Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling

3 september 2013

1 minuut

Nieuws Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie staan sterk in de belangstelling. Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans schrijven hierover een artikelenserie in Bouwrecht (Kluwer).

Mede als gevolg van de kredietcrisis wordt er veel gesproken over verandering in stijlen van gebiedsontwikkeling. Volgens Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans gaat het om veranderingen met een grote impact. In Bouwrecht bespreken zij een aantal aspecten van organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie in relatie tot het systeem van ruimtelijke ordening en grondbeleid. Deel 1, mede geschreven door Michiel de Haan, gaat in op een vergelijking met traditionele gebiedsontwikkeling, Daar komen stedenbouwkundige en gebiedseconomische aspecten aan bod. In deel 2 wordt aandacht gegeven aan de relatie met ruimtelijk beleid, in structuurvisies, en met ruimtelijk bindende besluiten. Dat gebeurt vanuit de invalshoek van de behoefte aan zowel flexibiliteit als aan zekerheid. In deel 3 wordt ingegaan op de relatie met de afdeling Grondexploitatie van de Wro en op het grote belang van vertouwen en de rol van het vertrouwensbeginsel.


Cover: ‘Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022