Thumb_huurwoningen_0_1000px

Nieuwe tool ter bevordering van green leases

8 februari 2013

2 minuten

Nieuws Platform Duurzame Huisvesting (PDH), VGM NL en Jones Lang LaSalle hebben de Greenlease Menukaart gepresenteerd. Het is een online tool voor eigenaren en huurders om duurzaamheidsambities vast te leggen in concrete huurbepalingen.

De Menukaart is een concretisering van duurzaamheidsambities. Met de Greenlease Menukaart kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over de verdeling van investeringen, kosten en opbrengsten gerelateerd aan verduurzaming van gebouwen. De Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zal de Menukaart als vaste bijlage bij de standaard huurovereenkomsten van ROZ opnemen.

Met de Menukaart kan het dilemma van de split-incentive worden opgeheven. De split-incentive is het gegeven dat verhuurders vaak niet investeren in duurzaamheid omdat de kosten te hoog zijn terwijl de huurder dierct profiteert omdat de energierekening omlaag gaat. Dit blijkt nog vaak een obstakel voor eigenaren om vergaande duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Met de Greenlease Menukaart kunnen afspraken worden gemaakt om kosten en opbrengsten eerlijker te verdelen, waardoor verduurzamingsmaatregelen wel worden genomen en zowel de huurder als de eigenaar/verhuurder van de voordelen kunnen profiteren.

Elsbeth Quispel van Jones Lang LaSalle: 'Veel green leases zijn er nog niet, en greenleases waarbij er financiële afspraken worden gemaakt zijn er niet of nauwelijks. Deze online tool helpt partijen keuzes te maken en concrete afspraken te maken.' Met de Menukaart wordt inzichtelijk wie waar voor verantwoordelijk is, worden er termijnen afgesproken, worden kosten inzichtelijk gemaakt en de verdeling ervan vastgelegd. De Menukaart heeft Breeam als kapstok. Met de Dutch Green Building Council, die zojuist nieuwe huisvesting heeft betrokken, wordt de Menukaart voor het eerst toegepast. Quispel: 'Het voordeel van de Menukaart is dat er kleine stapjes in duurzaamheid kunnen worden genomen - precies zover als huurder en verhuurder willen gaan. Dat is een positief uitgangspunt. Bovendien kan het ook gedurende de looptijd van een huurcontract worden toegepast door een allonge bij het contract op te nemen.'


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024