2014.12.15_Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling_cov

Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling

15 december 2014

2 minuten

Verslag Op TU Delft, 28 november 2014, in één dag, drie presentaties van internationale wetenschappelijke publicaties over hedendaagse ontwikkelingen. Twee van de drie zijn erg relevant in de gebiedsontwikkeling: (1) ‘The Future Financing of Real Estate Development in Cities’ en (2) ‘International Approaches to Real Estate Development’. In dit artikel een korte beschrijving van beide publicaties en de belangrijkste lessen voor de Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk.

The Future Financing of Real Estate Development in Cities

In deze publicatie zoekt Dr. Graham Squires naar hoe steden innovatiever gefinancierd kunnen worden om de hedendaagse projectfinancieringsproblematiek en stedelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het onderzoek uitgevoerd in San Francisco richt zich op het verbeteren van stedelijke kwaliteit en geeft voorbeelden van toekomstbestendige financieringsmodellen waarmee gebieden integraler te ontwikkelen zijn. Een belangrijke conclusie is dat de financiering langzaam verschoven is van het traditionele samenvoegen van publieke en private financiering voor complete gebiedsontwikkelingen, naar pijplijn-achtige projecten met meer soortige partners en een flexibele financiële structuur om in te kunnen spelen op de veranderlijke economische cycli. Meerdere concrete lessen worden gegeven, waarvan onder andere:

  • Maximaliseer sociaal gewin door bij de financiering de gehele economische kosten (inclusief sociaal en omgeving) meer accuraat in acht te nemen.
  • Eerlijke balans van financiële middelen en winst voor alle stakeholders.
  • Economische impact financieel waarderen, inschatten en evalueren.
Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1

-

‘Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1’


International Approaches to Real Estate Development

Dit boek onder redactie van door Dr. Graham Squires en Dr. Erwin Heurkens introduceert de theorie én praktijk van vastgoedontwikkeling in een internationale context. Het is geschreven door een internationaal team van experts vanuit Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië, en biedt lezers inzichten over de huidige wereldwijde trends in en praktijken van vastgoedontwikkeling. De auteurs introduceren allereerst een conceptueel model om diverse aanpakken in verschillende landen te kunnen vergelijken. Daarna is er een discussie over de variëteit aan aanpakken, karakteristieken, uitvoeringen en uitkomsten van vastgoedontwikkeling. Hierna volgt een concluderend hoofdstuk waarin de bevindingen worden samengebracht en vergeleken, om af te sluiten met een reflectie over de impact van de globale financiële crisis op stedelijke vastgoedontwikkeling.

Enkele conclusies zijn:

  • Wereldwijd zien we de trend naar neoliberaal ruimtelijk beleid, veelal uitmondend in privaat-gestuurde ontwikkelingspraktijken.
  • In ontwikkelde landen (waaronder Nederland) is te zien dat private en publieke partijen experimenteren met innovatieve financieringsinstrumenten en samenwerkingsmodellen.
  • Kenmerkend voor opkomende landen is dat de enorme vraag naar vastgoed uitmondt in planning ‘failures’, doordat publieke regelgeving en werkwijzen de marktontwikkelingen niet bijhouden.

De vergelijking van een groot aantal internationale praktijkvoorbeelden maakt dit een zeer interessant boek voor studenten en professionals in de stedelijke ontwikkeling.

Koop het boek hier voor een aangename prijs.


Cover: ‘2014.12.15_Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling_cov’


Menno Schokker

Door Menno Schokker

Duurzaamheidsadviseur bij Merosch

Portret - Erwin Heurkens

Door Erwin Heurkens

Universitair docent/onderzoeker Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024

Jan Fokkema door NEPROM (bron: NEPROM)

Jan Fokkema: “Ik denk dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel duidelijk nemen”

Na bijna 25 jaar neemt Jan Fokkema deze week afscheid als directeur van de NEPROM. “Het zou goed zijn als we de publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling weer meer opzoeken.”

Uitgelicht
Interview

29 februari 2024

Royal Miles door Richie Chan (bron: Shutterstock)

Wetenschappers: goed ontworpen winkelstraten vergroten welzijn van ouderen

Winkelstraten hebben de potentie om het welzijn van ouderen te bevorderen, alleen weten gebiedsontwikkelaars deze nog lang niet altijd te benutten. Dat stellen Britse wetenschappers in nieuw onderzoek.

Onderzoek

28 februari 2024