Thumb_huurwoningen_0_1000px

Nieuwe tool ter bevordering van green leases

8 februari 2013

2 minuten

Nieuws Platform Duurzame Huisvesting (PDH), VGM NL en Jones Lang LaSalle hebben de Greenlease Menukaart gepresenteerd. Het is een online tool voor eigenaren en huurders om duurzaamheidsambities vast te leggen in concrete huurbepalingen.

De Menukaart is een concretisering van duurzaamheidsambities. Met de Greenlease Menukaart kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over de verdeling van investeringen, kosten en opbrengsten gerelateerd aan verduurzaming van gebouwen. De Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zal de Menukaart als vaste bijlage bij de standaard huurovereenkomsten van ROZ opnemen.

Met de Menukaart kan het dilemma van de split-incentive worden opgeheven. De split-incentive is het gegeven dat verhuurders vaak niet investeren in duurzaamheid omdat de kosten te hoog zijn terwijl de huurder dierct profiteert omdat de energierekening omlaag gaat. Dit blijkt nog vaak een obstakel voor eigenaren om vergaande duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Met de Greenlease Menukaart kunnen afspraken worden gemaakt om kosten en opbrengsten eerlijker te verdelen, waardoor verduurzamingsmaatregelen wel worden genomen en zowel de huurder als de eigenaar/verhuurder van de voordelen kunnen profiteren.

Elsbeth Quispel van Jones Lang LaSalle: 'Veel green leases zijn er nog niet, en greenleases waarbij er financiële afspraken worden gemaakt zijn er niet of nauwelijks. Deze online tool helpt partijen keuzes te maken en concrete afspraken te maken.' Met de Menukaart wordt inzichtelijk wie waar voor verantwoordelijk is, worden er termijnen afgesproken, worden kosten inzichtelijk gemaakt en de verdeling ervan vastgelegd. De Menukaart heeft Breeam als kapstok. Met de Dutch Green Building Council, die zojuist nieuwe huisvesting heeft betrokken, wordt de Menukaart voor het eerst toegepast. Quispel: 'Het voordeel van de Menukaart is dat er kleine stapjes in duurzaamheid kunnen worden genomen - precies zover als huurder en verhuurder willen gaan. Dat is een positief uitgangspunt. Bovendien kan het ook gedurende de looptijd van een huurcontract worden toegepast door een allonge bij het contract op te nemen.'


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024