Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Nieuwe generatie

23 januari 2012

1 minuut

Nieuws Nu het opdrachtgeverschap zowel aan de publieke als aan de private kant grotendeels is weggevallen, rekenen stedenbouwkundigen het tot hun nieuwe taak om zélf de handschoen op te pakken en coalities te vormen rondom relevante opgaven. Vooral voor de nieuwe generatie is dit een natuurlijke rol; de top-downstedenbouwer is voor hen allang passé.

Terug naar dagelijkse leefomgeving

Jonge stedenbouwkundigen zijn bevlogen en zelfs idealistisch in hun maatschappelijk engagement. Hun werkterrein is de bestaande stad en de dagelijkse leefomgeving. Ze experimenteren met oplossingen voor leegstaande gebouwen en braakliggende grond. De opgave is kleinschalig, specifiek en vaak zelfs tijdelijk. Zelf opereren ze als ruimtelijk strateeg en diplomaat, en proberen ze verbindingen te maken in coalities van share- en stakeholders. Maar in hoeverre is het de taak van de stedenbouwer om de rol van procesmakelaar op te pakken? En wat gebeurt er ondertussen op het grotere schaalniveau? Vier stedenbouwkundigen van een nieuwe generatie aan het woord, plus een slotbeschouwing.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023