Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling

3 september 2013

1 minuut

Nieuws Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie staan sterk in de belangstelling. Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans schrijven hierover een artikelenserie in Bouwrecht (Kluwer).

Mede als gevolg van de kredietcrisis wordt er veel gesproken over verandering in stijlen van gebiedsontwikkeling. Volgens Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans gaat het om veranderingen met een grote impact. In Bouwrecht bespreken zij een aantal aspecten van organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie in relatie tot het systeem van ruimtelijke ordening en grondbeleid. Deel 1, mede geschreven door Michiel de Haan, gaat in op een vergelijking met traditionele gebiedsontwikkeling, Daar komen stedenbouwkundige en gebiedseconomische aspecten aan bod. In deel 2 wordt aandacht gegeven aan de relatie met ruimtelijk beleid, in structuurvisies, en met ruimtelijk bindende besluiten. Dat gebeurt vanuit de invalshoek van de behoefte aan zowel flexibiliteit als aan zekerheid. In deel 3 wordt ingegaan op de relatie met de afdeling Grondexploitatie van de Wro en op het grote belang van vertouwen en de rol van het vertrouwensbeginsel.


Cover: ‘Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px’Meest recent

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024