Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling

3 september 2013

1 minuut

Nieuws Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie staan sterk in de belangstelling. Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans schrijven hierover een artikelenserie in Bouwrecht (Kluwer).

Mede als gevolg van de kredietcrisis wordt er veel gesproken over verandering in stijlen van gebiedsontwikkeling. Volgens Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans gaat het om veranderingen met een grote impact. In Bouwrecht bespreken zij een aantal aspecten van organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie in relatie tot het systeem van ruimtelijke ordening en grondbeleid. Deel 1, mede geschreven door Michiel de Haan, gaat in op een vergelijking met traditionele gebiedsontwikkeling, Daar komen stedenbouwkundige en gebiedseconomische aspecten aan bod. In deel 2 wordt aandacht gegeven aan de relatie met ruimtelijk beleid, in structuurvisies, en met ruimtelijk bindende besluiten. Dat gebeurt vanuit de invalshoek van de behoefte aan zowel flexibiliteit als aan zekerheid. In deel 3 wordt ingegaan op de relatie met de afdeling Grondexploitatie van de Wro en op het grote belang van vertouwen en de rol van het vertrouwensbeginsel.


Cover: ‘Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van opvallende combinaties

Een multinational die investeert in lokale woningbouw, een campus voor stadslogistiek en nieuwe verhoudingen tussen rood, groen en blauw. Het was op Gebiedsontwikkeling.nu een week van opvallende combinaties.

Nieuws

8 juni 2023

ASML, Veldhoven, Nederland door Lea Rae (bron: Shutterstock)

Met woonfonds neemt ASML verantwoordelijkheid voor gespannen woningmarkt Veldhoven

Chipmachinebouwer ASML richt een woonfonds op waarmee vastgelopen nieuwbouwprojecten in het Brabantse Veldhoven en omgeving geholpen kunnen worden. ASML neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gespannen woningmarkt in de Brainportregio.

Nieuws

8 juni 2023

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023