Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Nieuwe vormen van leren in stedelijke vernieuwing

28 augustus 2012

1 minuut

Nieuws Kennis over stedelijke vernieuwing blijft hangen in publicaties van onderzoekers en de hoofden van beleidsadviseurs. Daarentegen hebben gebiedsmanagers en andere uitvoerders een schat aan inzicht en ervaring met het werken aan en in wijken. Vooral de praktische kennis kan effectiever worden benut door stedelijke professionals een kijkje in elkaars keuken te laten nemen. Door het spiegelen van situaties, maatregelen en oplossingen ontstaan nieuwe perspectieven voor de aanpak in de eigen stad.

Eind 2009 besloot Eurocities, een netwerk van circa 140 Europese grote steden, professionals kennis uit te laten wisselen. Zowel op nationaal als lokaal niveau werken overheden vanuit een gebiedsgerichte strategie actief aan stedelijke vernieuwing. Nederland heeft het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, de wijkenaanpak en kende tot 2010 een Grote Stedenbeleid. Internationale voorbeelden zijn de Politique de la Ville in Frankrijk, de National Strategy for Neighbourhood Renewal in Groot-Brittannië, POLIS XXI in Portugal, Storstadssatsningen in Zweden, Kvarterløft in Denemarken en de Soziale Stadt en Stadtumbau in Duitsland (European Urban Knowledge Network, 2010).

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022