2014.05.13_Houd het simpel_180

Nieuwe handreiking voor partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

13 mei 2014

2 minuten

Onderzoek De handreiking ‘Houd het simpel met vlag en wimpel’ is een actueel hulpmiddel voor marktpartijen en overheden bij de partnerkeuze voor gebiedsontwikkeling. NEPROM en Akro Consult stelden deze handreiking op met medewerking van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

Na het verschijnen van de succesvolle ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011’ zijn de marktomstandigheden en de gebiedsontwikkeling sterk veranderd. Er vindt in de praktijk van de gebiedsontwikkeling een omslag plaats naar vraaggestuurde en meer flexibele ontwikkeling in alle vastgoedsegmenten. Dat vraagt om een andere manier van samenwerking en partnerkeuze.

De handreiking is vooral gericht op de praktijk en het proces van de selectie, dat kan helpen om partijen in deze onzekere markt bij elkaar te brengen. Deze uitgave geeft veel praktisch bruikbare handvatten voor overheden en marktpartijen hoe zij onder de huidige marktomstandigheden het beste hun samenwerking kunnen aangaan bij het realiseren van commerciële functies en eventueel daarbij behorende openbare voorzieningen.

Een publicatie heeft nooit het laatste woord of de ultieme wijsheid. Dagelijks leren gemeenten en marktpartijen hoe zij de samenwerking kunnen verbeteren. Daarom nodigen de samenstellers de lezers uit om ervaringen in het proces van het aangaan van samenwerking, het selecteren van marktpartijen en het organiseren van een uitvraag met hen te delen.

De publicatie is in de bijlage (zie onderaan) te downloaden. Reacties van lezers krijgen een plaats op de website van Neprom, zodat een levendige discussie ontstaat over de samenwerkingspraktijk en we van elkaars ervaring kunnen leren.

In een aantal regiobijeenkomsten kunnen overheden en marktpartijen hun kennis verdiepen. De data worden binnenkort bekend gemaakt via www.akroconsult.nl en www.neprom.nl.


Cover: ‘2014.05.13_Houd het simpel_180’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023