Werkzaamheden naast station Groningen door Steven Klaassens (bron: Shutterstock)

Noord-Nederland bouwt 220.000 extra woningen in ruil voor betere infrastructuur

22 april 2021

2 minuten

Nieuws
De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland kunnen de komende jaren 220.000 extra woningen bouwen, boven op de al eerder toegezegde aantallen. Maar ook in dit geval gaat voor niets alleen de zon op. In ruil voor de extra woningen moet er fors worden geïnvesteerd in de infrastructuur in, van en naar het gebied.

De provincies presenteerden deze week het rapport ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’. Hierin stellen zij dat het gebied een sleutelrol kan vervullen in het realiseren van de doelstelling om voor 2030 1 miljoen woningen te bouwen in Nederland. Want, zeggen zij, “Noordelijk Nederland heeft de ruimte om de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen­werken, infrastructuur en landbouw­natuur integraal en in samenhang met de klimaatopgaven op te pakken.” Ook beschikt de regio over “klimaatrobuuste watersystemen die de zeespiegelstijging en de toename van zowel wateroverlast als droogte kunnen opvangen.”

Voorwaarde

In totaal beloven de vier provincies – in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen - 220.000 extra woningen te kunnen bouwen bovenop de al eerder toegezegde 100.000. Mochten de plannen doorgaan, dan betekent dat er 45.000 woningen in zowel Drenthe als Friesland bijkomen, 50.000 in de provincie Groningen en 80.000 in Flevoland.

De betrokken partijen stellen echter een voorwaarde die cruciaal is om de beloofde 220.000 woningen te kunnen realiseren: betere infrastructuur in, van en naar het gebied. Zij noemen de realisatie van “uitstekende (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid” noodzakelijk om het extra steentje bij te kunnen dragen. De focus ligt daarbij voornamelijk op investeringen in het spoor. In het rapport noemen zij drie samenhangende investeringen die nodig zijn: de aanleg van de Lelylijn, het afmaken van de Nedersaksenlijn en verbetering van de huidige spoorverbindingen.

Uitdaging

De Lelylijn wordt in het rapport omschreven als de drager van een verbeterde verbinding tussen de provincies en de Randstad. De verbinding zorgt voor een kortere reistijd (40 minuten), neemt een deel van de druk op het bestaande traject weg en kan in de toekomst een belangrijke schakel zijn in het opzetten van een Europees spoornetwerk. De Nedersaksenlijn (een ‘gamechanger’, aldus het rapport) verbindt Enschede via Emmen direct met Groningen, inclusief een verbinding met het Duitse spoornetwerk.

Samen met investeringen in het huidige spoornetwerk (Zwolle-Groningen/Leeuwarden en Zwolle-Emmen) moet op deze manier de bereikbaarheid van het gebied worden verbeterd. Financiering en realisatie van zowel de Lely- als de Nedersaksenlijn zijn de afgelopen jaren nogal een uitdaging gebleken. Zo werd begin dit jaar bekend dat de Lelylijn voorlopig nog geen aanspraak kan maken op de miljarden uit het Nationaal Groeifonds.


Lees hier het volledige onderzoek ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’.


Cover: ‘Werkzaamheden naast station Groningen’ door Steven Klaassens (bron: Shutterstock)


Jasper Monster

Door Jasper Monster

Freelance Journalist en webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Impressie vogelvlucht ''The Line'' door NEOM (bron: NEOM)

The Line in de woestijn: kansrijke miljoenenstad of fata morgana

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Belooft het futuristische ontwerp van The Line een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Casus

29 september 2022

Luchtfoto Achterhoek door Lars van Mulligen (bron: shutterstock.com)

Van panacee tot paradox: de interne dynamiek van regionale samenwerking in Nederlandse krimpgebieden

Regionale samenwerking in krimpregio’s: het lijkt een voor de hand liggende aanpak. Samen kom je nu eenmaal verder. Janneke Rutgers onderzocht het traject van vallen en opstaan in de Achterhoek.

Onderzoek

28 september 2022

Gasturbine door Ha-nu-man (bron: shutterstock.com)

Rijksadviseurs: energiehoofdstructuur bepaalt de ruimtelijke inrichting van Nederland

De huidige energiecrisis is volgens het College van Rijksadviseurs hét moment om de aanleg van de nieuwe energiehoofdstructuur bepalend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. “Overbrug de kloof tussen energie en ruimte.”

Nieuws

28 september 2022