Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Omvangrijke leegstand van maatschappelijk vastgoed dreigt

11 december 2013

2 minuten

Nieuws Er ligt een omvangrijke leegstand van maatschappelijk vastgoed in het verschiet. Naar verwachting komt er de komende jaren zo’n 20 mln m² vastgoed vrij dat geen maatschappelijke functie meer heeft. Dit blijkt uit de ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ die op 5 december 2013 is uitgebracht door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met het Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling (Ministerie BZK).

De cijfers zijn gebaseerd op bestaande kennis en gesprekken met een groot aantal professionals. Door veranderingen in het gedrag van mensen en nieuwe wet- en regelgeving is een groot deel van het maatschappelijk vastgoed in de toekomst niet meer nodig. De dreiging van leegstand is het grootst in het onderwijs en de zorg. Er zijn minder scholen en sportvelden nodig als gevolg van de ontgroening en bevolkingsdaling. Een groot deel van de zorg verplaatst zich naar de woning en de woonomgeving. Verzorgingshuizen verliezen hun functie. Aan de andere kant ontstaan zeer specialistische voorzieningen op grotere afstand. Steekziekenhuizen vallen daardoor tussen de wal en het schip.

Ingrid de Moel van Bouwstenen: "De verwachte leegstand is voorzichtig ingeschat, maar toch bijna drie keer zo hoog als de huidige kantorenleegstand. Het zou goed zijn als de betrokken partijen hier meer werk van maken. Leegstand, ook verkapte leegstand, kost geld en vormt een bedreiging voor de leefbaarheid. En daarnaast belemmert het nieuwe investeringen in bijvoorbeeld frisse scholen en IKC's. Alles open houden is geen optie meer."

Gelukkig ligt het maatschappelijk vastgoed vaak op een prima plek en zijn er relatief veel kansen voor functieverandering. Maar er is nog een hele slag te gaan en de lokale verschillen zijn groot. Partijen zullen vooral lokaal naar een oplossing moeten zoeken; op portefeuilleniveau. De Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen is ervoor bedoeld dit gesprek te voeden met informatie over mogelijkheden en keuzes.


Cover: ‘Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px’Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022