Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Nieuwe huwelijkse voorwaarden

20 november 2011

2 minuten

Nieuws Rood en groen gaven elkaar een decennium geleden vol overtuiging het jawoord. Rood zou optreden als kostwinner voor groen en het geheel zou meer zijn dan de som der delen. Concepten als de nieuwe landgoederen werden ontwikkeld en er vond zelfs een opschaling naar integrale gebiedsontwikkeling plaats. De crisis zet hier echter fors de rem op. Een doorstart voor deze gecombineerde benadering is mogelijk, maar dan wel met nieuwe huwelijkse voorwaarden.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland bezig was met de wederopbouw en zich ontwikkelde tot moderne natie, stonden rood en groen ver van elkaar af. Rood beschikte over een geheel eigen 'planeconomie', centraal geleid vanuit Den Haag, met de woningbouw als grote drijvende kracht. Voor groen geld in principe hetzelfde, met recreatie, natuur en landbouw als belangrijkste pijlers. Beide sectoren beschikten over eigen manieren van werken, eigen tradities en eigen belangenorganisaties, die weinig bij elkaar over de vloer kwamen. Eind jaren negentig begon daar verandering in te komen, onder invloed van de opkomst van 'ontwikkelingsplanologie'. De werelden van rood en groen - later aangevuld met blauw - begonnen elkaar te ontdekken, op basis van het gedeelde inzicht dat een gecombineerde aanpak meer vruchten zou opleveren dan bij een ieder-voor-zich-strategie. Op rijksniveau vond men elkaar, maar ook partijen als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten mengden zich vol overgave in het rode domein.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023

Het Park. Rotterdam door GLF Media (bron: Shutterstock)

PBL: bouw huizen aan het stadspark, dat is goed voor het groen én de stad

Gebruik de randen van de Nederlandse stadsparken voor het bouwen van woningen, zegt het PBL. Dat levert tienduizenden woningen op die ook nog eens een hoge economische én maatschappelijke waarde hebben.

Onderzoek

7 juni 2023

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023