NRP Nationale Renovatiedag: succes door samenwerking

NRP Nationale Renovatiedag: succes door samenwerking

2 april 2016

3 minuten

Verslag De eerste NRP Nationale Renovatiedag, een initiatief van Vastgoedjournaal en NRP, is een succes gebleken. De landelijke top van de renovatie- en transformatiesector was in grote getale aanwezig en ontmoette elkaar, discussieerde op inhoudelijk vlak, wisselde kennis uit en versterkte het netwerk. De aanwezigheid van ruim 200 bedrijven toonde de omvang van de sector.

En dat is noodzakelijk. Want als er één ding duidelijk is, dan is het dat samenwerken noodzakelijk is in de snel veranderende wereld waarin de bestaande gebouwde omgeving steeds vaker het uitgangspunt vormt. Het feit dat Minister Stef Blok voornemens was te komen onderstreept het belang van de renovatiesector.

Kennis

De ochtend stond in het teken van 4 themasessies en expertmeetings waar de kans bestond om een op een in gesprek te gaan met experts op gebied van het financiering van renovatie- en transformatieprojecten. Tijdens de themasessies was er ruimte voor presentaties en debat. De verduurzaming van de woningvoorraad, herbestemming en gebiedstransformaties, kansen voor karakteristiek vastgoed en wetten, regels en belastingen waren thema’s die aan bod kwamen.

De themasessie ‘Wonen, ruimte voor verduurzaming en verandering’ onder leiding van Dick Tommel behandelde o.a. de problematiek van corporaties bij investering in duurzaamheidsmaatregelen. Kleine of juist grote investeringen doen? Hoe zijn de belemmeringen van corporaties te beperken om toch ruimte voor verduurzaming te houden?

 ‘Voor het versnellen van de verduurzaming van de woningvoorraad zijn geen kant en klare oplossingen, het is echt een probleem. Markt; regel dat! –Dick Tommel

Samenwerkingsopgaaf

Volgens NRP Bestuursvoorzitter Frank Bijdendijk is de renovatieopgaaf tevens een samenwerkingsopgaaf. ‘De wereld verandert, gelukkig maar.’ ‘Gezinssamenstellingen, groei- en krimplocaties en verschuivende behoeften in wonen en werken houdt ons vak actueel. Het huidige volume aan leegstand en de behoefte aan woonruimte vragen om toekomstbestendige oplossingen’ Het NRP netwerk kan die samenwerking initiëren.

Frank Bijdendijk overhandigde  vervolgens het eerste boek vanRenovatie en Transformatie, een staalkaart’ aan Erik-Jan van Kempen, die namens minster Blok het woord nam en het belang van transformatie van leegstand onderstreepte. ‘Het nieuwe gaat een huwelijk aan met het oude, je wil dat het een lang en gelukkig huwelijk wordt.’ ‘Vanuit de randvoorwaarden moet creativiteit ontstaan, waarbij we de verduurzaming niet mogen vergeten. We raken achterop.’ De minister staat dan ook open voor creatieve en innovatie initiatieven vanuit de markt.

Dat duurzaamheid meer is dan een groen energielabel werd door meerdere aanwezigen benadrukt. ‘We moeten slim renoveren, en rekening gaan houden met de volgende gebruiker.’

Succesfactoren en problematiek

Gerad Schoenaker vanSENS real estate, presenteerde 8 succesfactoren voor binnenstedelijke transformatie:

  1. Creëer draagvlak bij de omgeving;
  2. Gemeente: toon visie;
  3. Markt: heb ambitie, lef en durf te vernieuwen;
  4. Eigenaar: wachten kan altijd nog;
  5. Speel in op nieuwe behoeften in wonen en werken;
  6. Functie mengen is cruciaal;
  7. Flexibel bestemmen;
  8. Meer flexibiliteit bij monumenten.

Laurens Ivens, wethouder in Amsterdam, Bart Krol, gedeputeerde provincie Utrecht en  Yves de Boer, voorzitter Jaar van de Ruimte presenteerden de ontwikkelingen van renovatie en transformatie in hun eigen regio. Conclusie; de grote uitdaging ligt in de krimpgebieden en de gemeentes waar de vraag naar ruimte niet evident is, zoals in Amsterdam en Utrecht.

‘We moeten naar een vraaggerichte ontwikkelcultuur met een ondersteunende rol van de overheid.’

De NRP Nationale renovatiedag was een belangrijke bijeenkomst waarin actuele kwesties aan bod kwamen, waar naast een goed inhoudelijk programma, talloze ontmoetingen en kennismakingen plaatsvonden en waar wellicht nieuwe ideeën en samenwerkingen geboren zijn.  Kortom, een dag die je niet had mogen missen!

Tot volgend jaar!

Bron: nrp.nl, geschreven door Maurits van Putten, 30 maart 2016


Cover: ‘NRP Nationale Renovatiedag: succes door samenwerking’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023