2010.12.21_NIROV_180px

NIROV

21 december 2010

1 minuut

Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV), is de netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. Jaarlijks organiseert het Nirov diverse activiteiten, zoals congressen, cursussen, studiedagen, debatten en studiereizen, welke gaan over uiteenlopende aspecten binnen deze vakgebieden. Het Nirov stemt haar activiteiten af op de actualiteit, met een jaarlijks terugkerend aantal vaste activiteiten.

Naast de organisatie van activiteiten is het Nirov uitgever van drie vaktijdschriften: S+RO (stedenbouw + ruimtelijke ordening), het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting en Nova Terra. Ook geeft het Nirov met regelmaat de Nirov-Kiosk uit en Outputs met daarin de resultaten van projecten en programma's.

Samen ruimte maken

Samen ruimte maken, daar gaat het Nirov voor. Met als doel een hoge en duurzame kwaliteit van de ruimte waarin wij leven. Hiervoor werkt het Nirov strategisch samen met organisaties uit de publieke en private sector. De door het Nirov ontwikkelde activiteiten en projecten richten zich op het versterken, intensiveren en faciliteren van de onderlinge contacten tussen, en kennis en competenties van professionals. Klik hier voor meer informatie.


Cover: ‘2010.12.21_NIROV_180px’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024