Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

'NOVI heeft te weinig aandacht voor bedrijventerreinen'

15 augustus 2019

2 minuten

Nieuws Bedrijventerreinen zijn dikwijls verouderd, niet aangesloten op het hoofdwegennet en allesbehalve duurzaam. In de NOVI is hiervoor nauwelijks aandacht, stelt Cees-Jan Pen, lector aan de Fontys Hogeschool.

Pen heeft ook lof voor de NOVI. Hij spreekt van een inspirerende en agenderende verrassing over hoe en waar de ruimte voor wonen en werken moet worden gevonden. Het Rijk heeft een goede stap gezet om de ruimte in Nederland de waarde te geven die het verdient. Maar de uitvoeringsparagraaf is de achilleshiel van deze visie, omdat niet het Rijk, maar de lokale en regionale overheden in de lead zijn.

Pen noemt het een “verademing” dat de NOVI niet meegaat in het topsectordenken, dat heeft geleid tot een wildgroei aan valleys, hotspots, campussen en andere ‘topsector-uitdagingen’. Maar hij mist een ruimtelijk-economisch perspectief. Zo stelt de NOVI dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod van winkelruimte, maar kijkt ze niet naar de bevindingen en ambities van de landelijke Retailagenda. Daarnaast ligt er ook te weinig nadruk op de ongezonde toestand van de kantorenmarkt. Volgens Pen is de constatering dat er nog steeds sprake is van forse leegstand op diverse plekken, een understatement. Meest zorgelijk vindt hij de schrale, haast obligate passages over bedrijventerreinen en verdozing die niet verder gaan dan dat vraag en aanbod niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd en dat de vraag naar bedrijfslocaties nog verder zal toenemen. “We moeten wat dit betreft de hoop maar vestigen op studies die binnenkort verschijnen vanuit de rijksadviseurs over de dreigende verdozing als gevolg van een te uitbundige uitleg van nieuwe bedrijventerreinen en te weinig aandacht voor het beter benutten en gebruiken van bestaande terreinen.”

Cover: Beeldbank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed 

Verder lezen op ROmagazine


Cover: ‘Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024