stikstof absoluut een grote drukfactor is op onze natuur.”


Cover: ‘Kuststrook Julianadorp aan Zee’ door Reiseschatzi (bron: Shutterstock)


Tess van den Bossche door Tess van den Bossche (bron: LinkedIn)

Door Tess van den Bossche

webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022