2013.02.18_Nieuwe kopers melden zich in 2013_180

Nieuwe kopers melden zich in 2013

18 februari 2013

2 minuten

Onderzoek AMSTERDAM - In 2013 zullen nieuwe kopersgroepen zich, meestal via een lokale asset management organisatie, oriënteren op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Naar verwachting zijn met name Angelsaksische private equity-partijen op zoek naar portefeuilles op goede locaties met leegstand of kortlopende huurcontracten waaraan zij waarde kunnen toevoegen.

Dat concluderen Jones Lang LaSalle en ABN Amro in hun Dutch Capital Markets Outlook 2013: nieuwe impulsen creëren kansen op de vastgoedbeleggingsmarkt. De wijze waarop de Anglosaksische partijen waarde willen toevoegen is anders dan de laatste jaren gebruikelijk was. Zo worden ingrijpende gebouwrenovaties en agressieve verhuurmethoden niet geschuwd. Voor dit soort opportunistisch vastgoed waren tot op heden bijna geen kopers in de markt. Voor de langere termijn is de verwachting dat meer kopers uit niet-westerse landen de Europese en wellicht ook de Nederlandse markt zullen betreden.

Het huidige bancaire financieringsvacuüm biedt mogelijkheden voor zogenoemde ‘debt funds’ om toe te treden tot de Nederlandse financieringsmarkt. Op Europees niveau is al een aantal ‘debt funds’ succesvol in de markt gezet. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen. Voor de Nederlandse markt is de groeiverwachting conservatiever. Dit komt met name door de beperkte ‘ticket sizes’ en relatief hoge ‘loan-to-value-ratio’s’ in combinatie met nog steeds relatief lage kredietopslagen. De verhouding tussen risico en rendement kan hierdoor in andere landen aantrekkelijker zijn.

Een en ander kan ook verwacht worden van de Duitsers: veranderde Duitse regelgeving dwingt Duitse open en gesloten fondsen te innoveren; hierdoor blijven deze fondsen een interessant en actief beleggingsvehikel. Wel zullen zij in mindere mate dan voorheen actief zijn en, door de zwakke economische vooruitzichten in ons land, in mindere mate gealloceerd naar de Nederlandse markt.

Zie voor het rapport:


Cover: ‘2013.02.18_Nieuwe kopers melden zich in 2013_180’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024