2013.02.01_Nationaal Renovatie Platform_180

NRP Academie

1 februari 2013

1 minuut

De NRP Academie is een unieke, toonaangevende opleiding, ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen bedrijven en instellingen uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De NRP Academie is een initiatief van het Nationaal Renovatie Platform (NRP), opgezet in samenwerking met de TU Delft. De opleiding richt zich volledig op het leren en ontwikkelen van nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor de innovatie van de renovatie- en transformatiepraktijk. Na het volgen van de NRP Academie ontvang je een diploma en ben je een door de praktijk erkend renovatie- en transformatieprofessional.

Opleiding voor de renovatie- en transformatieprofessional


Cover: ‘2013.02.01_Nationaal Renovatie Platform_180’Meest recent

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Zo ziet het (voorlopige) Programma ‘Vertrouwen herwinnen’ eruit

Het vertrouwen van burgers in de overheid en instituties is bar laag. Columnist Annius Hoornstra ontwikkelde een Programma 'Vertrouwen herwinnen' met zes stappen. Win-win in het kwadraat dat onder andere leidt tot meer draagvlak.

Opinie

26 september 2022

Zuidplaspolder door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De zuidelijke Randstad smeekt om een krachtig regionaal ontwerp

Bijna wekelijks noteren we pleidooien voor regionaal ontwerp. Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de beleidspraktijk. Jan Duffhues recenseert op persoonlijke titel ‘Shaping Holland’. Over regionale planning in de zuidflank van de Randstad.

Recensie

26 september 2022

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022