2013.09.13_Nieuwe oplossingen_140

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit

13 september 2013

2 minuten

Onderzoek Dalende inkomens, te hoge hypotheken, onwil en onwetendheid dragen bij aan een steeds grotere achterstand van onderhoud van woningen. De automatische waardevermeerdering van een woning bestaat immers niet meer waardoor onderhoud zich niet meer zelf terug betaalt. Het vandaag verschenen advies van Platform31 ‘Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit’ biedt perspectief om verdere verloedering aan de onderkant van de woningmarkt een halt toe te roepen. “Een van de vijf voorstellen is investeringen in onderhoud te koppelen aan investeringen in energie en aanpassing van de woning aan zorgbehoefte”, aldus Frank Wassenberg, programmamanager Wonen van Platform31.

Perspectief op verbetering onderhoud woningen

Geschat wordt dat 50.000 woningen in slechte bouwtechnische staat verkeren (Lupi, 2013). Daarnaast hebben 500.000 woningen een matige staat van onderhoud, wat betekent dat 10% van de nieuwbouwwaarde aan investeringen nodig is. Appartementen zijn er het slechtst aan toe. Slecht onderhouden woningen hebben hun weerslag op leefbaarheid, veiligheid en waarde van woningen in de hele buurt en wijk, wat het probleem groter maakt dan dat van de individuele eigenaar. Wat kunnen andere partijen dan doen? Wassenberg: “Bij patstellingen is het opkopen door gemeente of corporatie een mogelijkheid, maar dat vergt forse investeringen, waarvoor de ruimte momenteel ontbreekt. Toch is dat bij schrijnende gevallen het goedkoopst. Verder adviseren we onder meer het Rijk om de koppeling van ingrepen ten behoeve van energieprestaties, woonlastenbeheersing, zorg aan huis en woningonderhoud te stimuleren. Zet pilots op om te kijken wat de mogelijkheden zijn en maak de koppeling van budgetten voor energiebesparing, achterstallig onderhoud en aanpassingen in verband met zorg mogelijk.”

Complex probleem

In gemeenten op het veen rotten palen weg door veranderende grondwaterstanden. In modderig gebied verzakken zandplaten waardoor huizen bewegen en scheuren. Uit oude woningen lekt aan alle kanten energie weg en experimentele bouwtechnieken veroorzaken onvoorziene constructieve gebreken. In de grote steden staan niet functionerende Verenigingen van Eigenaren noodzakelijk onderhoud in de weg. De toenemende vergrijzing maakt dat onderhoud niet meer wordt uitgevoerd, omdat het in de ogen van eigenaren te veel moeite is of niet meer loont. Een complex probleem dat moet worden aangepakt. Om tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen organiseerde Platform31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de Kenniskring Particuliere Woningverbetering, waarin diverse deskundigen plaats hebben genomen. Dit heeft geleid tot een vijftal concrete adviezen die zijn gebundeld in het rapport ‘Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit’.

Auteur:

Anouk Schuitemaker en Frank Wassenberg Verschijningsdatum: 13 september 2013
Omvang: 20 pagina's


Cover: ‘2013.09.13_Nieuwe oplossingen_140’Meest recent

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023