Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Nieuwe huwelijkse voorwaarden

20 november 2011

2 minuten

Nieuws Rood en groen gaven elkaar een decennium geleden vol overtuiging het jawoord. Rood zou optreden als kostwinner voor groen en het geheel zou meer zijn dan de som der delen. Concepten als de nieuwe landgoederen werden ontwikkeld en er vond zelfs een opschaling naar integrale gebiedsontwikkeling plaats. De crisis zet hier echter fors de rem op. Een doorstart voor deze gecombineerde benadering is mogelijk, maar dan wel met nieuwe huwelijkse voorwaarden.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland bezig was met de wederopbouw en zich ontwikkelde tot moderne natie, stonden rood en groen ver van elkaar af. Rood beschikte over een geheel eigen 'planeconomie', centraal geleid vanuit Den Haag, met de woningbouw als grote drijvende kracht. Voor groen geld in principe hetzelfde, met recreatie, natuur en landbouw als belangrijkste pijlers. Beide sectoren beschikten over eigen manieren van werken, eigen tradities en eigen belangenorganisaties, die weinig bij elkaar over de vloer kwamen. Eind jaren negentig begon daar verandering in te komen, onder invloed van de opkomst van 'ontwikkelingsplanologie'. De werelden van rood en groen - later aangevuld met blauw - begonnen elkaar te ontdekken, op basis van het gedeelde inzicht dat een gecombineerde aanpak meer vruchten zou opleveren dan bij een ieder-voor-zich-strategie. Op rijksniveau vond men elkaar, maar ook partijen als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten mengden zich vol overgave in het rode domein.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024