2014.12.15_Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling_cov

Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling

15 december 2014

2 minuten

Verslag Op TU Delft, 28 november 2014, in één dag, drie presentaties van internationale wetenschappelijke publicaties over hedendaagse ontwikkelingen. Twee van de drie zijn erg relevant in de gebiedsontwikkeling: (1) ‘The Future Financing of Real Estate Development in Cities’ en (2) ‘International Approaches to Real Estate Development’. In dit artikel een korte beschrijving van beide publicaties en de belangrijkste lessen voor de Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk.

The Future Financing of Real Estate Development in Cities

In deze publicatie zoekt Dr. Graham Squires naar hoe steden innovatiever gefinancierd kunnen worden om de hedendaagse projectfinancieringsproblematiek en stedelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het onderzoek uitgevoerd in San Francisco richt zich op het verbeteren van stedelijke kwaliteit en geeft voorbeelden van toekomstbestendige financieringsmodellen waarmee gebieden integraler te ontwikkelen zijn. Een belangrijke conclusie is dat de financiering langzaam verschoven is van het traditionele samenvoegen van publieke en private financiering voor complete gebiedsontwikkelingen, naar pijplijn-achtige projecten met meer soortige partners en een flexibele financiële structuur om in te kunnen spelen op de veranderlijke economische cycli. Meerdere concrete lessen worden gegeven, waarvan onder andere:

  • Maximaliseer sociaal gewin door bij de financiering de gehele economische kosten (inclusief sociaal en omgeving) meer accuraat in acht te nemen.
  • Eerlijke balans van financiële middelen en winst voor alle stakeholders.
  • Economische impact financieel waarderen, inschatten en evalueren.
Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1

-

‘Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1’


International Approaches to Real Estate Development

Dit boek onder redactie van door Dr. Graham Squires en Dr. Erwin Heurkens introduceert de theorie én praktijk van vastgoedontwikkeling in een internationale context. Het is geschreven door een internationaal team van experts vanuit Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië, en biedt lezers inzichten over de huidige wereldwijde trends in en praktijken van vastgoedontwikkeling. De auteurs introduceren allereerst een conceptueel model om diverse aanpakken in verschillende landen te kunnen vergelijken. Daarna is er een discussie over de variëteit aan aanpakken, karakteristieken, uitvoeringen en uitkomsten van vastgoedontwikkeling. Hierna volgt een concluderend hoofdstuk waarin de bevindingen worden samengebracht en vergeleken, om af te sluiten met een reflectie over de impact van de globale financiële crisis op stedelijke vastgoedontwikkeling.

Enkele conclusies zijn:

  • Wereldwijd zien we de trend naar neoliberaal ruimtelijk beleid, veelal uitmondend in privaat-gestuurde ontwikkelingspraktijken.
  • In ontwikkelde landen (waaronder Nederland) is te zien dat private en publieke partijen experimenteren met innovatieve financieringsinstrumenten en samenwerkingsmodellen.
  • Kenmerkend voor opkomende landen is dat de enorme vraag naar vastgoed uitmondt in planning ‘failures’, doordat publieke regelgeving en werkwijzen de marktontwikkelingen niet bijhouden.

De vergelijking van een groot aantal internationale praktijkvoorbeelden maakt dit een zeer interessant boek voor studenten en professionals in de stedelijke ontwikkeling.

Koop het boek hier voor een aangename prijs.


Cover: ‘2014.12.15_Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling_cov’


Menno Schokker

Door Menno Schokker

Duurzaamheidsadviseur bij Merosch

Portret - Erwin Heurkens

Door Erwin Heurkens

Universitair docent/onderzoeker Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024