platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘O weer zo’n plan. Even bukken en dan over tot de orde van de dag’

‘O weer zo’n plan. Even bukken en dan over tot de orde van de dag’

interview ROmagazine met Friso de Zeeuw

22 dec 2011 - Friso de Zeeuw mengt zich veelvuldig in het debat over de ruimtelijke inrichting. Hij vindt dat de beleidsconcepten van planologen en ruimtelijke ordenaars teveel zijn losgezongen van de uitvoeringspraktijk. De lijn in zijn kritiek: de overheid moet een goede balans vinden tussen toelatings- en ontwikkelingsplanologie, het beleid enten op het ruimtelijk-economische krachtenveld met behoud van het waardevolle in onze steden en het landschap. ‘De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is een flinke stap in de goede richting. De ‘wie doet wat vraag’ is uitdrukkelijk aan de orde en ook scherp neergezet door deze minister.’

Auteur

friso
Friso de Zeeuw

Emeritus Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Bekijk alle artikelen