platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

NIROV

NIROV

Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV), is de netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. Jaarlijks organiseert het Nirov diverse activiteiten, zoals congressen, cursussen, studiedagen, debatten en studiereizen, welke gaan over uiteenlopende aspecten binnen deze vakgebieden. Het Nirov stemt haar activiteiten af op de actualiteit, met een jaarlijks terugkerend aantal vaste activiteiten.

Naast de organisatie van activiteiten is het Nirov uitgever van drie vaktijdschriften: S+RO (stedenbouw + ruimtelijke ordening), het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting en Nova Terra. Ook geeft het Nirov met regelmaat de Nirov-Kiosk uit en Outputs met daarin de resultaten van projecten en programma’s.

Samen ruimte maken

Samen ruimte maken, daar gaat het Nirov voor. Met als doel een hoge en duurzame kwaliteit van de ruimte waarin wij leven. Hiervoor werkt het Nirov strategisch samen met organisaties uit de publieke en private sector. De door het Nirov ontwikkelde activiteiten en projecten richten zich op het versterken, intensiveren en faciliteren van de onderlinge contacten tussen, en kennis en competenties van professionals. Klik hier voor meer informatie.