Werkzaamheden naast station Groningen door Steven Klaassens (bron: Shutterstock)

Noord-Nederland bouwt 220.000 extra woningen in ruil voor betere infrastructuur

22 april 2021

2 minuten

Nieuws De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland kunnen de komende jaren 220.000 extra woningen bouwen, boven op de al eerder toegezegde aantallen. Maar ook in dit geval gaat voor niets alleen de zon op. In ruil voor de extra woningen moet er fors worden geïnvesteerd in de infrastructuur in, van en naar het gebied.

De provincies presenteerden deze week het rapport ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’. Hierin stellen zij dat het gebied een sleutelrol kan vervullen in het realiseren van de doelstelling om voor 2030 1 miljoen woningen te bouwen in Nederland. Want, zeggen zij, “Noordelijk Nederland heeft de ruimte om de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen­werken, infrastructuur en landbouw­natuur integraal en in samenhang met de klimaatopgaven op te pakken.” Ook beschikt de regio over “klimaatrobuuste watersystemen die de zeespiegelstijging en de toename van zowel wateroverlast als droogte kunnen opvangen.”

Voorwaarde

In totaal beloven de vier provincies – in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen - 220.000 extra woningen te kunnen bouwen bovenop de al eerder toegezegde 100.000. Mochten de plannen doorgaan, dan betekent dat er 45.000 woningen in zowel Drenthe als Friesland bijkomen, 50.000 in de provincie Groningen en 80.000 in Flevoland.

De betrokken partijen stellen echter een voorwaarde die cruciaal is om de beloofde 220.000 woningen te kunnen realiseren: betere infrastructuur in, van en naar het gebied. Zij noemen de realisatie van “uitstekende (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid” noodzakelijk om het extra steentje bij te kunnen dragen. De focus ligt daarbij voornamelijk op investeringen in het spoor. In het rapport noemen zij drie samenhangende investeringen die nodig zijn: de aanleg van de Lelylijn, het afmaken van de Nedersaksenlijn en verbetering van de huidige spoorverbindingen.

Uitdaging

De Lelylijn wordt in het rapport omschreven als de drager van een verbeterde verbinding tussen de provincies en de Randstad. De verbinding zorgt voor een kortere reistijd (40 minuten), neemt een deel van de druk op het bestaande traject weg en kan in de toekomst een belangrijke schakel zijn in het opzetten van een Europees spoornetwerk. De Nedersaksenlijn (een ‘gamechanger’, aldus het rapport) verbindt Enschede via Emmen direct met Groningen, inclusief een verbinding met het Duitse spoornetwerk.

Samen met investeringen in het huidige spoornetwerk (Zwolle-Groningen/Leeuwarden en Zwolle-Emmen) moet op deze manier de bereikbaarheid van het gebied worden verbeterd. Financiering en realisatie van zowel de Lely- als de Nedersaksenlijn zijn de afgelopen jaren nogal een uitdaging gebleken. Zo werd begin dit jaar bekend dat de Lelylijn voorlopig nog geen aanspraak kan maken op de miljarden uit het Nationaal Groeifonds.


Lees hier het volledige onderzoek ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’.


Cover: ‘Werkzaamheden naast station Groningen’ door Steven Klaassens (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024