Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Nieuwe huwelijkse voorwaarden

20 november 2011

2 minuten

Nieuws Rood en groen gaven elkaar een decennium geleden vol overtuiging het jawoord. Rood zou optreden als kostwinner voor groen en het geheel zou meer zijn dan de som der delen. Concepten als de nieuwe landgoederen werden ontwikkeld en er vond zelfs een opschaling naar integrale gebiedsontwikkeling plaats. De crisis zet hier echter fors de rem op. Een doorstart voor deze gecombineerde benadering is mogelijk, maar dan wel met nieuwe huwelijkse voorwaarden.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland bezig was met de wederopbouw en zich ontwikkelde tot moderne natie, stonden rood en groen ver van elkaar af. Rood beschikte over een geheel eigen 'planeconomie', centraal geleid vanuit Den Haag, met de woningbouw als grote drijvende kracht. Voor groen geld in principe hetzelfde, met recreatie, natuur en landbouw als belangrijkste pijlers. Beide sectoren beschikten over eigen manieren van werken, eigen tradities en eigen belangenorganisaties, die weinig bij elkaar over de vloer kwamen. Eind jaren negentig begon daar verandering in te komen, onder invloed van de opkomst van 'ontwikkelingsplanologie'. De werelden van rood en groen - later aangevuld met blauw - begonnen elkaar te ontdekken, op basis van het gedeelde inzicht dat een gecombineerde aanpak meer vruchten zou opleveren dan bij een ieder-voor-zich-strategie. Op rijksniveau vond men elkaar, maar ook partijen als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten mengden zich vol overgave in het rode domein.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023