2010.12.21_NIROV_180px

NIROV

21 december 2010

1 minuut

Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV), is de netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. Jaarlijks organiseert het Nirov diverse activiteiten, zoals congressen, cursussen, studiedagen, debatten en studiereizen, welke gaan over uiteenlopende aspecten binnen deze vakgebieden. Het Nirov stemt haar activiteiten af op de actualiteit, met een jaarlijks terugkerend aantal vaste activiteiten.

Naast de organisatie van activiteiten is het Nirov uitgever van drie vaktijdschriften: S+RO (stedenbouw + ruimtelijke ordening), het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting en Nova Terra. Ook geeft het Nirov met regelmaat de Nirov-Kiosk uit en Outputs met daarin de resultaten van projecten en programma's.

Samen ruimte maken

Samen ruimte maken, daar gaat het Nirov voor. Met als doel een hoge en duurzame kwaliteit van de ruimte waarin wij leven. Hiervoor werkt het Nirov strategisch samen met organisaties uit de publieke en private sector. De door het Nirov ontwikkelde activiteiten en projecten richten zich op het versterken, intensiveren en faciliteren van de onderlinge contacten tussen, en kennis en competenties van professionals. Klik hier voor meer informatie.


Cover: ‘2010.12.21_NIROV_180px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023