platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Nieuwe partners, nieuwe modellen

Nieuwe partners, nieuwe modellen

Thumb_geld_0_1000px

De nieuwe realiteit in gebiedsontwikkeling noopt tot een reflectie op bestaande financieringsvormen en verdienmodellen. Zijn zij nog bruikbaar en waar liggen mogelijkheden voor verbetering? Het ministerie van I&M organiseerde onlangs enkele sessies waarbij zowel vertrouwde partijen uit ‘vastgoedland’ als enkele partijen uit de wereld van techniek, ICT, afvalverwerking en energie hun zegje deden (‘stromenland’ en ‘gebruikersland’). Kan deze institutionele verbreding kansen bieden voor bijvoorbeeld verbeterde gebiedsexploitaties? Building Business maakte de afsluitende sessie mee en schetst de discussie.

Een ‘handreiking voor ruimtelijke inves­teringsstrategieën’, zo luidt de opdracht die Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten van het gereorganiseerde mini­sterie van I&M, aan de onderzoekers/advi­seurs van Fakton heeft gegeven. Om de handreiking handen en voeten te geven en te confronteren met de visie van partijen uit het veld werden dit najaar enkele werk­ sessies georganiseerd. Beide op locatie: over een zogeheten Multi Utility Service Company voor een mogelijk smart grid in Stadshavens, Rotterdam (een gebied waar volop wordt nagedacht over andere manieren van werken, ook financieel: zie Building Business november 2010) en over ‘parkmanagement+ en fondsvorming’ bij de SADC op Schiphol. Hier wordt onder meer aan de A4 Zone West gewerkt, een bedrijventerrein dat in meerdere opzichten op een nieuwe leest wordt geschoeid. Beide toepasselijke plekken dus voor een debat over investeren in de ruimte. In het conceptuele schema dat Gert­Joost Peek van Fakton presenteerde, blijkt dat de essentie wat hem betreft schuilt in het samenbrengen van drie werelden: die van het vastgoed, het gebruik en de stromen (bijvoorbeeld energie, data maar ook afval). Elke wereld heeft eigen spelers, die aan elkaar gekoppeld een gebiedsontwikkeling vlot kunnen trekken, op basis van een haal­ bare businesscase. Gebiedsontwikkeling 3.0 zou dat uiteindelijk moeten opleveren: niet alleen met de initiatieven en de energie uit het gebied zelf als dragers (2.0), maar ook met een veel beter oog voor de exploitatie van het gebied op langere termijn. Deze moet vanaf het begin worden meegenomen in de ontwikkeling en het ontwerp.

Zie voor de volledige publicatie:

Auteur

Kees de Graaf
Kees de Graaf

Freelance journalist

Bekijk alle artikelen