Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Nieuwe generatie

23 januari 2012

1 minuut

Nieuws Nu het opdrachtgeverschap zowel aan de publieke als aan de private kant grotendeels is weggevallen, rekenen stedenbouwkundigen het tot hun nieuwe taak om zélf de handschoen op te pakken en coalities te vormen rondom relevante opgaven. Vooral voor de nieuwe generatie is dit een natuurlijke rol; de top-downstedenbouwer is voor hen allang passé.

Terug naar dagelijkse leefomgeving

Jonge stedenbouwkundigen zijn bevlogen en zelfs idealistisch in hun maatschappelijk engagement. Hun werkterrein is de bestaande stad en de dagelijkse leefomgeving. Ze experimenteren met oplossingen voor leegstaande gebouwen en braakliggende grond. De opgave is kleinschalig, specifiek en vaak zelfs tijdelijk. Zelf opereren ze als ruimtelijk strateeg en diplomaat, en proberen ze verbindingen te maken in coalities van share- en stakeholders. Maar in hoeverre is het de taak van de stedenbouwer om de rol van procesmakelaar op te pakken? En wat gebeurt er ondertussen op het grotere schaalniveau? Vier stedenbouwkundigen van een nieuwe generatie aan het woord, plus een slotbeschouwing.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024