Thumb_geld_0_1000px

Nieuwe partners, nieuwe modellen

1 januari 2012

2 minuten

Verslag De nieuwe realiteit in gebiedsontwikkeling noopt tot een reflectie op bestaande financieringsvormen en verdienmodellen. Zijn zij nog bruikbaar en waar liggen mogelijkheden voor verbetering? Het ministerie van I&M organiseerde onlangs enkele sessies waarbij zowel vertrouwde partijen uit ‘vastgoedland’ als enkele partijen uit de wereld van techniek, ICT, afvalverwerking en energie hun zegje deden (‘stromenland’ en ‘gebruikersland’). Kan deze institutionele verbreding kansen bieden voor bijvoorbeeld verbeterde gebiedsexploitaties? Building Business maakte de afsluitende sessie mee en schetst de discussie.

Een ‘handreiking voor ruimtelijke inves­teringsstrategieën’, zo luidt de opdracht die Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten van het gereorganiseerde mini­sterie van I&M, aan de onderzoekers/advi­seurs van Fakton heeft gegeven. Om de handreiking handen en voeten te geven en te confronteren met de visie van partijen uit het veld werden dit najaar enkele werk­ sessies georganiseerd. Beide op locatie: over een zogeheten Multi Utility Service Company voor een mogelijk smart grid in Stadshavens, Rotterdam (een gebied waar volop wordt nagedacht over andere manieren van werken, ook financieel: zie Building Business november 2010) en over ‘parkmanagement+ en fondsvorming’ bij de SADC op Schiphol. Hier wordt onder meer aan de A4 Zone West gewerkt, een bedrijventerrein dat in meerdere opzichten op een nieuwe leest wordt geschoeid. Beide toepasselijke plekken dus voor een debat over investeren in de ruimte. In het conceptuele schema dat Gert­Joost Peek van Fakton presenteerde, blijkt dat de essentie wat hem betreft schuilt in het samenbrengen van drie werelden: die van het vastgoed, het gebruik en de stromen (bijvoorbeeld energie, data maar ook afval). Elke wereld heeft eigen spelers, die aan elkaar gekoppeld een gebiedsontwikkeling vlot kunnen trekken, op basis van een haal­ bare businesscase. Gebiedsontwikkeling 3.0 zou dat uiteindelijk moeten opleveren: niet alleen met de initiatieven en de energie uit het gebied zelf als dragers (2.0), maar ook met een veel beter oog voor de exploitatie van het gebied op langere termijn. Deze moet vanaf het begin worden meegenomen in de ontwikkeling en het ontwerp.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024