2014.05.13_Houd het simpel_180

Nieuwe handreiking voor partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

13 mei 2014

2 minuten

Onderzoek De handreiking ‘Houd het simpel met vlag en wimpel’ is een actueel hulpmiddel voor marktpartijen en overheden bij de partnerkeuze voor gebiedsontwikkeling. NEPROM en Akro Consult stelden deze handreiking op met medewerking van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

Na het verschijnen van de succesvolle ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011’ zijn de marktomstandigheden en de gebiedsontwikkeling sterk veranderd. Er vindt in de praktijk van de gebiedsontwikkeling een omslag plaats naar vraaggestuurde en meer flexibele ontwikkeling in alle vastgoedsegmenten. Dat vraagt om een andere manier van samenwerking en partnerkeuze.

De handreiking is vooral gericht op de praktijk en het proces van de selectie, dat kan helpen om partijen in deze onzekere markt bij elkaar te brengen. Deze uitgave geeft veel praktisch bruikbare handvatten voor overheden en marktpartijen hoe zij onder de huidige marktomstandigheden het beste hun samenwerking kunnen aangaan bij het realiseren van commerciële functies en eventueel daarbij behorende openbare voorzieningen.

Een publicatie heeft nooit het laatste woord of de ultieme wijsheid. Dagelijks leren gemeenten en marktpartijen hoe zij de samenwerking kunnen verbeteren. Daarom nodigen de samenstellers de lezers uit om ervaringen in het proces van het aangaan van samenwerking, het selecteren van marktpartijen en het organiseren van een uitvraag met hen te delen.

De publicatie is in de bijlage (zie onderaan) te downloaden. Reacties van lezers krijgen een plaats op de website van Neprom, zodat een levendige discussie ontstaat over de samenwerkingspraktijk en we van elkaars ervaring kunnen leren.

In een aantal regiobijeenkomsten kunnen overheden en marktpartijen hun kennis verdiepen. De data worden binnenkort bekend gemaakt via www.akroconsult.nl en www.neprom.nl.


Cover: ‘2014.05.13_Houd het simpel_180’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023