2014.05.13_Houd het simpel_180

Nieuwe handreiking voor partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

13 mei 2014

2 minuten

Onderzoek De handreiking ‘Houd het simpel met vlag en wimpel’ is een actueel hulpmiddel voor marktpartijen en overheden bij de partnerkeuze voor gebiedsontwikkeling. NEPROM en Akro Consult stelden deze handreiking op met medewerking van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

Na het verschijnen van de succesvolle ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011’ zijn de marktomstandigheden en de gebiedsontwikkeling sterk veranderd. Er vindt in de praktijk van de gebiedsontwikkeling een omslag plaats naar vraaggestuurde en meer flexibele ontwikkeling in alle vastgoedsegmenten. Dat vraagt om een andere manier van samenwerking en partnerkeuze.

De handreiking is vooral gericht op de praktijk en het proces van de selectie, dat kan helpen om partijen in deze onzekere markt bij elkaar te brengen. Deze uitgave geeft veel praktisch bruikbare handvatten voor overheden en marktpartijen hoe zij onder de huidige marktomstandigheden het beste hun samenwerking kunnen aangaan bij het realiseren van commerciële functies en eventueel daarbij behorende openbare voorzieningen.

Een publicatie heeft nooit het laatste woord of de ultieme wijsheid. Dagelijks leren gemeenten en marktpartijen hoe zij de samenwerking kunnen verbeteren. Daarom nodigen de samenstellers de lezers uit om ervaringen in het proces van het aangaan van samenwerking, het selecteren van marktpartijen en het organiseren van een uitvraag met hen te delen.

De publicatie is in de bijlage (zie onderaan) te downloaden. Reacties van lezers krijgen een plaats op de website van Neprom, zodat een levendige discussie ontstaat over de samenwerkingspraktijk en we van elkaars ervaring kunnen leren.

In een aantal regiobijeenkomsten kunnen overheden en marktpartijen hun kennis verdiepen. De data worden binnenkort bekend gemaakt via www.akroconsult.nl en www.neprom.nl.


Cover: ‘2014.05.13_Houd het simpel_180’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024