Thumb_geld_0_1000px

Nieuwe partners, nieuwe modellen

1 januari 2012

2 minuten

Verslag De nieuwe realiteit in gebiedsontwikkeling noopt tot een reflectie op bestaande financieringsvormen en verdienmodellen. Zijn zij nog bruikbaar en waar liggen mogelijkheden voor verbetering? Het ministerie van I&M organiseerde onlangs enkele sessies waarbij zowel vertrouwde partijen uit ‘vastgoedland’ als enkele partijen uit de wereld van techniek, ICT, afvalverwerking en energie hun zegje deden (‘stromenland’ en ‘gebruikersland’). Kan deze institutionele verbreding kansen bieden voor bijvoorbeeld verbeterde gebiedsexploitaties? Building Business maakte de afsluitende sessie mee en schetst de discussie.

Een ‘handreiking voor ruimtelijke inves­teringsstrategieën’, zo luidt de opdracht die Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten van het gereorganiseerde mini­sterie van I&M, aan de onderzoekers/advi­seurs van Fakton heeft gegeven. Om de handreiking handen en voeten te geven en te confronteren met de visie van partijen uit het veld werden dit najaar enkele werk­ sessies georganiseerd. Beide op locatie: over een zogeheten Multi Utility Service Company voor een mogelijk smart grid in Stadshavens, Rotterdam (een gebied waar volop wordt nagedacht over andere manieren van werken, ook financieel: zie Building Business november 2010) en over ‘parkmanagement+ en fondsvorming’ bij de SADC op Schiphol. Hier wordt onder meer aan de A4 Zone West gewerkt, een bedrijventerrein dat in meerdere opzichten op een nieuwe leest wordt geschoeid. Beide toepasselijke plekken dus voor een debat over investeren in de ruimte. In het conceptuele schema dat Gert­Joost Peek van Fakton presenteerde, blijkt dat de essentie wat hem betreft schuilt in het samenbrengen van drie werelden: die van het vastgoed, het gebruik en de stromen (bijvoorbeeld energie, data maar ook afval). Elke wereld heeft eigen spelers, die aan elkaar gekoppeld een gebiedsontwikkeling vlot kunnen trekken, op basis van een haal­ bare businesscase. Gebiedsontwikkeling 3.0 zou dat uiteindelijk moeten opleveren: niet alleen met de initiatieven en de energie uit het gebied zelf als dragers (2.0), maar ook met een veel beter oog voor de exploitatie van het gebied op langere termijn. Deze moet vanaf het begin worden meegenomen in de ontwikkeling en het ontwerp.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’


Kees de Graaf door Kees de Graaf (bron: LinkedIn)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023