Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling

3 september 2013

1 minuut

Nieuws Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie staan sterk in de belangstelling. Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans schrijven hierover een artikelenserie in Bouwrecht (Kluwer).

Mede als gevolg van de kredietcrisis wordt er veel gesproken over verandering in stijlen van gebiedsontwikkeling. Volgens Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans gaat het om veranderingen met een grote impact. In Bouwrecht bespreken zij een aantal aspecten van organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie in relatie tot het systeem van ruimtelijke ordening en grondbeleid. Deel 1, mede geschreven door Michiel de Haan, gaat in op een vergelijking met traditionele gebiedsontwikkeling, Daar komen stedenbouwkundige en gebiedseconomische aspecten aan bod. In deel 2 wordt aandacht gegeven aan de relatie met ruimtelijk beleid, in structuurvisies, en met ruimtelijk bindende besluiten. Dat gebeurt vanuit de invalshoek van de behoefte aan zowel flexibiliteit als aan zekerheid. In deel 3 wordt ingegaan op de relatie met de afdeling Grondexploitatie van de Wro en op het grote belang van vertouwen en de rol van het vertrouwensbeginsel.


Cover: ‘Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px’Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024